مشاوره حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن تماس ۰۹۱۲۴۲۳۰۹۵۲

مشاوره حقوقی


نکاتی درباره مطالبه وجه به استناد رسید عادی

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه به استناد رسید عادی و فاکتور بیان چند نکته ضروری است چرا که در این نوع دادخواست مطالبه ، طلبکار فاقد هرگونه سند تجاری مانند چک و یا سفته می باشد ، باید به این نکته مهم توجه داشت که قانونگذار و محاکم وجود چک و یا سفته در اختیار هر شخص را دلیل وجود دین و اماره ای بر مدیونیت صادر کننده آن تلقی می‌نمایند بدین ترتیب که دارنده چک صرفاً وجه آن را مطالبه می‌کند و نیازی به هیچ دلیلی در جهت اثبات وجود طلب نداشته و ندارد ، اما در خصوص مطالبه وجه به استناد رسید و یا فاکتور عادی ، طلبکار می بایست علت وجود دین را نیز اثبات نمایند چراکه در مقام دفاع بدهکار که همان خوانده دعوا می باشد غالباً منکر وجود بدهی است و رسید را ساختگی یا از روی اجبار می داند و یا حتی مدعی پرداخت وجه آن می شود و همچنین در خصوص مطالبه وجه فاکتور طلبکار می بایست تحویل کالای مربوط به فاکتور را در دادگاه اثبات نماید چرا که بدون تحویل کالا امکان مطالبه وجه آن که همان ثمن معامله می باشد میسر نیست .

تفاوتهای رسید عادی با اسناد تجاری

همانطور که در مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک و سفته بیان گردید ویژگی‌هایی مختص اسناد تجاری بوده که این اسناد را از الباقی اسناد عادی متمایز می نماید و به صورت مختصر به چند مورد آن اشاره می‌شود .

1- رسید های عادی و فاکتور قابلیت نقل و انتقال نداشته لیکن اسناد تجاری مانند چک و سفته قابل نقل و انتقال می باشد به عبارتی چک در اختیار هر شخصی قرار گیرد نام برده می‌تواند ادعای طلب نماید و مبلغ آن را از صادرکننده مطالبه نماید لیکن رسید عادی صرفاً فی مابین طلبکار و بدهکار قابلیت استناد داشته به اشخاص ثالث نمی‌توانند وجه ان را مطالبه نماید مگر آنکه رسید به قائم مقامی به آنها منتقل شود مانند آنکه پدری فوت نماید و فرزندان متوفی به استناد قائم مقامی از پدر مرحومشان مبلغ مندرج در رسید را از بدهکار مطالبه نمایند .

2- یکی دیگر از ویژگی های متمایز کننده اسناد تجاری با رسیدهای عادی ، تامین خواسته می باشد همانطور که قبلاً نیز در مشاوره حقوقی چک و سفته بیان شد اسناد عادی در صورت پرداخت خسارت احتمالی می توانند از مزایای تامین خواسته و یا به عبارتی توقیف و دسترسی به اموال بدهکار از قطعیت حکم بهره‌مند شوند . محاکم مطابق شرایط موجود درصدی از مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از مدعی وجود دین و خواهان پرونده دریافت می نمایند و سپس مجوز توقیف اموال بدهکار را قبل از قطعیت حکم صادر می کنند به این مجوز تامین خواسته گفته می‌شود و مطابق رویه درصد خسارت احتمالی معادل ۱۰ الی ۳۰ درصد از مبلغ خواسته به عنوان تعیین میشود لیکن باید توجه داشت این درصد بنا به تشخیص و نظر دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود .

3- در خصوص رسید اصل بر عدم تضامن خواهد بود ولو آنکه زیر برگه رسید عادی امضاء متعلق به افراد دیگری نیز درج گردد مگر آنکه به صراحت قید شود به غیر مدیون اصلی شخص دیگری پرداخت وجه رسید عادی را تضمین نموده است .

روند رسیدگی

در خصوص مشاوره حقوقی روند رسیدگی قضایی مطالبات وجوه مستند به اسناد عادی و یا فاکتور های عادی ، همان رویه سابق در خصوص مطالبات وجوه جاری خواهد بود و مبالغ خواسته زیر بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف متره و مبالغ مازاد ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و یا دادگاه محل اجرای تعهد می باشد لازم به ذکر است در اکثر نقاط و مراکز استانها ثبت و ارجاع دادخواست در شورای حل اختلاف و دادگاه های عمومی حقوقی صرفاً از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می پذیرد .

در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد عادی ، قانونگذار صرفاً از زمانی که طلبکار مبلغ دین را مطالبه نموده وی را مستحق دریافت خسارت می داند پس اگر طلبکار قبل از دادخواست و طی اظهارنامه رسمی و یا دلیلی قطعی دیگری مطالبه طلب ننموده باشد ، دادگاه تاریخ ثبت دادخواست را مبنای محاسبه شروع خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته ولو آنکه اصل دین چندین سال قبل بر عهده مدیون قرار گرفته باشد .

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در خصوص مطالبه وجه به استناد اسناد عادی در شورای حل اختلاف معادل دو و نیم درصد مبلغ خواسته و در دادگاه تا سقف ۲۰ میلیون تومان معادل دو و نیم درصد و مازاد آن معادل سه و نیم درصد خواسته محاسبه خواهد شد که در این خصوص با توجه به ارسال پرونده از طریق دفاتر خدمات قضایی مبلغ هزینه دادرسی در این دفاتر پرداخت خواهد شد .

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم دادخواست مطالبه وجه به استناد اسناد عادی مانند رسید و فاکتور شامل دلایل وجود دین و اصل رسید های استنادی به انضمام مدارک شناسایی معتبر می باشد بدیهی است در صورت تمایل به اخذ تامین خواسته تودیع خسارت احتمالی نیز ضروری خواهد بود .

لازم به ذکر است با توجه به این امر که تمامی دادخواست ها در دفاتر خدمات قضایی ثبت و ارسال می گردد ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) قبل از ثبت دادخواست ضروری می باشد بدیهی است در این دعوا نیز استفاده از تخصص وکلای دادگستری در روند رسیدگی تسریع و در احقاق حقوق موکل موثر خواهد بود .

کلید واژه ها

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک و سفته تضامن سامانه ابلاغ الکترونیک قائم مقامی ثمن معامله مطالبه وجه به استناد رسید عادی اماره ای بر مدیونیت اشخاص ثالث تحویل کالا سند تجاری ادعای طلب هزینه دادرسی مشاوره حقوقی چک و سفته خسارت تاخیر تادیه اجرای تعهد دلیلی قطعی مدیون اصلی قطعیت حکم خسارت احتمالی اسناد عادی قابلیت نقل و انتقال اظهارنامه تامین خواسته مشاوره حقوقی دفاتر خدمات قضایی خواسته

آدرس

تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴