مشاوره حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن تماس ۰۹۱۲۴۲۳۰۹۵۲

مشاوره کیفری


نکاتی درباره جرم جعل

در خصوص مشاوره حقوقی جعل باید گفت اساساً جرم جعل به دو صورت جعل مادی و جعل معنوی یا همان جعل مفادی قابل تقسیم است مطابق قانون جعل و تزویر برابر یکدیگر و تحت یک عنوان مجرمانه به کار رفته است جعل با افعالی از قبیل اضافه کردن ، از بین بردن، پاک کردن و نگارش بر روی اسناد اعم از رسمی و غیررسمی صورت می گیرد که در واقع جاعل حقیقتی را از بین برده و موضوع کذبی را در سند ایجاد می کند .

جعل مفادی یا همان جعل معنوی عباراتی را به صورت فیزیکی در متن سند ایجاد و یا محو نمیکند ولی جاعل در زمان تحریر سند مواردی را بر خلاف واقع در سند اضافه میکندو این جرم بیشتر در اسناد رسمی و توسط شخصی که مفاد سند را تنظیم می نماید صورت می گیرد.

عنصر مادی

عنصر مادی در جرم جعل و تزویر در قانون به صراحت بیان شده که بیشتر آن توسط کارشناسان خبره دادگستری و کارآگاهان ویژه تشخیص اصالت اسناد قابل تشخیص است و به دو صورت اضافه کردن متن و یا خارج کردن متن و یا تغییر نوشته صورت می گیرد.

2- عنصر معنوی

در خصوص عنصر معنوی جرم همانطور که بیان شد شخص می بایست نیت مجرمانه داشته باشد و با این اقدام ، حقیقتی را مخفی نماید و البته مطابق رویه قضایی در جرم جعل ورود ضرر می بایست به اثبات برسد .

3- عنصر قانونی

در خصوص مشاوره حقوقی جعل می‌بایست بیان شود در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از ماده ۵۲۳ لغایت ۵۴۲ مصادیق و مجازات این جرم مشخص گردیده است .

مراحل رسیدگی

جهت مشاوره حقوقی و بیان روند رسیدگی این جرم باید اشاره شود همانند الباقی جرائم طرح شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب صورت‌گرفته موضوع تحقیقات حسب مورد به کارشناس خبره دادگستری و یا اداره آگاهی مربوطه ارجاع می گردد پس از اثبات جعلی بودن سند و مبنای ورود ضرر توسط مرجع محترم تحقیق ، متهم حسب مقررات قانونی به دادسرا جهت تفهیم اتهام احضار می‌شود که پس از تفهیم اتهام قرار تامین کیفری متناسب با جرم و ضرر حاصله آن برابر قانون جدید آیین دادرسی تعیین میگردد و پس از تکمیل تحقیقات بازپرس پرونده ضمن صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را جهت تصمیم گیری به دادیار اظهار نظر ارسال می نماید پس از تایید دادیار مربوط ، پرونده با کیفرخواست دادستان به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد رای دادگاه کیفری ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است .

در انتها لازم به ذکر است عنوان نماییم شکایت شاکی خصوصی در خصوص جرم شرط لازم نبوده و مدعی العموم می ‌توانند در صورت کشف اسناد جعلی نسبت به طرح شکایت در این خصوص اقدام نمایند اسناد مجعول به رای دادگاه ابطال شده و اعاده به وضع سابق صورت می گیرد .

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت طرح شکایت و یا اقدام توسط وکیل نادری ارائه اسناد مجعول و یا رونوشت آنها ، مدارک مثبته ورود ضرر دلایل و مستندات انتساب جرم به متهم و هم چنین ثبت نام در سیستم ثنا به همراه ارائه کارت شناسایی معتبر می باشد .

کلید واژه ها

اضافه کردن از بین بردن پاک کردن نیت مجرمانه مدعی العموم تشخیص دادگاه تجدید نظر سند نگارش تزویر جعل بازپرس اصالت اسناد رسمی مشاوره حقوقی

آدرس

تهران، آریاشهر، بین فلکه اول و دوم صادقیه، ابتدای شهدای صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک ۴۱، طبقه ۴