توقیف اموال برای مهریه + نکات مهم قبل از اقدام

برای توقیف اموال برای مهریه چگونه و از کجا باید اقدام کنیم ؟ با وقوع عقد نکاح تعهدات دوجانبه ای میان زوجین ایجاد می گردد که از مهم ترین آنها می توان به پرداخت مهریه اشاره کرد. به مجرد وقوع عقد نکاح زن صاحب مهریه می گردد و مرد موظف به پرداخت آن خواهد بود. اما در شرایطی که مرد از پرداخت مهریه خودداری نمود. اهرم هایی وجود دارد که به کمک آنها می توان الزام مرد را برای پرداخت مهریه خواستار شد و جهت وصول فوری مهریه اقدام نمود. توقیف اموال برای مهریه یکی از این اهرم های قانونی به شمار می رود.

برای دریافت مهریه به هیچگونه توضیح و دلیل قانونی نیاز نیست. زن می تواند در هر زمانی که مایل بود برای دریافت مهریه ی خود اقدام نماید. ضمن اینکه با دریافت مهریه می توان همچنان به زندگی مشترک خود ادامه دهد. و لزوما نیازی به این نیست که مهریه را به دنبال طلاق مطرح کرد. در هر صورت پس از عقد نکاح مهریه به عنوان حق قانونی و شرعی زن شناخته خواهد شد.

توقیف اموال برای مهریه - وکیل نادری

به نظر شما نحوه ی توقیف اموال مرد برای مهریه به چه شکل است؟ آیا مستثنیات دین را می توان در توقیف آن لحاظ کرد؟ در ادامه با توضیحات وکیل مهریه همراه باشید.

توقیف اموال برای مهریه چگونه است؟

مهریه مالی است که در حین عقد نکاح به عنوان یک هدیه و پشتوانه برای زن در نظر گرفته می شود. برای دریافت و وصول مهریه باید توجه داشت که مالیت و مشروعیت داشتن آن ضروریست. مهریه می تواند وجه نقد ، اموال غیر منقول و اموال منقولی مانند طلا و سکه باشد.

برای دریافت و وصول مهریه زن می تواند با سند ازدواج و مدرک شناسایی خود به دفتر ازدواجی که عقد نکاح در آنجا به ثبت رسیده مراجعه نموده و سپس به دایره ی اجرای ثبت مراجعه نماید. برای شروع عملیات اجرایی بایستی فرم مخصوصی را تکمیل نموده و تقاضای خود را تحویل دایره ی اجرائیات نماید.

ظرف مدت زمان ده روز این اجراییه به مرد ابلاغ می گردد و او موظف به پرداخت مهریه ی همسر خود می باشد. در صورتی که مرد از پرداخت مهریه استنکاف ورزد، زن می تواند خواستار توقیف اموال برای پرداخت مهریه گردد.

در این مرحله زن می تواند با معرفی اموال شوهر خود به دایره ی اجرای ثبت خواستار توقیف این اموال گردد. همچنین موجودی حساب های بانکی و مطالباتی که شوهر از سایر اشخاص دارد نیز قابل توقیف می باشد. دایره ی اجرائیات ثبت با استعلام اموال شوهر می تواند لیستی از آن را تهیه نموده و برای توقیف آنها اقدام نماید. در صورتی که اموالی به نام مرد وجود نداشت گزینه های قسط بندی مهریه و حبس مطرح می گردند.

باید در نظر داشت که مستثنیات دین غیر قابل توقیف می باشند.

مستثنیات دین شامل چه مواردی می باشد؟

مستثنیات دین در ماده ی ۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی عنوان شده است. این مستثنیات شامل موارد زیر می باشد :

 1. منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

 2. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

 3. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.

 4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن ها

 5. وسایل و ابزار کسبه،پیشه وران،کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

 6. تلفن مورد نیاز مدیون

 7. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر این که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

با توجه به این ماده می توان نتیجه گرفت که اگر مردی برای تأمین مخارج زندگی خود و پرداخت اقساط مهریه ماشینی دارد که از طریق آن امرار معاش می نماید ، این ماشین قابل توقیف نیست .

توقیف حقوق شوهر برای دریافت مهریه به چه شکل است؟

زن می تواند برای دریافت مهریه ی خود تقاضای توقیف حقوق شوهر خود را نیز مطرح نماید. توقیف حقوق همسر به این شکل است که زن می تواند تا میزان یک چهارم از حقوق شوهر خود را در صورتی که طلاق نگرفته مطالبه نماید. اما در صورت طلاق از شوهر خود و تا زمانی که مرد ازدواج مجدد نکرده است می تواند یک سوم از حقوق شوهر خود را توقیف نماید.

تقاضای صدور تأمین خواسته برای توقیف اموال

جهت توقیف اموال مرد و جلوگیری از انتقال و فروش آن زوجه می تواند تقاضای صدور تأمین خواسته را ارائه دهد تا بتواند از فروش و انتقال اموال توسط مرد جلوگیری نماید.

درخواست تأمین خواسته با توجه به ماده ی 108 قانون آیین دادرسی مدنی برای زوجه در نظر گرفته شده است.شرح این ماده بدین شکل است: خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه حقوقی درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن می باشد:

 • الف-دعوا مستند به سند رسمی باشد.
 • ب-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
 • ج-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد.
 • د-خواهان،خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد اید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره-تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که در خواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین مؤکول به ایداع خسارت خواهد بود.

چند نکته در رابطه با توقیف اموال برای مهریه

 • در رابطه با مهریه هایی که به شکل طلا و سکه معین شده است باید در نظر داشت که توقیف اموال و نحوه ی پرداخت مهریه با توجه به قیمت روز مطالبه ی آنها حساب می شود. ملاک روز مراجعه به اجرائیات ثبت است.
 • در صورتی که اداره ی ثبت نتوانست ظرف مدت زمان دو ماه از ثبت تقاضای توقیف اموال برای دریافت مهریه نسبت به شناسایی اموال قابل توقیف مرد اقدام نماید یا مرد هیچ مالی به نام خود نداشته باشد، زوجه می تواند به وسیله ی نامه ای که از دایره ی اجرائیات ثبت دریافت نموده به دادگاه خانواده مراجعه نماید.
 • با توجه به قانون جدید مهریه دادگاه ها و دفاتر خدمات قضایی الکترونیک تا قبل از صدور گواهی اجرای ثبت از پذیرش درخواست مطالبات مهریه و توقیف اموال منع شده اند.
 • هزینه ی مطالبه ی مهریه و توقیف اموال برای مهریه از طریق اداره ی ثبت به میزان نیم عشر می باشد.
 • سهام شرکت و همچنین اموالی که زوج بعد از عقد نکاح تا زمانی که تمامی مهریه را پرداخت نکرده به دست آورده است قابل توقیف می باشد.
 • در نظر داشته باشید که قانون پرداخت مهریه تا میزان 110 سکه را برای مرد ضروری دانسته و مازاد بر آن با توجه به میزان توانایی مالی فرد اخذ می گردد. این میزان مهریه از ابتدا قسط بندی نمی گردد و پرداخت آن به صورت نقدی می باشد. در صورتی که مرد توانایی پرداخت 110 سکه را به صورت یکجا نداشته باشد، می تواند تقاضای اعسار خود را مطرح نماید.
 • امکان توقیف ماشین و منزل مسکونی برای دریافت مهریه وجود دارد. توقیف منزل مسکونی منوط به تصرف یا وجود سند مالکیت به اسم زوج می باشد.

آیا امکان توقیف سهم الارث برای دریافت مهریه وجود دارد؟

بله. برای توقیف سهم الارث جهت دریافت مهریه باید دو حالت زیر را در نظر گرفت.

حال اول زمانی مطرح می شود که با فوت زوج مالی از او باقی می ماند. در چنین مواردی پس از فوت زوج، زوجه می تواند تقاضای دریافت مهریه ی خود را مطرح کرده و از آنجایی که مهریه جزء دیون ممتاز شناخته شده و از اولویت پرداخت برخوردار است با توقیف اموال می توان خواستار پرداخت مهریه شد. اگر پس از پرداخت مهریه ی زن مالی باقی ماند ، میان سایر وراث تقسیم می گردد.

اما حالت دوم زمانی مطرح است که انحصار وراثتی صورت نگرفته است. در چنین شرایطی زوجه می تواند اموال مشاع را توقیف نموده و برای دریافت مهریه ی خود اقدام نماید. وراث به هیچ وجه امکان فروش اموال توقیف شده را نخواهند دشت.

انجام مشاوره حقوقی توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه یکی از مهم ترین چالش های حقوقی زوجین به حساب می آید. با تغییراتی که در قوانین مهریه به وجود آمده است جزئیات قانونی بیشتری در این زمینه مطرح گردیده و در نتیجه لزوم مداخله ی یک وکیل حرفه ای و متخصص بیشتر از قبل مطرح است.

در روش های به اجرا گذاشتن مهریه ، با توجه به قوانین جدید برای توقیف اموال مرد باید در نظر داشته باشید که شما تنها در شرایطی می توانید برای توقیف اموال اقدام نمایید که همسر شما استطاعت مالی پرداخت آن را داراست. ولی به هر عنوانی از پرداخت آن امتناع می نماید. همچنین در صورتی که همسر شما صرفا دارای یک خانه یا وسیله ی نقلیه باشد، شما قادر به توقیف این اموال نخواهید بود.

این موارد تنها بخشی از قوانین وصول فوری مهریه و توقیف اموال برای آن است و قوانین پیچیده و بیشمار زیادی در این زمینه وجود دارد. با آگاهی دقیق تر از این قوانین و در کنار حضور یک وکیل باتجربه و حرفه ای می توانید در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه ای مطلوب دست بیابید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با پوریا نادری وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

 

سوالات متداول 

1- برای وصول مهریه می توان به صورت مستقیم از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک یا دادگاه اقدام نمود؟

خیر با توجه به قانون جدید برای دریافت مهریه بایستی پس از مراجعه به دایره ی اجرائیات ثبت و اخذ گواهی مربوطه به دادگاه یا دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه نمود.

2- در صورتی که طلاق از سمت خانم مطرح گردد، امکان درخواست مهریه و یا توقیف اموال وجود دارد؟

بله. مهریه در هر شرایطی حق قانونی و شرعی زن شناخته می شود و می تواند برای دریافت آن اقدام نماید.

3- آیا امکان پرداخت مهریه از محل دیه وجود دارد و قابل توقیف است؟

در رابطه با توقیف دیه نظرات حقوقی متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند در صورتی که مرد اموالی نداشته باشد زن می تواند تقاضای توقیف دیه ی او را مطرح نماید. در مقابل برخی دیگر معتقدند دیه حق قانونی وراث شناخته می شود و قابل توقیف نیست. با این حال اگر مرد اموالی نداشته باشد می توان تقاضای توقیف دیه را مطرح نمود. اما حصول نتیجه به رأی و نظر قاضی پرونده بستگی دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *