تکدی گری آیا جرم است؟ تکدی گری به معنای گدایی کردن است . به عبارت دیگر مرتکب ، با توسل به فریب ، حس ترحم مردم را برانگیخته میکند و وجهی دریافت میکند. امروزه این عمل در سطح جامعه بسیار شایع میباشد و به یک امر بسیار عادی تبدیل شده است .

قانونگذار محترم ، این عمل را جرم انگاری کرده است و برای آن مجازات تعیین کرده است.

عنصر قانونی جرم تکدی گری

ماده 712 قانون مجازات اسلامی ، باب پنجم تعزیرات ، مصوب سال 1375 ، عنصر قانونی جرم تکدی گری میباشد.

عنصر مادی جرم تکدی گری

توجه داشته باشید که جرم تکدی گری از جرایمی نمی باشد که با یک بار انجام دادن اتفاق بیافتد به اصطلاح آنی نمیباشد. به عبارت دیگر جرم تکدی گری از جمله جرایم استمراری میباشد و با چند بار انجام دادن ، این جرم محقق میشود.

تکدی گری آیا جرم است؟

عنصر معنوی جرم تکدی گری

جرم تکدی گری در صورتی محقق میشود که متکدی قاصد ، راضی ، مختار باشد. به همین دلیل است که اگر مرتکب طفل صغیر یا غیر رشیدی باشد ، هیچ جرمی مرتکب نشده است .

مجازات جرم تکدی گری

مجازات تکدی گری ، حبس از یک ماه تا سه ماه است ؛ به عبارت دیگر جرم تکدی گری مجازات حبس درجه هشت است.

تشدید مجازات جرم تکدی گری

اگر متکدی با وجود توان مالی ، باز هم تکدی گری کند ، مجازات او شدت بیشتری میگیرد. بدین شرح که علاوه بر حبس تعزیری درجه هشت ، کلیه اموالی که از طریق تکدی به دست آورده است ، مصادره خواهد شد .

بررسی جرم تکدی گری در قوانین

در قوانین مختلفی از تکدی گری صحبت به میان آمده است که به شرح ذیل میباشد :

  • ماده 1173 قانون مدنی بیان داشته است که اگر پدر و مادری از طفل خود برای تکدی گری استفاده کند ، از والدین سلب حضانت میشود و دادگاه هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ میکند .
  • ماده 177 قانون مجازات اسلامی نیز از شرایط شاهد در زمان ادای شهادت ، عدم اشتغال به تکدی را بیان داشته است.
  • ماده 55 قانون شهرداری نیز از جمله وظایف شهرداری را جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه میباشد.
  • ماده 16 قانون گذرنامه نیز بیان میدارد کسی که در خارج از مرزهای ایران معروف به تکدی گری باشد ، اجازه خروج از کشور به او داده نخواهد شد.

ارتباط تکدی گری با جرم کلاهبرداری

گاه جرم تکدی گری با کلاهبرداری ، باهم درآمیخته می شود ، به گونه ای که تمیز و تشخیص ، تحلیل حقوقی دقیق را میخواهد.

بعنوان مثال ، شخصی با ظاهری آراسته و سوار بر ماشین مدل بالا ، در حالی که لباس و خودرو متعلق به شخص دیگری است ، از فردی تقاضای وجهی را میکند و فرد مقابل ، در اصطلاح عرفی ، گول ظاهر فرد متقاضی را میخورد و مبلغ هنگفتی به او میدهد.
با تحلیل حقوقی متوجه میشویم که عمل ارتکابی ، کلاهبرداری میباشد و مشمول جرم تکدی گری نمیشود؛ زیرا فرد با توسل به وسایل فریبنده ، مالی را از بزه دیده دریافت میکند.

آیا جرم تکدی گری از جرایم قابل گذشت میباشد ؟

خیر ؛ جرم تکدی گری از جمله جرایم غیر قابل گذشت میباشد و نیاز به شاکی خصوصی ندارد.

آیا مجازات تکدی گری شامل مرور زمان میشود؟

بلی ؛ جرم تکدگری از جمله جرایم مستمر است و با قطع این جرم ، مرور زمان شروع خواهد شد.