دعوای مطالبه سهم‌الارث و نحوه رسیدگی به آن

دعوای مطالبه سهم‌الارث و نحوه رسیدگی به آن با وکیل نادری : وقتی فردی فوت می‌کند بستگان و خویشاوندان وی به ترتیب از اموال و ماترک متوفی ارث ‌می‌برند. در صورتی که همه وراث در خصوص نحوه تقسیم ارث و سهم خود با یکدیگر توافق داشته باشند. اصولاً مشکلی بوجود نمی‌آید و مشکل مربوط به زمانی است که ورثه در خصوص میزان سهم و نحوه تقسیم با هم اختلاف دارند.

مشاع بودن ترکه در بین وراث:

اموال به جا مانده از متوفی اعم از منقول و غیرمنقول می‌تواند از سوی وراث مورد مطالبه قرار گیرد. این اموال مابین وراث مشاع است و ممکن است آنها بخواهند سهم خود را بطور مفروز مشخص و جدا نمایند.

دعوای مطالبه سهم‌الارث

در این حالت که تقسیم شرکت(شرکت حقوقی، شرکت مدنی، شرکت قهری) است. می‌بایست تمامی شرکا طرف دعوا قرار گیرند؛ زیرا هر نوع اقدام و تصمیم در مورد ترکه ناگزیر مؤثر در حقوق سایر اصحاب دعوی(وراث) است.

فوت یکی از وراث در حین دادرسی:

اگر در خلال رسیدگی یکی از وراث فوت کند یا محجور شود بعلت تأثیر مستقیم بر دعوای مطروحه و سایر ورثه، می‌بایست مطابق ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی دادرسی متوقف گردد.

درخواست تقسیم سهم ‌الارث بطورجداگانه:

هر یک از ورثه می‌توانند جداگانه درخواست تقسیم سهم خود را بدهند. اگر بین وراث، محجور یا غایبی باشد، ولی محجور و امین غایب می‌توانند این درخواست را مطرح کنند. همچنین درخواست تقسیم موصی‌به از موصی‌له و وصی نیز پذیرفته می‌شود.

نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه سهم‌ الارث:

در رسیدگی به درخواست تقسیم، ابتدا دادگاه به توافقات احتمالی وراث توجه می‌نماید. در صورتی که برای تقسیم بین وراث توافقی حاصل شد بصورت مکتوب صورتجلسه می‌شود. و به امضای آنها می‌رسد اما اگر توافق در این زمینه حاصل نشد با دستور دادگاه، کارشناس تعیین می‌شود. وانگهی کارشناس باید بهای اموال مورد دادخواست تقسیم و قابل قسمت یا قابل قسمت نبودن آنها را معین نماید.

نحوه تعیین حصه هر یک از وراث:

اگر حصه مشخص شد برای تعلق آن به وراث توافق می‌شود ولی اگر پس از تصمیم، وراث به تعیین حصه تراضی نکنند دادگاه اقدام به قرعه‌کشی سهام می‌کند. صورتمجلس تعیین و تقسیم حصه توسط دادگاه تنظیم و به امضاء یا مهر صاحبانشان و امضای دادرس می‌رسد. این صورتمجلس در دفتر دادگاه باقی می‌ماند.

اگر مال که بطور معمول اموال غیرمنقول منظور است قابل تقسیم و تعدیل نباشد فروخته شده و بهای آن تقسیم می‌شود. اگر ماترک تنها شامل اموال غیرمنقول باشد میتوان درخواست فروش را بعنوان خواسته مطرح نمود.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه سهم‌الارث:

دادگاه صالح برای تقسیم ترکه و تحصیل تصدیق گواهی انحصار وراثت، دادگاه محل آخرین اقامتگاه دائمی متوفی است. با توجه به مقررات جاری، تحصیل گواهی تصدیق انحصار وراثت در شورای حل اختلاف صورت می‌گیرد.
اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران، صالح به رسیدگی خواهد بود و اگر در ایران

اقامت نداشته باشد دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در آن واقع است. در غیراینصورت دادگاهی که مال منقول در آن واقع است صالح می‌باشد و اگر مال منقولی وجود نداشت دادگاه محل اقامت هر یک از ورثه، صالح به رسیدگی است اما اگر ترکه تقسیم شده باشد دادگاه صالح به رسیدگی، محل اقامت خوانده می‌باشد.

وکیل متخصص ارث:

توصیه می‌شود در صورت عدم توافق و وجود اختلاف، قبل از هر اقدام، جهت تشخیص راه‌حل مناسب با یک وکیل متخصص ارث و وکیل املاک و قراردادها مشورت نمائید و حسب ضرورت وکالت و مدیریت جریان پرونده حقوقی خود را به یک وکیل خوب بسپارید.

آیا میزان سهم ‌الارث فرزندان از “پدر” و “مادر” متفاوت است؟

چه پدر و چه مادر فوت کند پسر دو برابر دختر ارث می‌برد. اینکه بعضی تصور می‌کنند که اگر مادر فوت کند پسر و دختر بطورمساوی از مادر ارث می‌برند باور غلطی است.

آیا دعوای تقسیم ترکه از سوی فرد ثالثی که سهم‌الارث به او منتقل شده است پذیرفته می‌شود؟

به موجب مواد 301 و 309 قانون امورحسبی اگر احدی از ورثه سهم‌الارث خود را به ثالث منتقل نموده است درخواست تقسیم ترکه از سوی منتقل‌الیه قابلیت استماع دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.