سهم الارث خاله عمو دایی عمه در قانون

سهم الارث خاله عمو دایی عمه در قانون : به طور کلی در مبحث ارث سه طبقه وجود دارد. بدین شرح که در صورت وجود افرادی در طبقه نخست، افراد حاضر در طبقه دوم ارث نمی برند. و یا در صورت وجود افرادی در طبقه دوم، افراد موجود در طبقه سوم ارث نخواهند برد. بنابراین خاله عمو دایی عمه در صورتی از متوفی یعنی خواهرزاده خود یا برادرزاده خود ارث می برند. که خواهر و برادر و مادر و پدر متوفی در قید حیات نباشند. و تنها خاله و خاله زاده، عمو و عمو زاده، دایی و دایی زاده و در نهایت عمه و عمه زاده در قید حیات باشند. در ادامه با توضیحات وکیل تقسیم ارث و ترکه همراه باشید…

تاثیر درجات در هر طبقه بر ارث

همچنین در هر طبقه، درجه نخست درجه دوم را از ارث محروم می کند. بدین معنا که اگر خاله در قید حیات باشد. خاله زاده یا همان دخترخاله یا پسرخاله ارث نخواهند برد. تنها استثنایی که در این رابطه وجود دارد این است که در صورت وجود یک عمو ابی با یک پسر عموی ابوینی پسر عمو ابوینی ارث خواهد برد. و عمو ابی از ارث محروم خواهد شد. منظور از پسرعموی ابوینی این است که پدر این پسرعمو که در واقع برادر پدر متوفی می باشد. با پدر متوفی از یک پدر و مادر مشترک هستند. به این نکته توجه شود که خاله عمو دایی عمه همه در یک درجه هستند. و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند ولی فرزندان آنها در درجه دوم قرار دارند.

سهم الارث خاله عمو دایی عمه در قانون

منظور از خاله امی خاله ابی خاله ابوینی

به طور مثال اگر خواهر مادر متوفی با مادر متوفی از یک پدر و مادر مشترک باشند خاله ابوینی گفته می شود. مثال دیگر اگر دایی ابی باشد منظور این است. که برادر مادر متوفی با مادر متوفی از پدر مشترک هستند. و از مادر متفاوت می باشند یعنی پدر، دو زن گرفته است. که از زن اول یک فرزند و از زن دوم فرزند دیگری دارد. در توضیحی دیگر منظور از عمو امی این است. که برادر پدر متوفی با پدر متوفی از مادر مشترک هستند. و از پدر متفاوت اند بدین معنا که مادر دو بار ازدواج کرده است. که از ازدواج اول یک فرزند و ازدواج دوم یک فرزند دیگر متولد شده است.

یکسان بردن ارث در اخوال و اعمام

در سهم الارث خاله عمو دایی عمه ، منظور از اعمام عمو و عمه و منظور از اخوال خاله و دایی است. اگر خاله عمو دایی عمه همگی ابی باشند. یا همگی امی باشند یا همگی ابوینی باشند به صورت یکسان ارث خواهند برد.

دو برابر ارث بردن مرد از زن در طبقه سوم ارث

توجه شود در صورتی که یک عمه و عمو وجود داشته باشد با توجه به جنسیت پسر دو برابر دختر ارث خواهد برد. به این توضیح که عمو دو برابر عمه ارث خواهد برد. اما به این نکته مهم توجه شود که اگر عمو و عمه امی باشند. یعنی با پدر متوفی از مادر مشترک باشند و از پدر متفاوت باشند. به صورت مساوی ارث می برند و جنسیت دخل و تصرفی در این موضوع نخواهد داشت.

اثر ابوینی و ابی و امی بودن در ارث

در صورت وجود خاله و دایی ابوینی در وراث متوفی، خاله و دایی امی یا ابی ارث نخواهند برد. به همین سبب باید بین ابوینی و ابی و امی تفاوت قایل شد.

منظور از عمو ناتنی یا خاله تنی چیست؟

منظور از عمو ناتنی این است که یا عمو ابی است یا عمو امی است و منظور از خاله تنی این است. که از مادر و پدر مشترک هستند.

آیا عمو تنی مانع ارث بردن عمو ناتنی خواهد شد؟

بلی؛ به طور کلی اعمام و اخوال ابوینی مانع ارث اعمام و اخوال ابی یا امی خواهند بود.

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *