عده و نکات حقوقی آن : نهاد حقوقی عده تاسیسی است که مانند سایر نهادهای دیگر ، پیشینه فقهی دارد و توسط شارع مقدس تبیین و تفسیر شده است.به همین سبب لازم است که ابتدا تعریفی از این نهاد مهم به عمل آید.

ماهیت عده :

عده به مدت زمانی گفته میشود که زن باید بعد از طلاق یا وفات شوهر ، از ازدواج جدید پرهیز کند . یکی از فلسفه های وجودی این نهاد ، عدم اختلاط نسل ها گفته میشود .

شرایط نگهداری عده :

زمانی زن موظف به نگهداری عده میباشد که با شوهر خود نزدیکی داشته باشد. بنابراین زن اگر تمکین خاص انجام نداده باشد ، لازم نیست که پس از انحلال نکاح مدتی را صبر کند تا ازدواج کند.

بعلاوه اگر زن یایسه باشد ، الزامی به رعایت مدتی برای ازدواج نمیباشد .

عده طلاق :

به عبارت دقیق تر زمانی که نکاح بر هر سببی منحل میشود(طلاق ، وفات،فسخ نکاح ،بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح منقطع)باید زن مدت زمانی را برای ازدواج مجدد رعایت کند .

اگر به واسطه طلاق توافقی (یا طلاق معمولی ) یا فسخ نکاح ، عقد منحل شود ، زن باید سه طهر نگه دارد . به عبارت دیگر زن پس از گذراندن سه عادت ماهانه و رسیدن به پاکیزگی بعد از عادت سوم ، میتواند در این زمان شوهر اختیار کند اما اگر به دلایلی عادت زنانگی ندارد ، عده او 90 روز یا 3 ماه میباشد.

عده و نکات حقوقی آن

عده و نکات حقوقی آن

عده در نکاح منقطع :

در نکاح منقطع نیز عده وجود دارد . به این شرح که عده فسخ نکاح یا بذل مدت یا انقضای آن دو طهر میباشد و اگر زن به دلایلی عادت زنانگی ندارد ، عده او 45 روز میباشد.

توجه داشته باشید در نکاح منقطع چیزی بعنوان طلاق وجود ندارد و فقط طلاق عامل منحل کننده نکاح دایم میباشد.

عده برای زن حامله :

اگر زنی که باردار است و قصد ازدواج داشته باشد ، باید از زمانی که نکاح قبلی او منحل شده است ، تا وضع حمل صبر کند تا شوهر جدید اختیار کند.

عده وفات :

عده وفات یعنی زمانی که شوهر فوت میکند ، از زمان فوت شوهر زن باید مدتی را صبر کند تا پس از سپری شدن مدت منظور ، بتواند شوهر جدید اختیار کند.

مدت منظور ، 130 روز یا چهارماه و ده روز میباشد ولی مدت زمان عده در مورد زن حامله تا موقع وضع حمل میباشد .
توجه داشته باشید که اگر فاصله بین فوت شوهر تا وضع حمل از 130 روز بیشتر باشد ، مدت زمان عده تا زمان وضع حمل خواهد بود والا اگر حمل قبل از چهار ماه به دنیا بیاید ، همان چهارماه و 10 روز خواهد بود.

نزدیکی از روی اشتباه :

اگر مرد و زن اشتباها با هم نزدیکی کرده باشند بعنوان مثال شب هنگام و در هنگام تاریکی از روی اشتباه بدون اینکه همدیگر را شناسایی کنند ، آمیزش نمایند ، در این وضعیت زن بعد از نزدیکی باید عده طلاق نگه دارد تا بتواند ازدواج کند.

زنی که بر اثر غایب بودن شوهر خود ، طلاق گرفته است ، چه نوع عده‌ای را باید نگه دارد؟

چنین زنی از تاریخ طلاق باید عده وفات نگه دارد.

آیا ممکن است که عده‌ها برای یک زن همزمان اتفاق بیافتد؟

بله؛در فرضی که نگاهداری دو عده طلاق یا وفات و وطی به شبهه بر زنی واجب میشود ، تداخل آن دو مجاز است و ضرورتی ندارد که زن دو عده پیاپی و جداگانه نگاه دارد.

آیا زنی که با شوهر خود نزدیکی نکرده است ، لازم نیست هیچ عده‌ای نگه دارد؟

زنی که با شوهر خود نزدیکی نکرده باشد لازم نیست عده طلاق نگه دارد اما اگر منحل شدن نکاح به واسطه فوت شوهر باشد ، عده وفات لازم است.