قرارهای دادسرا

قرارهای دادسرا و نکات مهم حقوقی : دادسرا مرجع رسیدگی به جرائم کیفری است. به رأیی که دادسرا صادر میکند قرار گفته میشود. دادگاه‌های کیفری بسته به شرایط پرونده کیفری، هم حکم و هم قرار صادر می‌کنند.

قرار منع تعقیب

در صورتی که مقام رسیدگی‌کننده در دادسرا(دادیار یا بازپرس)، عمل انتسابی را جرم نداند یا دلایل شاکی برای اثبات جرم کافی نباشد، دادیار یا بازپرس اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید. از دیگر موارد صدور قرار منع تعقیب ، وجود یکی از جهات موجهه جرم است.
شاکی که اصولاً قرار منع تعقیب در میان قرارهای دادسرا ، برخلاف درخواست او صادر شده است میتواند به این قرار ظرف 20روز در دادگاه کیفری2 اعتراض نماید.

قرارهای دادسرا

قرار موقوفی تعقیب

منظور از قرار موقوفی تعقیب قراری است که صرفنظر از وقوع جرم یا وجود دلایل، امکان تعقیب کیفری متهم وجود ندارد مثل فوت متهم یا زوال قصد مجرمانه.
شاکی مانند آنچه در مورد قرار منع تعقیب گفته شد، 20روز حق اعتراض به این قرار را در دادگاه کیفری2 دارد.

قرار مجرمیت(جلب به دادرسی)

چنانچه مقام قضایی پس از تحقیقات مقدماتی، متهم را مجرم تشخیص دهد، قرار جلب به دادرسی صادر میکند. در پی صدور این قرار، متهم احضار و به وی تفهیم اتهام میشود و برای آخرین بار دفاعیات او اخذ می‌گردد. در واقع صدور این قرار به جهت ارسال پرونده به دادگاه برای ادامه‌ روند رسیدگی است.
این قرار قابل اعتراض نیست و با صدور آن متهم مکلف به حضور نزد مقام قضایی است.

قرارهای تأمین

قرار تأمین راهی است برای امکان دسترسی به متهم که انواع آن در قانون مشخص شده است و مقام قضایی مکلف است با توجه به شدت و ضعف اتهام انتسابی، اقدام به صدور یکی از آنها نماید. مهمترین و کاربردی‌ترین قرارهای تأمین، قرار بازداشت موقت، قرار وثیقه و قرار کفالت است.
قرار بازداشت موقت فقط در جرایم و شرایط احصاء شده در قانون امکان صدور دارند. همچنین در خصوص صدور قرار وثیقه و قرار کفالت تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم بازداشت می‌شود. این قرارها ظرف 10روز قابل اعتراض در دادگاه هستند.

قرار اناطه

قرار اناطه در مواردی صادر میشود که رسیدگی به جرم مستلزم اثبات مسائلی دیگر باشد و رسیدگی به آن مسائل در صلاحیت دادگاه کیفری نباشد و مراجع دیگر اعم از قضایی و غیرقضایی صالح باشند مگر آنکه موضوع اختلاف، مالکیت اموال منقول باشد که در این موارد دادگاه کیفری خود اقدام به رسیدگی می‌نماید. در اینصورت تا صدور حکم قطعی از مرجع صالح، پرونده در دادگاه کیفری بایگانی میشود. این قرار باید به تأیید دادستان برسد.
این قرار فقط از سوی شاکی ظرف 10روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

قرار کارشناسی

چنانچه مقام قضایی نظر کارشناس را برای تصمیم‌گیری لازم بداند یا به درخواست هر یک از طرفین، میتواند آن مورد را به کارشناس ارجاع دهد و البته الزامی به صدور این قرار و قبول درخواست اصحاب دعوا ندارد. همچنین تبعیت از نظر کارشناس برای مقام قضایی الزام‌‌آور نیست.

هر یک از طرفین می‌توانند ظرف یک هفته به نظر کارشناس اعتراض کنند.

قرار ترک تعقیب

این قرار از قرارهای دادسرا ، مختص جرایم قابل گذشت است. تا زمانی که پرونده در دادسرا است و کیفرخواست صادر نشده است، شاکی میتواند درخواست کند که مرجع قضایی به تحقیقات خود پایان دهد و از تعقیب متهم خودداری کند اما شاکی میتواند تا یکسال از تاریخ صدور قرار، به هر علت دوباره تعقیب متهم را درخواست کند. مرجع صدور این قرار از قرارهای دادسرا ، دادستان است. این قرار قابل اعتراض نیست.

قرار تعلیق تعقیب در چه جرایمی صادر میشود؟

صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایمی که سنگین نیستند یعنی جرایم درجه 6، 7 و 8 امکان‌پذیر است.

مرجع صادرکننده قرار تعلیق تعقیب کیست و آیا قابلیت اعتراض دارد؟

مرجع صادرکننده این قرار دادستان است. شاکی حق دارد ظرف مدت 10روز به دادگاه نسبت به آن اعتراض کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *