قرار ملاقات با زندانی چگونه است ؟ کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم میتوانند بر طبق قانون با خانواده ، آشنایان و بستگان خود به وسیله قرار ملاقات و یا مکاتبه در ارتباط باشند مگر اینکه با دستور مقام قضائی منعی قانونی در این رابطه وجود داشته باشد که در این وضعیت زندانی ممنوع‌الملاقات خواهد بود . در صورتی که ملاقات و یا مکاتبه کردن با متهم برخلاف حسن جریان محاکمه باشد ، قاضی مورد نظر باید بصورت کتبی ملاقات و مکاتبه با متهم را ممنوع نماید. در این شرایط تا زمان اتمام ممنوعیت امکان ملاقات و مکاتبه با زندانی وجود نخواهد داشت مگر با اجازه کتبی قاضی مورد نظر .

نحوه درخواست ملاقات با زندانی

طبق قانون به پدر ، مادر ، همسر ، برادر ، خواهر ، فرزندان شخص بازداشت‌شده ، پدر همسر ، مادر همسر این حق داده شده است که بصورت هفتگی با زندانی ملاقات داشته باشند .

قرار ملاقات با زندانی

سایر بستگان و دوستان زندانی میتوانند در صورت تمایل درخواست خود را به رئیس زندان و یا قاضی ناظر اعلام کنند و در صورت اجازه از سوی این مقامات وقت ملاقات بگیرند.

نحوه ملاقات با زندانی

چنانچه زندانی حسن رفتار و کردار داشته باشد ، میتواند با افراد مذکور بصورت حضوری ولی با حضور مامور ملاقات داشته باشد .

در برخی از موارد بنا به درخواست زندانی و موافقت رئیس زندان و یا قاضی ناظر زندان به شخص بازداشت‌شده اجازه ملاقات حضوری بدون حضور مامور با همسر یا فرزندان داده میشود.

قرار ملاقات با تبعه‌ی خارجی

ملاقات اتباع بیگانه با خانواده و غیر آن باید با حضور یک نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنکه مکالمه‌ها به زبان فارسی انجام گیرد . پرداخت دستمزد با سازمان است. ملاقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع محکوم خود با معرفی وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضیان رسیدگی کننده یا ناظر زندان می‌باشد.

رد و بدل کردن اشیاء بین ملاقات‌کننده و زندانی

رد و بدل کردن نامه و اشیاء مجاز بدون اجازه رییس زندان یا نماینده وی به هرگونه که باشد، میان ملاقات کننده و محکوم به کلی ممنوع است و مامور ملاقات موظف به حفظ انتظام، انضباط کامل و اجرای دقیق مقررات ملاقات خواهد بود.

ملاقات وکیل مدافع با موکل

به محض شروع محاکمه ، قرار ملاقات وکیل مدافع با زندانی تنظیم خواهد شد و هیچ یک از ماموران انتظامی یا اداری و قضایی نمی‏توانند به هیچ وجه از ملاقات جلوگیری نمایند. وکیل دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می‏توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر در ساعت‏های اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالتنامه رسمی به رییس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزی از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند و در صورت ممنوع‏الملاقات بودن محکوم، ملاقات با نظر مقام‏های قضایی مربوط انجام می‎گیرد. بدیهی است مقدمات تنظیم وکالتنامه رسمی توسط مسئولان مؤسسه یا زندان فراهم خواهد شد.

محل ملاقات باید چه شرایطی داشته باشد ؟

محل ملاقات عمومی محکومان دست کم بایستی مجهز به دیوارهای شیشهای‌نشکن و وسایل تلفن و لوازم ضد صوت باشد و وسایل ذکرشده باید طوری تعبیه گردد که هنگام ملاقات و مکالمه محکومان با اشخاص، مزاحمت برای سایر اشخاص فراهم نگردد و مکالمه ها به سهولت انجام پذیرد.

نحوه ملاقات محکومین که در کارگاه‌های حرفه‌آموزی اشتغال دارند چگونه است؟

محکومان کارگاههای حرفهآموزی خارج از زندان نیز میتوانند دست کم هفتهای یک بار ملاقات داشته باشند . محل ملاقات این گروه از محکومان در محل مناسبی که به این منظور اختصاص داده میشود انجام خواهد شد در این صورت حضور یک مامور مراقب ضروری است.