مجازات حمل سلاح غیرمجاز و عواقب قانونی آن با وکیل نادری : برای اینکه مطلب به درستی بیان شود. لازم است که تعریفی از سلاح ارائه شود. سلاح به دو نوع سرد و گرم تقسیم‌بندی میشود . طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز. سلاح سرد وسایل و ادواتی است که برخلاف اسلحه‌های گرم در اثر استفاده ، صدا ، شعله و حرارت ایجاد نمیکند. و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی ، خونریزی ، از کار افتادن موقت یا دائم اعضاء و در نهایت آسیب جسمی و روحی یا فوت میشود.

اما در تعریف سلاح گرم آمده است که در آنها تخریب و کشتار در اثر ایجاد گاز ناشی از سوختن باروت انجام میشود .

مجازات حمل سلاح غیرمجاز و وکیل برای این جرم

مجازات حمل سلاح

براساس ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 ، هرکس بطور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد حمل کند. بسته به نوع سلاح به حبس تعزیری از 91 روز تا 10 سال محکوم خواهد شد .

عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح

به صراحت قانون دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح. نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید. سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم میشود. و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش‌بینی نشده است . چه اینکه فرد ، مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده لیکن به جهت سهل‌انگاری ، تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل سلاح را طی نکرده. و قانونگذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش‌بینی نموده است .

حمل اسپری فلفل و شوکر جهت دفاع

بسیاری از افراد برای دفاع از خود اقدام به حمل اسپری فلفل غیرمجاز یا شوکر میکنند. و از طریق این وسایل برای دفاع از خود اقدامات لازم را به عمل می‌آورند. اما براساس قانون هر کس بطور غیرمجاز مواد مذکور را حمل کند. به مجازات تعزیری محکوم میشود . در نتیجه قانون نگهداری غیرمجاز این وسایل حتی اگر به قصد دفاع از خود باشد جرم به حساب می‌آورد .

جاگذاری سلاح در خودرو

برخی از افراد به این مساله باور دارند که بهتر است سلاح سرد در وسایل حمل و نقل خود. همچون خودرو یا موتورسیکلت استفاده و حمل کنند. اما از نظر قانون حمل و نگهداری سلاح گرم و سرد هیچ فرقی با یکدیگر نداشته و هر دو جرم محسوب میشود.

ضبط سلاح غیرمجاز

وکیل متخصص کیفری : در مواردی که سلاح دارای پروانه حمل و نگهداری در ید فردی غیر از دارنده پروانه کشف گردد. و فرد مزبور به موجب قانون به جرم حمل یا نگهداری غیرمجاز سلاح محکوم گردد. با توجه به اصول 22 و 47 قانون اساسی مبنی بر مصون ماندن حقوق و مالکیت مشروع اشخاص از تعرض و همچنین با توجه به اینکه ضبط سلاح نوعی مجازات است ، موجبی برای ضبط سلاح وجود ندارد. و سلاح باید به شخص دارای پروانه حمل تحویل گردد. و تفاوتی نمیکند که دارنده پروانه حمل علم و اطلاع به اقدام مرتکب داشته باشد یا نداشته باشد.

گروه‌هایی که برای دریافت تجهیزات دفاع شخصی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجازند ، کدامند؟

گروه‌هایی مانند طلافروشی‌ها ، وکلاء ، جامعه پزشکان ، صرافیها ، مدیران جایگاه‌های سوخت و … مجوز حمل سلاح ( شوکر و افشانه فلفل تولید داخل) برای دفاع از خود را دارند.

آیا حمل تفنگ بادی جرم است ؟

حمل تفنگ بادی با توجه به خطرات جانی و آسیب های مالی که برای افراد جامعه دارد جرم محسوب می شود.