4 نوع مجازات لواط و همجنس‌گرایی

مجازات لواط و همجنس‌گرایی ( gay homosexuality ) در قانون : امروزه در برخی جوامع غربی اعمال منافی عفت مانند همجنس‌گرایی بدون اینکه جرم‌انگاری شده باشند ، انجام می شود. و هیچ مجازاتی برای آن منظور نشده است. اما در کشور ایران توسط شارع مقدس جرم‌انگاری شده است. و امری مذموم و ناپسند در جامعه به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید.

گروهی از اعمال منافی عفت مانند زنا ، لواط ، مساحقه و … جزو مجازات حدود قرار میگیرند. و گروه دیگری از آنان مانند تقبیل از روی شهوت و … در زمره مجازات تعزیری قرار میگیرد.

منظور از عمل منافی عفت یعنی فعلی که با حیا و عفت و پاکدامنی منافات دارد و ارزشهای یک جامعه را نقض میکند.

ماهیت لواط و همجنس‌گرایی

جرم لواط و جرم همجنس‌گرایی از لحاظ ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند. لواط به معنای داخل شدن اندام تناسلی مرد در دبر انسان مذکر است. ولی همجنس‌گرایی به معنای این است که انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه با انسان مذکر دیگر از روی شهوت انجام دهد.

مجازات لواط و همجنس‌گرایی

تفاوت جرم لواط با جرم همجنس‌‌‌گرایی

جرم لواط در زمره مجازات حدود میباشد و شارع مقدس موجب ، نوع مجازات و میزان آن را بصورت قطعی بیان نموده است. اما جرم همجنس‌گرایی جرمی است که در گروه مجازات تعزیری قرار میگیرد. بنابراین لواط با همجنس‌گرایی در دو گروه قرار میگیرد.

مجازات جرم لواط

  1. اگر فاعل جرم لواط با عنف دخول را انجام دهد یا اینکه مرتکب جرم لواط دارای همسر باشد ، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.
  2. اگر با رضایت دو طرف این جرم اتفاق افتاده باشد. یا اینکه مرتکب مجرد باشد ، مجازات فاعل صد ضربه شلاق میباشد.
  3. اما در خصوص مفعول لازم به ذکر است که مفعول چه متاهل باشد چه مجرد باشد. باز مجازات ایشان اعدام خواهد بود.
  4. همچنین اگر فاعل جرم لواط غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد. حتی اگر با رضایت عمل انجام شده باشد یا مجرد باشد. فاعل غیرمسلمان به اعدام محکوم خواهد شد.

مجازات جرم همجنس‌گرایی

مـجازات دو مرد که از روی لذت و شهوت همدیگر را لمس میکنند ، تا 74 ضربه شلاق تعزیری میباشد. که با توجه به اینکه در گروه تعزیرات قرار گرفته است ، قاضی صادرکننده رای میتواند مجازات این جرم را تخفیف دهد.

ادله اثبات جرایم لواط و همجنس‌گرایی

ادله اثبات جرایم مذکور به علت اینکه در دو گروه از مجازاتها قرار دارند با هم متفاوت است. جرم لواط با 4 بار اقرار ثابت میشود در حالی که جرم همجنس‌گرایی با 1 بار اقرار به اثبات خواهد رسید.

جرم همجنس‌گرایی با شهادت 2 مرد به اثبات میرسد اما جرم لواط با شهادت 4 مرد به اثبات میرسد اما شهادت بر شهادت هم در جرم لواط هم در جرم همجنس‌گرایی به هیچ عنوان قابلیت اثباتی ندارد.

مرجع صالح جهت رسیدگی

در مجازات لواط و همجنس‌گرایی که فاعل آن دارای شرایط احصان است یا اینکه به عنف دخول را انجام داده باشد ، دادگاه صالح جهت رسیدگی ، دادگاه کیفری 1 میباشد.

در مجازات لواط و همجنس‌گرایی که مجازات آن تعزیری درجه شش میباشد ، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 میباشد.

آیا شخصی که دو انسان مذکر را بهم معرفی میکند تا آنها با یکدیگر لواط کنند ، مجرم است ؟

بله مجرم است و عنوان مجرمانه آن قوادی میباشد و حد قوادی 75 ضربه شلاق میباشد.

اگر در جرم لواط فردی از حرمت عملی که انجام میدهد ، آگاه نباشد ، آیا حد بر او جاری میشود ؟

در جرایم حدی برخلاف سایر جرایم ، جهل به حکم قابل استماع است و در صورت جاهل بودن مرتکب ، حد بر او جاری نخواهد شد.

اثبات جرم لواط از طریق پزشکی قانونی به چه شکل است ؟

برای اثبات این جرم اقرار متهم ، شهادت شهود و نظر پزشکی قانونی نیاز است. آثار جرم لواط تا یک هفته بعد از وقوع آن توسط پزشکی قانونی قابل تشخیص می باشد. اما در اثبات این که عمل لواط به عنف و اکراه بوده است. صرف برگه پزشکی قانونی کفایت نمی ‌کند .

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *