مجازات و نحوه شکایت از رابطه‌ی نامشروع درقانون : رابطه نامشروع به رابطه‌‌‌ای گفته میشود که مرد و زن علیرغم اینکه علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود ندارد. ولی باهم به مانند زن و شوهر عمل میکنند.

یکی از مصادیق رابطه‌ی نامشروع میتوان به ازدواج سفید اشاره کرد. که مرد و زنی بدون محرمیت ، زیر یک سقف ، زندگی مشترک میکنند.

حال باید بررسی کرد که آیا قوه مقننه این رفتار نابهنجار را جرم‌انگاری کرده است. و اگر برای این فعل قبیح ، واکنش اجتماعی پیش‌بینی کرده است. آیا جنبه بازدارندگی قوی دارد ؟

مصادیق روابط نامشروع

عرف عام

در مجازات و نحوه شکایت از رابطه‌ی نامشروع در عرف عام :

  • زنا 
  • لواط
  • تفخیذ
  • مساحقه
  • بوسیدن مرد و زن نامحرم
  • بغل کردن مرد و زن نامحرم
  • در یک بستر خوابیدن مرد و زن نامحرم

را از جمله روابط نامشروع میدانند.

عرف خاص

در عرف خاص فقط رابطه نامشروع بین زن و مرد غریبه واقع میشود. و آن هم اعمالی غیر از نزدیکی میباشد .

بنابراین طبق قانون ، زنا یا لواط ، رابطه‌ی نامشروع قلمداد نمیشود. و فقط بوسه و بغل و همبستری و … بین زن و مرد رابطه نامشروع قلمداد میشود.

مجازات و نحوه شکایت از رابطه‌ی نامشروع

رابطه نامشروع کارفرما با کارگر

متاسفانه به دلیل مشکلات معیشتی که وجود دارد ، گاهی اوقات کارگر مظلوم زیر سلطه کارفرمای ظالم قرار میگیرد. و به همین دلیل تن به خواسته‌های نامشروع او میدهد. از جمله این خواسته‌ها ، ایجاد رابطه‌ی نامشروع میباشد که طبق ماده 9 قانون مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 ، دختر در پی سوءاستفاده کارفرما از جایگاه خود. علیرغم میل باطنی خود ، حاضر به همخوابگی با وی شده است .

بطور قطع از لحاظ جنبه کیفری این عمل قبیح تحت پیگیرد قانونی میباشد. علاوه بر این ،قانون مسوولیت مدنی ، مطالبه زیان مادی و زیان معنوی را نیز پیش‌بینی کرده است.

مجازات رابطه نامشروع

زن و مردی که با هم ارتباط نامشروع دارند ، در صورت اثبات جرم آنها ، هر کدام تا 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهند شد که البته با استفاده از یک وکیل خبره میتواند موجبات تبدیل و یا تخفیف آن را فراهم کنند.

نحوه شکایت از جرم رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع از جمله جرایم غیرقابل گذشت می باشد. بنابراین نیاز به شکایت شاکی ندارد و اساسا با اطلاع مدعی‌العموم و سایر جهات قانونی شروع به تعقیب مذکور در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، مرتکبین تحت تعقیب قرار میگیرند و در نهایت به سزای اعمال خود خواهند رسید.

اما در صورتی که فردی چه زن و چه مرد موضوع رابطه نامشروع بصورت عنف و اکراه قرار گرفت ، میتواند با تنظیم شکواییه مستقیما در دادگاه کیفری‌‌دو ، بعد از رسیدگی قضایی ، اقدام به مجازات فرد مرتکب کند. بدیهی است استفاده از مشاوره وکیل رابطه نامشروع می تواند کمک شایانی در روند پرونده داشته باشد.

رابطه نامشروع با فرد متاهل

متاسفانه افرادی که ازدواج کردند و داخل در زندگی مشترک شده‌اند. به دلیل ناراضی بودن از زندگی مشترک خود وارد روابط نامشروع با اشخاص مجرد یا حتی افراد متاهل میشوند. و در اصطلاح به شریک زندگی خود خیانت میکنند. به همین سبب همسر (زوج یا زوجه) میتوانند عنوان شاکی را داشته باشند . بعنوان مثال شکایتی تحت عنوان هتک‌حیثیت و اعتبار شخصی را مطرح کنند.

آیا محکومیت زوجه به اتهام رابطه‌ی نامشروع میتواند از مصادیق نشوز زوجه باشد و در نتیجه عدم تحقق نفقه برای او شود ؟

خیر ؛ تا زمانی که رابطه زوجیت طبق قانون برقرار است ، رابطه نامشروع زوجه بدون اثبات نشوز وی و سایر معاذیر شرعی و قانونی به حکم دادگاه ، مانع مطالبه نفقه نیست .

آیا صرف در خلوت بودن با نامحرم ، مصداق رابطه‌ی نامشروع است ؟

خیر ؛ صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده است.

آیا مجازات شلاق رابطه نا مشروع را می‌ توان به جزای نقدی تبدیل کرد ؟

بله در شرایطی امکان تبدیل به جزای نقدی وجود دارد . این تبدیل مجازات در عرف به خریدن شلاق شناخته شده که در صورت وجود شرایط مخففه جرم جزای نقدی جایگزین شلاق تعزیری می شود.