مجازات و نحوه شکایت از رابطه‌ی نامشروع : رابطه نامشروع به رابطه‌‌‌ای گفته میشود که مرد و زن علیرغم اینکه علقه‌ی زوجیت بین آنها وجود ندارد ولی باهم به مانند زن و شوهر عمل میکنند.
یکی از مصادیق رابطه‌ی نامشروع میتوان به ازدواج سفید اشاره کرد که مرد و زنی بدون محرمیت ، زیر یک سقف ، زندگی مشترک میکنند.
حال باید بررسی کرد که آیا قوه مقننه این رفتار نابهنجار را جرم‌انگاری کرده است و اگر برای این فعل قبیح ، واکنش اجتماعی پیش‌بینی کرده است ، آیا جنبه بازدارندگی قوی دارد ؟

مصادیق روابط نامشروع

در مجازات و نحوه شکایت از رابطه‌ی نامشروع در عرف عام زنا ، لواط ، تفخیذ ، مساحقه ، بوسیدن مرد و زن نامحرم ، بغل کردن مرد و زن نامحرم ، در یک بستر خوابیدن مرد و زن نامحرم را از جمله روابط نامشروع میدانند اما در عرف خاص فقط رابطه نامشروع بین زن و مرد غریبه واقع میشود و آن هم اعمالی غیر از نزدیکی میباشد .

مجازات و نحوه شکایت از رابطه‌ی نامشروع

بنابراین طبق قانون ، زنا یا لواط ، رابطه‌ی نامشروع قلمداد نمیشود و فقط بوسه و بغل و همبستری و … بین زن و مرد رابطه نامشروع قلمداد میشود.

رابطه نامشروع کارفرما با کارگر

متاسفانه به دلیل مشکلات معیشتی که وجود دارد ، گاهی اوقات کارگر مظلوم زیر سلطه کارفرمای ظالم قرار میگیرد و به همین دلیل تن به خواسته‌های نامشروع او میدهد. از جمله این خواسته‌ها ، ایجاد رابطه‌ی نامشروع میباشد که طبق ماده 9 قانون مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 ، دختر در پی سوءاستفاده کارفرما از جایگاه خود ، علیرغم میل باطنی خود ، حاضر به همخوابگی با وی شده است .

بطور قطع از لحاظ جنبه کیفری این عمل قبیح تحت پیگیرد قانونی میباشد علاوه بر این ،قانون مسوولیت مدنی ، مطالبه زیان مادی و زیان معنوی را نیز پیش‌بینی کرده است.

مجازات رابطه نامشروع

زن و مردی که با هم ارتباط نامشروع دارند ، در صورت اثبات جرم آنها ، هر کدام تا 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهند شد که البته با استفاده از یک وکیل خبره میتواند موجبات تبدیل و یا تخفیف آن را فراهم کنند.

نحوه شکایت از جرم رابطه نامشروع

جرم رابطه نامشروع از جمله جرایم غیرقابل گذشت می باشد. بنابراین نیاز به شکایت شاکی ندارد و اساسا با اطلاع مدعی‌العموم و سایر جهات قانونی شروع به تعقیب مذکور در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، مرتکبین تحت تعقیب قرار میگیرند و در نهایت به سزای اعمال خود خواهند رسید.

اما در صورتی که فردی چه زن و چه مرد موضوع رابطه نامشروع بصورت عنف و اکراه قرار گرفت ، میتواند با تنظیم شکواییه مستقیما در دادگاه کیفری‌‌دو ، بعد از رسیدگی قضایی ، اقدام به مجازات فرد مرتکب کند . بدیهی است استفاده از مشاوره وکیل رابطه نامشروع می تواند کمک شایانی در روند پرونده داشته باشد.

رابطه نامشروع با فرد متاهل

متاسفانه افرادی که ازدواج کردند و داخل در زندگی مشترک شده‌اند ، به دلیل ناراضی بودن از زندگی مشترک خود وارد روابط نامشروع با اشخاص مجرد یا حتی افراد متاهل میشوند و در اصطلاح به شریک زندگی خود خیانت میکنند. به همین سبب همسر (زوج یا زوجه) میتوانند عنوان شاکی را داشته باشند . بعنوان مثال شکایتی تحت عنوان هتک‌حیثیت و اعتبار شخصی را مطرح کنند.

آیا محکومیت زوجه به اتهام رابطه‌ی نامشروع میتواند از مصادیق نشوز زوجه باشد و در نتیجه عدم تحقق نفقه برای او شود ؟

خیر ؛ تا زمانی که رابطه زوجیت طبق قانون برقرار است ، رابطه نامشروع زوجه بدون اثبات نشوز وی و سایر معاذیر شرعی و قانونی به حکم دادگاه ، مانع مطالبه نفقه نیست .

آیا صرف در خلوت بودن با نامحرم ، مصداق رابطه‌ی نامشروع است ؟

خیر ؛ صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده است.