معامله معارض و انتقال مال غیر + نحوه شکایت

معامله معارض و انتقال مال غیر از دیدگاه قانون : اگر نگاهی به جرایم علیه اموال داشته باشیم دو جرم بسیار مهم به چشم می خورد. معامله معارض و انتقال مال غیر. علی رغم شباهت هایی که میان این دو جرم وجود دارد باید بدانید که ساختار و ماهیت آنها کاملا متفاوت است. معامله ی معارض توسط صاحب مال رخ می دهد. اما در جرم انتقال مال غیر ، معامله توسط اشخاص ثالث صورت می پذیرد. از نظر قوانین ایران عناصر قانونی این دو جرم متفاوت بوده و هرکدام تحت شرایط خاصی رقم می خورد.

شما چقدر با ماهیت این دو جرم آشنایی دارید؟ در ادامه با ما همراه باشید.

معامله معارض به چه معناست؟

ماده ی 117 قانون ثبت اسناد و املاک به جرم معامله ی معارض اشاره می کند. اگر بخواهیم ساده تر توضیح بدهیم معامله معارض زمانی رخ می دهد که صاحب مال ابتدا آن را به نفر اول می فروشد و سپس به دیگری . به عبارت دیگر فروش عین و یا منفعت مالی مشخص توسط سند رسمی یا عادی به یک نفر و سپس واگذاری همان مال توسط سند رسمی به شخصی دیگر. این شرط تحقق معامله ی معارض است که معامله ی دوم توسط سند رسمی صورت پذیرفته باشد. فروش و معامله ی مال می تواند به صورت همزمان باشد و یا با فاصله ی زمانی. با این حال تاریخ وقوع معامله از نظر دادگاه مهم است.

معامله معارض و انتقال مال غیر

معامله ای که تاریخ آن تقدم داشته باشد ارجحیت دارد. با این شرط که آن معامله توسط سند رسمی به وقوع پیوسته باشد. در غیر این صورت معامله ای که توسط سند رسمی صورت پذیرفته از نظر دادگاه معتبر شناخته می شود.

در نظر داشته باشید که در مقام تعارض سند رسمی و عادی بر اساس رای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور سند رسمی مقدم بر سند عادی است.البته با وجود شرایط صحت انجام معاملات. با این حال تحقق رفتار مجرمانه منوط بر وجود دو سند و یا بیشتر است. بنابراین حتی با وجود سند رسمی در کنار سند عادی امکان طرح دعوی و دفاع وجود دارد.

طرح شکایت معامله معارض علاوه بر اموال غیرمنقول ، برای اموال منقول مانند ماشین که خرید و فروش آن نیاز به تنظیم سند دارد، امکانپذیر است.

سه الی ده سال حبس مجازاتی است که قانون برای این جرم در نظر گرفته است.

انتقال مال غیر به چه معناست؟

انتقال یا فروش مال غیر عملی مجرمانه است که از طریق فروش و انتقال نامشروع مال دیگری به وقوع می پیوندد. هرگاه شخصی حقیقی و یا حقوقی اقدام به انتقال و فروش مال و یا منفعت مالی که متعلق به دیگریست نماید و در این میان رضایتی از جانب صاحب مال وجود نداشته باشد، انتقال مال غیر محقق شده است. توجه داشته باشید که احراز سوءنیت و منافع مادی برای اثبات جرم ضروریست. ضمن اینکه انتقال مال باید در قالب عقود تعریف شده در قانون مدنی صورت پذیرفته باشد.

از دیدگاه قانونی انتقال مال غیر هم برای اموال منقول و هم برای اموال غیرمنقول امکانپذیر است.

انتقال مال غیر شباهت های زیادی به معامله ی فضولی دارد. اما شرط اصلی در تحقق جرم انتقال مال غیر، وجود سوءنیت است. چیزی که آن را تا حد زیادی به جرم کلاهبرداری نزدیک می کند. در ماده ی 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر صراحتا به این امر اشاره شده است.

مجازات انتقال مال غیر در حکم مجازات کلاهبرداری است که با توجه به ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس به همراه جزای نقدی و رد مال به مالباخته را می توان پیش بینی کرد.

نحوه ی طرح شکایت در رابطه با انتقال مال غیر

برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر نیاز به طرح شکایت کیفری می باشد. مرجعی که برای طرح شکایت صالح شناخته می شود دادسرایی است که جرم در حوزه ی آن واقع شده است. همچنین دادسرایی که در محل دفترخانه ی تنظیم سند رسمی یا در محل تنظیم قولنامه واقع شده است ، به عنوان دادسرای صالح شناخته می شود.

با تنظیم شکوائیه و ارائه ی ادله و مدارک کافی پیگیری و رسیدگی به پرونده آغاز می گردد. این مرحله آغازی برای تجلی تخصص و مهارت های وکیل شماست. فراموش نکنید محق بودن شما شرط کافی برای برنده شدن در دادگاه نیست. پیروزی و برد شما زمانی رقم می خورد که بتوانید به بهترین شکل ممکن از حقوق خود دفاع کرده و ادله ی مناسب ارائه دهید.

تفاوت های معامله معارض با انتقال مال غیر

  • در معامله معارض دو معامله و یا بیشتر به وقوع می پیوندد. ممکن است تمامی این معاملات توسط اسناد عادی صورت گرفته باشد ولی در نهایت بحث تعارض اسناد مطرح است. در حالی که در انتقال مال غیر تحقق یک معامله کافیست.
  • معامله معارض توسط شخصی صورت می پذیرد که صاحب مال می باشد. اما انتقال مال غیر توسط شخصی صورت می پذیرد که ذینفع نیست. به عبارتی صاحب مال از انجام معامله بی خبر است.
  • معامله معارض از نظر دایره ی اعمال مجرمانه ی ارتکابی محدود تر است . اما انتقال مال غیر شباهت های زیادی با جرم کلاهبرداری دارد.(البته جرم کلاهبرداری دایره ای وسیع تر را شامل می شود و انتقال مال غیر یکی از اشکال آن است.)
  • در معامله معارض تعارض سند به چشم می خورد . در حالی که در انتقال مال غیر چنین امری وجود ندارد و وقوع یک معامله برای تحقق جرم کفایت می کند.

انتقال مال چگونه تحقق می یابد؟

موضوع مشترکی که در هر دو جرم معامله معارض و انتقال مال غیر به چشم می خورد، بحث انتقال مال است. در تحلیل قانونی انتقال مال باید گفت که این انتقال ارکان مشخصی دارد. به عبارتی در انتقال باید یک فعل مادی مثبت احراز گردد. یعنی لوازم و اسباب عرفی و قانونی انتقال وجود داشته باشد.

توجه داشته باشید که صرف کلام و قول لسانی دلیلی بر انتقال مال نیست. برای مثال اگر فردی ملک خود را از طریق سند عادی ( مبایعه نامه ) و یا سند رسمی به شخصی واگذار نماید و سپس به صورت شفاهی به شخصی دیگر بگوید که این ملک را به تو فروختم یا خواهم فروخت ، هرگز نمی تواند مصداقی از معامله معارض باشد.

همچنین در معاملات خودرو عرف را در نظر می گیرند. از نظر عرفی تنظیم مبایعه نامه دلیلی بر فروش و انتقال خودرو است . پس چنانچه مالک پس از تنظیم مبایعه نامه مجددا خودرو را به فردی دیگر واگذار نماید موضوع معامله معارض مطرح است.

انتقال مال باید در قالب حقوقی مشخصی صورت پذیرد. یعنی در طی یکی از عقود مندرج در قانون مدنی منتقل شود. علاوه بر این در چنین جرایمی شرط تملیک و تملک ملاک نیست. به مجرد وقوع عقد و تنظیم سند اعم از رسمی و عادی در کنار سوءنیت، عمل مجرمانه محرز است.

باید توجه داشت هرگونه معامله ای که به ضرر خریدار اصلی باشد و نتوان تعامل بین دو حق را برقرار ساخت از نظر قانونی در حکم معامله معارض است و قابلیت رسیدگی در محاکم دادگستری را دارد.

در رابطه با انتقال مال غیر نکته ای که قابل توجه است شباهت های ساختاری این جرم با جرم کلاهبرداری است. سوءنیت مجرمانه در کنار منافع مادی ، پررنگ ترین وجه مجرمانه در جرم انتقال مال غیر است.

دریافت مشاوره حقوقی

شناخت بهتر قوانین به شما کمک می کند تا ساز و کار های قانونی را بهتر بشناسید و ریسک های احتمالی را به حداقل برسانید. باید پذیرفت که با توسعه و گسترش مناسبات و روابط میان افراد ، وقوع اعمال مجرمانه دور از انتظار نیست. در این میان جرایم علیه اموال همیشه در صدر پرونده های قضایی قرار دارد. چه بسا که دایره ی این دست جرایم در حال حاضر می تواند وسیع تر از گذشته باشد.

منافع مادی برای مجرمان همیشه اهمیت داشته و می تواند به عنوان اصلی ترین دلیل ارتکاب جرم مطرح شود. معامله معارض و انتقال مال غیر از جمله جرایمی هستند که در جریان انجام معاملات و تنظیم اسناد باید به آن توجه داشته باشید. دو جرم در ظاهر متشابه ولی با ماهیت متفاوت که در نهایت به یک نقطه ختم می شود.

برای مشاوره ی حقوقی بیشتر در این زمینه می توانید با پوریا نادری وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.