وکیل اعسار از پرداخت مهریه

وکیل اعسار از پرداخت مهریه: قبل از شرح عنوان فوق الذکر لازم است تا بدوأ به تعریف اعسار بپردازیم و سپس به شرح مطلب مدنظر بپردازیم.

وکیل اعسار از پرداخت مهریه

وکیل اعسار از پرداخت مهریه

تعریف اعسار از منظر لغوی

اعسار که از ریشه عسرت می آید، از منظر لغوی به نداری و مشقت و تنگدستی است و در اصطلاح حقوقی بدین معناست که یا فرد تمکن مالی ندارد و یا اینکه دارای سرمایه و یا مالی است که بنا به دلایلی به آن دسترسی ندارد و ناتوان از ادای دین میباشد.

تعریف اعسار از منظر قانونی

بر طبق ماده یک قانون اعسار، معسر کسی میباشد که به واسطه نداشتن دارایی و یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را ندارد.
به طور کلی اعسار در دو مورد صورت میگیرد و قابلیت بررسی دارد:

 • اعسار از پرداخت هزینه دارسی
 • اعسار در پرداخت دیون یا محکوم به
تعریف اعسار

تعریف اعسار

معسرکیست؟

بر طبق ماده 6 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی:(معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.)
براساس تعریف فوق الذکر از فرد معسر، ادعای فرد مدیون مبنی براینکه هیچ مالی به جهت پرداخت دیون خود ندارد، ادعای اعسار نامیده میشود.
حال که با مفهوم اعسار آشنا شدیم به باید ببینیم اعسار در پرداخت مهریه که موضوع مورد بحث ماست چگونه صورت میگیرد؟
و اینکه نحوه عملکرد وکیل اعسار از پرداخت مهریه به چه شکل عمل میکند؟
لازم به ذکر است که چندی پیش در مورد مهریه و انواع آن در مقالاتی تحت عناوین وکیل متخصص مهریه  و نکاتی درباره مهریه به طور مفصل به آن پرداخت شده و لذا به دوستان گرامی توصیه میگردد که به آن رجوع فرمایید.

معسر

معسر

اعسار زوج از پرداخت مهریه

زمانی که دعوایی از طرف زوجه تحت عنوان مطالبه مهریه در دادگاه مطرح میشود، حکم دادگاه به نفع زوجه صادر میشود و زوج را مکلف به پرداخت آن مینماید.
اگر خواننده این مقاله زوجه میباشد توصیه میشود به جهت آشنایی با طریقه مطالبه مهریه، مقاله وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی را مطالعه فرمایید.
پس از آن که رأی دادگاه در مورد دعوای مطالبه مهریه به قطعیت رسید، زوج میتواند توسط وکیل اعسار از پرداخت مهریه، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به صورت یکجا را به دادگاه تقدیم نماید و پس از آن وکیل اعسار از پرداخت مهریه به وکالت از طرف زوج پیگیر امور خواهد بود.

اعسار زوج از پرداخت مهریه

اعسار زوج از پرداخت مهریه

چگونگی اعسار از پرداخت مهریه

بر طبق ماده 8 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مدعی اعسار توسط وکیل اعسار از پرداخت مهریه باید فهرستی از کلیه اموال خود اعم از میزان وجوه نقدی که در نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری چه در داخل کشور و یا در خارج از کشور دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابها و اموال منقول و غیر منقول و همچنین کلیه مطالباتی را که از اشخاص ثالث دارد و فهرست نقل و انتقالاتی که از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار داشته ضمیمه دادخواست کند.
همچنین وکیل اعسار از پرداخت مهریه باید شهادتنامه ای کتبی را که در آن حداقل 2 شاهد که اطلاع کافی در مورد هویت، شغل و میزان درآمد و نحوه امرار معاش فرد مدعی اعسار دارند، را ضمیمه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه نماید.

مدارک لازم طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه

مدارکی را که وکیل اعسار از پرداخت مهریه به هنگام مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، باید ضمیمه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه نماید عبارت اند از:

 • شناسنامه و کارت ملی
 • عقدنامه یا رونوشت آن
 • دو شاهد عاقل و بالغ با شرایط فوق الذکر
 • ارائه لیست اموال ( حسابهای بانکی، اموال منقول و غیر منقول، مطالبات از اشخاص ثالث، فهرست نقل و انتقالات در یکسال قبل از طرح دعوا)
 • دادنامه محکومیت مهریه
مدارک لازم طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه

مدارک لازم طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه

زمان قانونی تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

پس از آنکه رأی مطالبه مهریه به قطعیت رسید، از زمان ابلاغ اجرائیه در صورتی که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه توسط وکیل اعسار از پرداخت مهریه تقدیم دادگاه نشود، زوجه می تواند از دادگاه تقاضای جلب نماید و در صورت جلب زوج و پس از صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس زوج خودداری و در صورت حبس آزاد می شود.
نکته ای که لازم به ذکر میباشد این است که در مورد تقسیط مهریه در قانون تصریحی بدان نگشته است و به اختیار قاضی واگذار کردیده است.

آئین رسیدگی به اعسار از پرداخت مهریه

پس از مراجعه وکیل اعسار از پرداخت مهریه به دفاتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست و ارائه مدارک لازمه به شرح فوق، مدیر دفتر ظرف 2 روز از تاریخ وصول دادخواست پرونده را به نظر قاضی میرساند.
در صورتی که قاضی پرونده شهادت شهود را لازم بداند زوج به همراه شهود به جهت ادای شهادت باید در دادگاه حضور یابند که در این مورد قضات بنا به سلیقه شخصی خود عمل مینمایند. .
در صورتی که ادعای اعسار از پرداخت مهریه که با اقدامات و پیگیریهای وکیل اعسار از پرداخت مهریه صورت میگیرد مورد قبول واقع شود و برای دادگاه محرز شود که فرد مدعی اعسار توانایی پرداخت تدریجی مهریه را دارا میباشد، دادگاه حکم به تقسیط مهریه باتوجه به وضعیت معیشتی و میزان درآمد زوج را صادر میکند.

آئین رسیدگی به اعسار از پرداخت مهریه

آئین رسیدگی به اعسار از پرداخت مهریه

نکاتی در مورد اعسار از پرداخت مهریه

 • شخصی که مطابق با قانون تجارت تاجر شناخته میشود وکیل اعسار از پرداخت مهریه باید بجای دادخواست اعسار دادخواست اعلام ورشکستگی را تقدیم دادگاه نماید.
 • در صورتی که مرد قصد طلاق همسر خود را داشته باشد و توان پرداخت مهریه را به صورت یکجا نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بدهد.که در این زمینه میتوانید مقاله وکیل طلاق به درخواست مرد را مطالعه فرمایید.
 • پس از تقسیط مهریه هرزمان که مرد اقساط مریه را پرداخت ننماید زوجه میتواند حکم جلب زوج را بگیرد.
تقسیط مهریه

تقسیط مهریه

 • به ادعای اعسار از پرداخت مهریه خارج از نوبت رسیدگی می شود و مرجع صالح به رسیدگی دادگاه صادر کننده رأی می باشد.
 • در موردی که زوج دارای یک خانه و یک ماشین است یک خانه جزء مستثنیات دین می باشد ولی خودرو مستثنیات دین نمی باشد و قابل توقیف است..
  قبل از هر اقدامی در این زمینه حتما با وکیل خانواده مشورت نمایید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.