وکیل رجوع پس از بخشش مهریه

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه: مطابق مواد10 و 1080 قانون مدنی، تعیین میزان مهریه به هرمیزان صحیح است و حداقل و حداکثری برای آن تعیین نشده است.
همانطور که در مقاله وکیل مهریه صحبت شد اگر مهریه ای برای زوجه تعیین نگردد، زوجین میتوانند پس از انعقاد عقد نکاح در مورد نوع و میزان آن با یکدیگر توافق نمایند.
عنوان حقوقی بخشش مهریه شامل عناوین مختلفی میشود که عبارتند از: اقرار برای وصول مهریه، بذل مهریه، هبه، ابراء ذمه زوج که هریک آثار وتبعات حقوقی خاص خود را دارا میباشد.

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه

در صورتی که زوجه خواهان مطالبه مهریه هم باشد چه عقدنکاح به صورت دائم باشد و چه به صورت موقت باشد میتواند از وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی و یا وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت اقدام نماید.سوال اینجاست که اگر زوجه به هریک از عناوین مذکوره از تمام یا بخشی از مهریه خود صرف نظر کند، آیا امکان رجوع زوجه از آن توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه وجود دارد؟
حال در ادامه به شرح هریک از عناوین مذکوره خواهیم پرداخت:

ابراء ذمه زوج

مطابق ماده 289 قانون مدنی:(ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.)
این تعریفی بود که قانون مدنی از ابراء ارائه نموده بود اما به طور کلی ابراء از لحاظ لغوی به معنای بری کردن از…میباشد ولی از لحاظ حقوقی یک عمل حقوقی یک جانبه یا به عبارتی دیگر ایقاع میباشد که نتیجه آن اسقاط یک اثر حقوقی است که با قصد و رضایت یک جانبه میباشد که ممکن است در برابر یک عوضی صورت گیرد و ممکن است که معوض نباشد.
حال این مورد چه ارتباطی با مهریه دارد؟
در مورد مهریه اگر زوجه از عباراتی مانند: از نظر من بر تو تکلیفی در پرداخت مهریه نیست و یا چیزی از حق من در مورد مهریه بر گردن تو نیست و بری الذمه هستی.که در تطابق این عبراتی با تعریفی که از ابراء ارائه شد متوجه میشویم که زوجه به قصد و اراده خود ذمه زوج را از پرداخت مهریه بری نموده است که ممکن است بلاعوض باشد.
برای بری الذمه نمودن زوج از پرداخت مهریه سردفتر اقدام به تنظیم سند اقرار حاکی از ابراء ذمه زوج تنظیم مینماید که در این مورد امکان رجوع زوجه پس از بخشش مهریه، خواه به طور مستقیم یا توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه وجود ندارد.

ابراء ذمه زوج

ابراء ذمه زوج

اقرار به وصول مهریه

رایج ترین و شایع ترین سندی که در دفاتر اسناد رسمی من باب بخشش یا کاهش مهریه تنظیم میشود، اقرار زوجه مبنی بر دریافت تمام یا قسمتی از مهریه میباشد.
باوجود اینکه در ماده 1277 قانون مدنی بیان شده است که:(انکار پس از اقرار مسموع نیست…)اما در مقابل آن تبصره ماده 70 قانون ثبت اشعار دارد:(هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک و یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یه حواله و یا برات یا چک یا سفته، طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.)
همچنین اگر ثابت شود که اقرار دارای فساد بوده و یا اشتباه است اقرار به وصول مهریه اعتباری نخواهد داشت و قابل رسیدگی توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه میباشد.
پس در صورت اثبات موارد فوق الذکر امکان رجوع پس از بخشش مهریه توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه امکان پذیر خواهد بود و زوجه میتواند توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه با مراجعه به مراجع قضائی عدم وصول مهریه را به اثبات برساند بر خلاف ابراء که فوقا بیان شد و اثبات آن از لحاظ موضوعی منتفی است.

هبه مهریه

ماده 795 قانون مدنی در تعریف هبه چنین آورده است:(هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک میکند، تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.)
اما از لحاظ لغوی به معنای بخشش و از منظر عرفی هم به معنای تملیک مجانی مال است و به طور کلی هر بخششی را میتوان هبه نامید.
اما در مطابقت عقد هبه و تعریف آن با بخشش مهریه باید گفت که با دو مورد فوق الذکر تفاوت دارد چرا که میتوان از هبه رجوع نمود پس به واقع زوجه میتواند توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه از هبه مهریه رجوع کند.
در چه صورت هبه در مورد مهریه غیرقابل رجوع میباشد؟
هبه در مورد مهریه در صورتی برای زوجه غیر قابل رجوع خواهد بود که زوجه طی عقد خارج لازمی این حق را از خود سلب و ساقط نموده باشد و در این صورت هبه در مهریه عیر قابل رجوع خواهد بود.
اما در مورد هبه اختلاف نظر وجود دارد چرا که عده ای معتقدند که چون هبه قابل رجوع میباشد پس زوجه نیز میتواند از هبه خود در مورد مهریه توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه رجوع کند ولی در مقابل عده ای دیگر معتقدند که زوجه نمیتواند از هبه خود در مورد مهریه رجوع کند چراکه مبنای استناد خود را ماده 806 قانون مدنی قرار میدهند که بیان میدارد:(هرکاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.)

هبه مهریه

هبه مهریه

نکاتی در مورد هبه در مهریه

  • در صورتی که هبه معوض باشد، یعنی بخشش مهریه در مقابل دریافت مال یا انجام عملی باشد، امکان رجوع زوجه توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه وجود دارد و میان هبه معوض و هبه غیر معوض تفاوت وجود دارد، که البته در مورد هبه غیر معوض و امکان رجوع داشتن یا نداشتن آن اختلاف نظر وجود دارد.
  • میان هبه نامه ای که به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و هبه نامه عادی که میان زوجین منعقد میشود نیز تفاوت وجود دارد:در هبه نامه رسمی زوجه میتواند به راحتی توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه از هبه خود رجوع کند و چون سند رسمی است امکان انکار و تردید توسط زوج وجود ندارد ام در مورد هبه نامه عادی جهت رجوع زوجه از بخشش خود ابتدا باید وقوع عقد هبه را توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه در دادگاه به اثبات برساند و سپس رجوع از هبه را اعلام نماید.

بذل مهریه

بذل هم که در لغت به معنای بخشش میباشد و نام دیگر آن فدیه میباشد، در ماد 1145 و 1146 قانون مدنی در زمینه زطلاق خلع و مبارات مورد اشاره قرار میگیرد که درمدت عده زن حق رجوع به مابذل و در نتیجه مرد حق رجوع به زوجه را دارد.
جهت مطالعه بیشتر در این زمینه میتوانید به مقاله وکیل طلاق رجوع فرمایید.
پس در نتیجه در طلاق خلع و مبارات امکان رجوع به مابذل توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه وجود دارد.
نکته مهم: در مورد طلاق توافقی نیز امکان رجوع برای زوجه توسز وکیل رجوع پس از بخشش مهریه تا سه ماه بعد از ثبت طلاق وجود دارد که در مقابل ایجاد کننده حق رجوع برای مرد از طلاق خواهد بود.برای کسب اطلاع بیشتر در این زمینه هم میتوانید مقاله وکیل طلاق توافقی را مطالعه فرمایید.

بذل مهریه

بذل مهریه

قبل از انجام و اقدام به هر عمل حقوقی با وکیل خانواده مشورت نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *