با چالش های حقوقی وکیل نادری همراه باشید…

مطالبه طلب از ضامن بدهکار

بنظر شما قبل از مراجعه طلبکار به بدهکار اصلی میتواند از شخصی که ضامن بدهکار شده است کل مبلغ قرض را مطالبه کند ؟؟؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...

حق مبارزه با فساد

حق مبارزه با فساد را چگونه می توان در جامعه نهادینه کرد ؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...

پرداخت نفقه توسط مرد

سوال : مرد مدعی آن است مبالغی که ماهیانه به حساب همسرش واریز کرده ، بابت نفقه او بوده است ، همسرش می گوید مبالغ واریز شده بابت پرداخت بدهی به ایشان می باشد .

به نظر شما ، دادگاه نظر کدام یک را می پذیرد ؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...

مشاهده پاسخ چالش :

[تعداد: 5   میانگین: 4.6/5]