تعریف دعوای متقابل + 6 نکته کلیدی و مهم

دعوای متقابل یا دعوای تقابل می تواند دادرسی را با شرایط پیچیده ای روبرو کند. در اصلاح حقوقی دعـوای متـقابـل دعواییست که در مقابل دعوای مطروحه اقامه می گردد. دعوای متقابل زمانی مطرح می گردد که در ارتباط با دعوای قبلی باشد. به عبارت دیگر دعـوای متقـابل به این معناست که پس از طرح دعوا توسط خواهان پرونده ، خوانده ی پرونده نیز دعوای متقابلی علیه خواهان مطرح می نماید.

این مساله را به خاطر داشته باشید که همیشه دعـوای متقـابل به منظور احقاق حق نیست. گاه راهکاری دفاعی برای خوانده است که می تواند مطرح نماید. با این حال دعـوای مـتـقابل قابل رسیدگی قانونی است و در بسیاری از موارد مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه با وکیل نادری همراه باشید.

دعوای متقابل به چه معناست؟

دعوای متقابل

از نظر حقوقی دعوا به معنی مطابه ی حق و دادخواهی می باشد. در حقیقت روشی قانونی برای احقاق حق و تثبیت آن. اما گاه برای دفاع و یا با مقاصد دیگری خوانده ی پرونده نیز در مقام احقاق حق اقامه ی دعوا می نماید. در چنین شرایطی قانون به هر دو طرف اجازه ی اقامه ی دعوا و مطالبه ی حق را تا زمان اثبات آن می دهد.

اما در صورتی که شخص ثالثی به غیر از خواهان و خوانده وارد پرونده شده و علیه هریک از آنها دعوایی مطرح نماید این دیگر مصداقی از دعـوای متـقابـل نیست. پس شرط دعوای متقابل ارتباط شکایت و دعوای شاکی با دعوای خواهان پرونده است.

بر اساس ماده ی 141 قانون آیین دادرسی مدنی :

خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ ارتباط کاملی داشته باشد، دعـوای مـتقابـل نامیده می شود. چنین دعوایی تواما” رسیدگی می‌شود و چنانچه دعـوای مـتـقـابل نباشد، در دادگاه صالح به‌ صورت جداگانه رسیدگی‌خواهد شد. ‌بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دعوای دیگری باشد.

6 نکته ی مهم در رابطه با طرح دعوای متقابل

برای پذیرش و رسیدگی به دعوای متقابل بایستی پاره ای شرایط را در نظر داشت.

  1. مهم ترین نکته آنکه دعـوای متقابـل باید در همان دادگاهی اقامه گردد که دعوای قبلی در آن مطرح شده است. اما اگر دعوای مطروحه در صلاحیت آن دادگاه نباشد  به دادگاه صالح ارجاع می گردد.
  2. منشأ هر دو دعوا باید یکسان بوده و پیرامون یک مسأله ی مشترک باشد. به طوری که صدور رای و تصمیم گیری در رابطه با هر دعوا روی دعـوای متـقابل نیز تأثیرگذار باشد.
  3. توجه داشته باشید که دعـوای متـقابـل از نظر حقوقی و قانونی بایستی قابل مطرح شدن باشد. یعنی بتوان دادخواست آن را در دادگاه تقدیم نمود و خواهان رسیدگی به آن شد.
  4. دعوای متقابل باید حتما از طرف خوانده علیه خواهان مطرح گردد.
  5. در ماده ی 142 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است: دعـوای متقـابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعـوای مـتقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ای ندارد.
  6. زمان اقامه ی دعوای متقابـل بسیار مهم است.  با توجه به ماده ی 143 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست دعـوای متـقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود . در صورتی که خواهان دعـوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.

دعوای متقابل در یک نگاه کلی

  1. دعـوای متقابـل بایستی مسبوق و مرتبط با دعوای اصلی باشد که از قبل طرح شده است.
  2. منشأ دعوای اصلی و دعوای متقابل بایستی در ارتباط کامل باشد و از یکدیگر تأثیر بپذیرد.
  3. دعـوای متقـابل در مهلت مقرر شده بایستی مطرح گردد.
  4. در رابطه با طرح دعوای متقابل صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه مورد نظر بسیار مهم است و باید به آن توجه داشت.

نکته ی مهم :

در صورتی که دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی خارج باشد، در وهله ی اول دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده و دعوا را برای رسیدگی به مراجع صالح و یا دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح ارسال می نماید. در صورتی که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به دعـوای مـتقـابل باشد قرار اناطه صادر می گردد. با صدور قرار اناطه رسیدگی به دعوای اصلی تا زمان مختومه شدن دعـوای مـتـقابل متوقف می گردد. پس از صدور رأی برای دعوای متقابل رسیدگی به دعوای اصلی مجددا آغاز می گردد.

انجام مشاوره حقوقی با وکیل نادری

دعوای متقابل راهکاریست که از نظر قانونی به رسمیت شناخته شده و قابل اعمال است . لیکن نکات قابل توجهی در رابطه با آن وجود دارد که بایستی در نظر داشت. در نظر داشته باشید که دعـوای متقـابل باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی مطرح گردد. پس زمان مطرح کردن آن نکته ی مهمیست که همواره باید به خاطر داشته باشید.

در رابطه با طرح دعوای متقابل نکات و جزئیات قانونی بسیار زیادی وجود دارد. حضور یک وکیل حرفه ای و متخصص در این امر می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را متحول کرده و نتایجی به غایت بهتر برای آن رقم بزند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با پوریا نادری وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *