نکاتی درباره طلاق توافقی

نکاتی درباره طلاق توافقی

در خصوص مشاوره حقوقی طلاق توافقی باید اینطور بیان نمود این نوع از طلاق به عنوان شایع ترین نوع طلاق در محاکم شناخته می شود چرا که طرفین خارج از دادگاه در خصوص کلیه شرایط و روابط مالی خود از جمله مهریه نفقه اجرت المثل و جهیزیه به صورت کامل به توافق رسیدند و با مراجعه به دادگاه با رضایت کامل درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه خانواده می نمایند در این نوع طلاق زوجه می توانند بخشی از مهریه و یا کل آن را در قبال طلاق به زوج بذل نماید در طرف مقابل زوج از حق طلاق خود جهت جاری شدن صیغه طلاق استفاده می نماید حال ممکن است در پاره‌ای از موارد زوج وکالتی را به صورت کامل به زوجه بدهد که در این صورت زوجه می توانند با توکیل موضوع وکالت به وکیل دادگستری دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را که در اصطلاح طلاق توافقی می گویند طرح نماید.

باید توجه داشت در وکالتنامه مذکور می بایست حق قبول بذل مهریه در قبال طلاق به زوجه اعطا شده باشد، از دیگر موارد الزامی مندرج در وکالتنامه طلاق میتوان به حق توکیل به وکیل دادگستری اشاره نمود که در صورت عدم ذکر این بند امکان توکیل جهت ثبت دادخواست میسر نمی باشد و البته در جهت تسریع در روند رسیدگی ، بهتر است حق اسقاط تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی در وکالتنامه به طور سریع قید شود و صرف استناد به مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی کفایت ننموده و برابر قانون می بایست هریک از موارد مذکور در این مواد در وکالتنامه نیز قید گردد .
روند رسیدگی

در خصوص مشاوره حقوقی طلاق توافقی زوجین با حضور در دفتر وکالت ابتدا توافق نامه ای را به امضا می رسانند که در این توافقنامه تمامی حقوق مالی و غیر مالی به صورت سریع تعیین تکلیف گردیده و به وکلای دادگستری در انجام اقدامات مربوطه اذن اعطا می گردد و البته در وکالتنامه های مجزا نیست که به امضای زوجین می رسد حق هرگونه اقدام مطابق توافقات به وکلای دادگستری اعطا خواهد شد .

پس از تعیین و درج تمامی توافقات در قراردادی جداگانه در دفتر وکیل دادگستری ، وکلای زوجین با ثبت دادخواست طلاق توافقی که خواسته آن صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد در مرجع صالح دادگاه خانواده محل اقامت زوجه می باشد پرونده مربوطه را به جریان می ‌اندازد در ادامه مطابق رویه زوجه با حضور در آزمایشگاه مورد تایید دادگاه گواهی عدم بارداری اخذ نموده هرچند که این گواهی صرفاً در خصوص تعیین بارداری یا عدم بارداری زوجه بوده و صرفا مدت ایام عده را مشخص می نمایند و تأثیری در اصل انجام طلاق نخواهد داشت.

بعد از اخذ گواهی عدم بارداری به دستور دادگاه زوجین و یا وکلای ایشان به واحد مشاوره ارجاع می گردند که در آن واحد علت و مبنای جدایی زوجین مشخص می گردد و در صورت امکان تلاش در جهت اصلاح ذات البین صورت می گیرد لازم به ذکر است وکلای دادگستری نیز مطابق قانون در ابتدا می‌بایست طرفین را در برقراری صلح ارشاد نمایند و در صورت عدم امکان با قبول وکالت موضوع را در دادگاه مطرح نمایند به هر ترتیب پس از اعلام نظر واحد مشاوره دادگاه محترم با بررسی موارد مندرج در دادخواست و توافقات در صورت نیاز جلسه رسیدگی تشکیل و در غیر این صورت اقدام به صدور رای می نماید رای دادگاه به وکلای دادگستری و یا زوجین ابلاغ می گردد طرفین می توانند در جهت تسریع در روند رسیدگی حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی خود را نسبت به رای اثبات نموده که در این صورت دادنامه قطعی و در همان زمان قابلیت اجرا در دفاتر رسمی طلاق خواهد داشت .
اجرای صیغه طلاق

وکلا به نیابت از موکلین خود به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه و با اعطای وکالت به سردفتر در جهت جاری نمودن صیغه و یا قرائت صیغه طلاق در حضور شهود اقدامات شرعی در این خصوص را به انجام می رسانند و دفاتر مربوط به آن را نیز به امضا می نمایند لازم به ذکر است مواردی در شرع و قانون بیان شده که جهت جاری نمودن صیغه طلاق رعایت آن الزامی می باشد که از جمله آن عدم حیض زوجه در زمان جاری شدن صیغه طلاق و همچنین در طهر غیر مواقعه بودن است و به دیگر سخن صیغه طلاق می بایست در زمان پاکی زوجه بدون رابطه زناشویی صورت بگیرد .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت جاری نمودن صیغه طلاق و مراجعه به دادگاه عبارتند از سند نکاح ، شناسنامه زوجین ، کارت ملی ، گواهی عدم بارداری و همچنین ثبت نام در سامانه ثنا می باشد .

نکاتی در خصوص جرائم پزشکی

نکاتی در خصوص جرائم پزشکی

با توجه به تغییر و تحولات قانون مجازات اسلامی اسلامی مسئولیت پزشکان با تغییرات اندکی روبرو گردید فلذا جرائم پزشکی نیز در این خصوص دستخوش تغییر شده است .

آنچه بیش از هر چیز محل دقت نظر است آن بوده که جرائم پزشکی مطابق قانون تعزیرات حکومتی ممکن است در مواردی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و در مواردی نیز در دادسرای عمومی و انقلاب تعقیب و تعاقباً در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار گیرد که در این خصوص می بایست به این موضوع توجه داشت که در شهر تهران دادسرای ناحیه 19 مخصوص رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی بوده و شکایات از این دست بدواٌ در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد و در ادامه بعد از صدور کیفر خواست بنا به صلاحدید دادستان پرونده به دادگاه انقلاب و یا دادگاه کیفری دو ارسال می گردد .

در حالت کلی در جهت بررسی دقیقتر موضوع می بایست به قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات بخش جرائم پزشکی مراجعه کرد در ابتدا با بررسی 2 ماده از قانون مجازات رویکرد قانون گذار نسبت به جرائم پزشکان بررسی می گردد .

ماده 158 قانون مجازات اسلامی اقدام مجرمانه و جرائم پزشک را در صورتی قابل مجازات نمیداند که :

الف – عمل پزشکی مشروع باشد

ب- با رضایت شخص یا نمایندگان یا اولیا فرد بیمار باشد مگر موارد فوری

ج- نظامات دولتی و موازین فنی و علمی رعایت شده باشد .

اما از طرفی ماده 495 قانون مجازات اسلامی اقدامات پزشکی که باعث ایراد صدمه بدنی و دیه به فرد شده است را جرم تلقی و پزشک متهم را محکوم به پرداخت دیه می نماید مگر آنکه :

الف – مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی اقدام کرده باشد یا قبل از معالجه برائت گرفته باشد.

ب- فارغ از دو بند فوق در صورتی که پزشک در انجام عمل مرتکب تقصیر نشده باشد از پرداخت دیه معاف می باشد .

همانطور که مشخص است جمع این دو ماده با هم بسیار دشوار بوده به نوعی که گویی یکبار قانونگذار در ماده 158 درمان مشروع و رضایت بیمار را از شرایط اساسی در عدم مجازات دانسته و یکبار در ماده 465 رعایت مقررات پزشکی را شرط اساسی دانسته که در صورت عدم رعایت مقررات نیز ممکن است پزشک برائت بیمار را اخذ کند و در روند درمان هم قصوری مرتکب نشود .

بهر ترتیب آنچه مسلم است جرائم پزشکی در عمل صرفاً با قصور پزشک در ارتباط است فارغ از این امر که جهت درمان رضایت و یا برائت اخذ شده باشد و یا خیر چرا که در این فروض ممکن است پزشک اعلام نماید درمان از دید ایشان به علت فوریت امر ضروری بوده و امکان اخذ رضایت و یا برائت نا ممکن بوده فلذا در این موارد موضوع جرم به پزشکی قانونی و کمیسیون های مربوطه ارجاع میگردد که مشخص شود پزشک معالج در روند درمان مرتکب تقصیر شده است یا خیر .

مسئولیت پزشکان در دو بخش حقوقی و کیفری قابل تقسیم میباشد ان چه در این مقاله به ان پرداخته شده مسئولیت کیفری و یا همان جرم ناشی از قصور پزشکی میباشد.
روند رسیدگی

باید توجه داشت همان طور که قبلا نیز به ان اشاره شد جرائم پزشکی ممکن است با عنوان ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خواسته ی مطالبه ی دیه مطرح شود و در مواردی نیز ممکن است جرائم پزشکی مشمول قانون تعزیرات حکومتی در باب مسائل پزشکی و دارویی باشد انچه مرسوم ومتداول است طرح شکایت به عنوان ایراد صدمه بدنی و مطالبه دیه میباشد در این موارد میبایست شخص اسیب دیده ویا اولیاء دم با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب اقامه شکایت نمایند با ذکر این نکته که در تهران و شهر های بزرگ طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت میپذیرد. در ادامه با ارجاع پرونده به مقام محترم تعقیب و با اخذ اظهارات شاکی و دلایل و مستندات موجود مبنی بر انجام روند درمان توسط شخص پزشک مورد اتهام و احراز شرایط قانونی ، پزشک مربوطه به دبازپرسی احراز میگردد. در صورت پذیرش قصور و قبول اتهامات وارده پرونده با کیفرخواست روبرو میگردد و در صورت عدم پذیرش قصور از جانب پزشک پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع میگردد در این کمیسیون پزشکان متخصص و صاحب نظران این زمینه با بررسی عملکرد پزشک اعلام مینمایند که ایا قصوری صورت گرفته است ویا خیر در مواردی پرونده تا کمیسیون هیئت پنج نفره نیز ارجاع میگردد مشخص است در صورت اثبات تقصیر ضمن اخذ قرار تامین کیفری اخرین دفاع از ایشان اخذ میگردد و با صدور قرار جلب به دادرسی و تایید ان توسط دادیار اظهار نظر با کیفرخواست صادره از دادستان پرونده به دادگاه کیفری 2 ارجاع میگردد.

بدیهی است در صورت عدم ارائه دلیل موجه مبنی بر عدم قصور پزشکی متهم محکوک به جبران خسارت با پرداخت دیه خواهد شد لازم به ذکر است درمواردی که سوء نیت محرز باشد و پزشک با قصد ونیت مجرمانه به شخص بیمار اسیب برساند موارد قانونی مربوط به قصاص نیز در خصوص ایشان جاری خواهد شد.
مدارک مورد نیاز

همان طور که در مقالات قبلی نیز اشاره شد طرح شکایت مانند طرح دادخواست از طریق دفاتر قضایی امکان پذیر است پس در ابتدا شاکی میبایست برابر قانون اقدام به ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی بنماید . و از این طریق کلیه اظهارنامه ها و ابلاغات از طریق سامانه ثنا به صورت الکترونیکی برای ایشان ارسال میگردد در خصوص شکایت نسبت به قصور پزشکی ارائه کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر الزامی بوده وشاکی میبایست نخست دلایل ورود خسارت و یا ورود صدمه بدنی به خود را مطابق نظریه پزشکی قانونی و یا مدارک پزشکی اثبات نماید و سپس اثبات تقصیر پزشک معالج را در کمیسون پزشکی مربوطه درخواست نماید .بدیهی است مقام محترم تحقیق با توجه به دلایل و مستندات موجود اقدامات مربوط به ارجاع پرونده به کمیسیون را انجام خواهد داد .

با توجه به این امر که طرح شکایت و پیگیری ان نیازمند تبهر و تخصص لازم دراین امر میباشد بهره مندی از تخصص وکیل پایه یک دادگستری جهت موفقیت موثر و مفید خواهد بود در جهت مشاوره حقوقی با وکیل دادگستر ی میتوانید به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

نکاتی درباره کلاهبرداری

نکاتی درباره کلاهبرداری

کلاهبرداری عنوان مجرمانه دیگری است که در جهت مشاوره حقوقی در این خصوص باید در ابتدا تعریف آن را مطابق قانون بیان نماییم اصولاً کلاهبردار به شخصی اطلاق می شود که با نیرنگ و فریب به صورت آشکار اموال دیگری را تصاحب کرده و غالباً متواری می گردد قانونگذار این جرم را مقید به بردن مال دیگری کرده است و علاوه بر سوء نیت عام سوء نیت خاص که بردن و تصاحب اموال غیر می باشد نیز در تحقق آن ضروری است .

با توجه به پیشرفت جوامع کلاهبرداری نیز هر روز پیشرفته تر شده و مجرمین با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدامات مجرمانه خود را پیش میبرند به عبارت دیگر کلاهبرداران از آگاهی حقوقی و علمی بالایی بهره مند هستند که این امر به آنها کمک می کند با ظرفیت های موجود در قوانین اقدامات خود را به نوعی صحیح و قانونی جلوه دهند به طوری که مقام محترم تعقیب نیز در پاره ای از موارد در نحوه وقوع جرم شک و تردید می نماید لازم به ذکر است موارد مبتلا به حاضر جامعه خود را اندکی بررسی نماییم که از جمله کلاهبرداری نوین می‌توان به اقدامات مجرمانه در لوای شرکت های تعاونی و شرکت های لیزینگ خودرو اشاره نمود .

این قبیل موارد هر ساله تعداد کثیری از مالباختگان را به دادسراهای عمومی و انقلاب ارجاع می دهد و علت افزایش بی رویه این دست جرایم نیز عدم آگاهی عمومی و همچنین عدم نظارت مستمر نهادهای مسئول می باشد اصولاً کلاهبرداران با توجه به ضریب هوشی بالا و مانور متقلبانه آنچنان اعتماد مالباختگان را به خود جذب می نمایند که فرد بدون تحقیق و استعلام اموال خود را در اختیار آنان قرار می دهد در ادامه با مخفی شدن شخص کلاهبردار در لوای شرکت و یا تعاونی سعی در فریب مقام محترم قضایی را داشته و موضوع اختلاف فیمابین را حقوقی قلمداد نموده و سعی می نماید وجهه کیفری اقدامات خود را از بین ببرد لیکن متاسفانه به علت نقص قانون هر روز به تعداد کلاهبرداران و پیشرفته شدن نحوه کلاهبرداری اضافه می شود .

کلاهبرداری به شکل سنتی نیز همچنان از دسته جرائم مبتلا به جامعه بوده که در آن کلاهبردار با معرفی خود به عنوان فردی موجه و یا پر نفوذ جامعه هدف خود را که همان مالباختگان می باشند را اغفال نموده و با وعده های واهی اموال ایشان را به یغما می برد که نمود بارز این نوع کلاهبرداری در مراجع قضایی رایج بوده و افرادی بیشماری نیز در جامعه با معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری با اقدامات مزورانه مبالغ چشمگیری را من غیر حق تصاحب می نمایند .
1- عنصر مادی

در جهت مشاوره حقوقی کلاهبرداری سه عنصر مادی ، معنوی و قانونی می بایست مورد بررسی قرار گیرد عنصر مادی کلاهبرداری به دو شکل تجلی پیدا می‌کند نخست آنکه کلاهبردار مانور متقلبانه ای را شکل می‌دهد که به این طریق مالباخته مال خود را در اختیار کلاهبرداری قرار میدهد و فعل مجرمانه دیگر تصاحب و تصرف آن اموال می باشد .
2- عنصر معنوی

عنصر معنوی این جرم نیز به دو قسم سوء نیت عام و خاص تقسیم می شود به سوء نیت عام ارتکاب جرم و سوء نیت خاص قصد بردن مال دیگری با وسایل متقلبانه میباشد.
3- عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.
مراحل رسیدگی

در خصوص مشاوره حقوقی کلاهبرداری در نحوه طرح شکایت و مراحل رسیدگی می توان اینطور بیان نمود این جرم نیز مانند الباقی جرایم با طرح شکایت شاکی خصوصی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شروع می شود البته باید توجه داشت محل وقوع جرم در کلاهبرداری محلی است که رکن دوم کلاهبرداری که همان تصاحب مال غیر است می باشد . جرم کلاهبرداری از مواردی است که تحقیقات در آن بدون شکایت شاکی خصوصی نیز پیگیری می شود و البته در موارد بسیاری با این جرم با الباقی جرایم متفاوت است از جمله آن می توان به مشمول مرور زمان نشدن این جرم برابر ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره نمود .

به هر ترتیب پس از اجراع پرونده به بازپرس محترم تحقیقات در اداره آگاهی زیر نظر کارشناسان و کارآگاهان متخصص در اینگونه جرائم شروع می شود در صورت تکمیل تحقیقات و احراز وقوع جرم حسب دستور مقام قضایی متهم و یا متهمین احضار و یا جلب شده و به شعبه بازپرسی ارجاع می شوند که در ابتدا تفهیم اتهام صورت گرفته و قرار تامین کیفری با در نظر گرفتن حداقل میزان آن که جبران کننده خسارت شاکی خصوصی است تعیین می گردد پس از تکمیل تحقیقات و اقناع بازپرس به انتساب جرم به متهم ، آخرین دفاع از وی اخذ شده و با قرار جلب به دادرسی پرونده به دادیاری اظهارنظر ارجاع می گردد در صورت تشخیص دادیار در ناقص بودن مواردی ، تحقیقات تکمیل شده و در صورت کافی بودن دلایل و مستندات دادیار اظهارنظر قرار بازپرس را تایید نموده و پرونده تحت نظر دادستان با کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارجاع می گردد در مواردی کلاهبرداران مفسد فی الارض تشخیص داده شده و ممکن است پرونده به دادگاه کیفری یک نیز ارجاع گردد به هر ترتیب رای دادگاه در این خصوص ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود .
مدارک مورد نیاز

در خصوص مدارک و دلایل جهت طرح شکایت کلاهبرداری توسط وکیل دادگستری باید توجه داشت که دلایل مانور متقلبانه و فریبکارانه کلاهبردار جمع آوری و ارائه گردد دوم وجود مدارک و مستندات تصاحب اموال بزه دیده نیز از جمله فیش واریز وجه یا رسید پرداخت نیز ضروری است و می بایست به وکیل ارائه گردد در ادامه مدارک مربوط به ثبت نام در سیستم ثنا و ارائه کارت شناسایی معتبر از موارد اولیه لازم جهت طرح شکایت خواهد بود .

نکاتی درباره سرقت

نکاتی درباره سرقت

در خصوص مشاوره حقوقی سرقت می توان اینطور بیان نمود سرقت از جمله جرایمی است که هم در شرع مقدس و هم در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده درشرع مقدس مجازات سرقت با وجود شرایطی که ماده ی ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر نموده در مرتبه اول قطع انگشت دست راست در مرتبه دوم قطع پای چپ در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است این مجازات ها به علت حدی بودن با مجازات‌های سرقت های تعزیری که در مواد ۶۵۱ به بعد قانون مجازات اسلامی بیان شده است متفاوت می باشد سرقت های تعزیری برابر قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به موارد متعددی تقسیم می شود از جمله آن سرقت ساده و یا سرقت در حالت تشدید شده می باشد که مجازات هر یک متفاوت است .

باید توجه داشت در برخی موارد سارق ممکن است به عنوان محارب و یا مفسد فی الارض شناخته شود که مجازات آن مطابق شرع اعدام می باشد .
1- عنصر مادی

در خصوص مشاوره حقوقی جرم سرقت می توان عنصر مادی این جرم را با تعریف ساده‌ای اینطور بیان نمود که سرقت به ربودن مال دیگری به نحوی که مالک آن رضایت نداشته و از این عمل بی اطلاع باشد که غالباً به صورت مخفیانه صورت می گیرد گفته می شود البته این تعریف جامع و مانع نبوده لیکن اکثر سرقت های موضوع این جرم به این نحو صورت می گیرد .
2- عنصر معنوی

در خصوص عنصر معنوی و یا سوء نیت متهم می توان اینطور بیان نمود که مجرم علاوه بر سوء نیت عام که همان علم مجرمانه بودن اقدامات می باشد سوء نیت خاص که همان به تصرف درآوردند اموال دیگری می باشد نیز ضروری است.
3- عنصر قانونی

در خصوص عنصر قانونی همانطور که بیان گردید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرایط سرقت حدی را بیان نموده و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات سرقت در فصل بیست و یکم از مواد ۶۵۱ لغایت ۶۶۷ به صورت کامل جرم انگاری شده است.
مراحل رسیدگی

در خصوص مشاوره حقوقی مراحل رسیدگی و رونده طی شدن شکایت سرقت ابتدا باید توصیه نمود به محض وقوع جرم موضوع از طریق پلیس ۱۱۰ گزارش شده و صورتجلسه آن اخذ شود و در همان ابتدا میزان اموال به سرقت رفته و نحوه چگونگی سرقت بیان شود چراکه در جرم سرقت قاضی محترم ضمن صدور حکم محکومیت حکم به رد اموال مسروقه نیز صادر می نمایند فلذا اعلام دقیق میزان اموال ضروری است پس از اخذ گزارش ، با طرح شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تحقیقات توسط مقام محترم قضایی به اداره تجسس و یا اداره آگاهی مربوطه ارجاع می گردد لازم به ذکر است اداره آگاهی به صورت کاملا تخصصی نسبت به برخی از جرائم موضوع بحث از جمله سرقت مسلحانه سرقت به صورت دسته جمعی و باندی و سرقت‌های سازمان یافته تحقیقات را شروع مینماید و پس از تکمیل تحقیقات در صورت نیاز انگشت نگاری از محل وقوع جرم صورت می گیرد و در صورت کشف سارق برابر مقررات جهت تفهیم اتهام به دادسرا احضار می گردد.

در برخی موارد بنا به تشخیص بازپرس مطابق قانون بدواً متهم و یا متهمین توسط ضابطین جلب و جهت تفهیم اتهام به دادسرا احضار می شوند که در هر دو مورد پس از تفهیم اتهام قرار مقتضی که حد اقل در برگیرنده خسارات بزه دیده می باشد از سارق اخذ می شود با تکمیل تحقیقات و اقناع بازپرس به وقوع جرم پرونده به دادیاری اظهار نظر ارجاع می گردد پس از تایید دادیار اظهارنظر پرونده با کیفرخواست دادستان به دادگاه کیفری ۲ ارسال میشود رای دادگاه در این خصوص ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
مدارک مورد نیاز

در خصوص مدارک مورد نیاز جهت طرح شکایت کیفری توسط وکیل دادگستری ارائه موارد ذیل ضروری است ، گزارش پلیس ۱۱۰ مدارک و مستندات مالکیت شاکی نسبت به اموال مسروقه دلایل و مدارک به سرقت رفتن اموال مدارک و دلایلی که جرم سرقت را منتسب به متهم این پرونده می نماید و در نهایت ثبت نام در سیستم ثنا و ارائه کارت شناسایی .

نکاتی درباره خیانت در امانت

نکاتی درباره خیانت در امانت

در خصوص مشاوره حقوقی خیانت در امانت می بایست اینطور بیان گردد خیانت در امانت در دو فرض قابل طرح می باشد نخست آن که از سفید امضای شخص سوء استفاده شود دوم آن که از اموال و یا اوراقی که در اختیار شخص امانت گیر است به نحو تصرف تصاحب استعمال تلف و مفقودی سوء استفاده صورت بگیرد . البته در خصوص وصف امانی بودن اموال و یا اوراق بها دار و یا اسناد تجاری اختلاف نظر می باشد چرا که برخی وکیل و یا مستاجر را امین تلقی می نمایند و اقداماتی از قبیل تصرف و یا تلف توسط این افراد را مجرمانه و قابل مجازات می‌دانند لیکن رویه قضایی از این نظر پیروی نکرده و صرفا شخصی را امین قلمداد می نماید که مطابق امانت نامه مسئولیت آن اموال را به عنوان امانت پذیرفته باشد .
1- عنصر مادی

در مورد مشاوره حقوقی خیانت در امانت می بایست سه عنصر مادی ، معنوی و قانونی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد عنصر مادی این جرم اقداماتی است که قانونگذار به صورت حصری مشخص نموده از جمله استعمال ، تصاحب ، تلف و یا مفقود کردن.
2- عنصر معنوی

در خصوص عنصر معنوی این جرم نیز مانند الباقی جرائم وجود سوء نیت عام با این وصف که شخص علم به این موضوع داشته که اقدامش مجرمانه می باشد کفایت می نماید .
3- عنصر قانونی

در مورد عنصر قانونی خیانت در امانت ، قانون گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ مجازات هر دو قسم خیانت در سفید امضا و خیانت در اموال را مشخص نموده است.
مراحل رسیدگی

در صورت تمایل بزه دیده در طرح شکایت و پیگیری قضایی می توان اینطور مشاوره حقوقی مطرح نمود که ابتدا با طرح شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب موضوع به مرجع قضایی تحقیق ارجاع می گردد و امانی بودن تصرفات متهم که ممکن است به وسیله شهادت شهود و یا امانت نامه باشد ، اثبات می شود و در ادامه چهار فعل مجرمانه استعمال تصاحب تلف یا مفقود نمودن به اثبات می رسد و پس از احراز وقوع جرم بازپرس متهم را احضار نموده و قرار تامین کیفری برابر قانون برای وی پس از تفهیم اتهام تعیین می شود و با اقناع بازپرس محترم به انجام جرم توسط متهم آخرین دفاع از متهم اخذ شده و پرونده با قرار جلب به دادرسی جهت اظهار نظر به دادیار مربوطه ارجاع می گردد و پس از تایید دادیار اظهار نظر پرونده با کیفرخواست دادستان به دادگاه کیفری ۲ ارسال میشود رای دادگاه در این خصوص ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت طرح شکایت توسط وکیل تهیه و ارائه مدارک و مستندات امانی بودن سفید امضا و یا اموال در اختیار متهم به همراه دلایل اثبات استعمال تصاحب و غیره می باشد ثبت نام در سیستم ثنا به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر نیز مانند الباقی موارد طرح شکایت‌ الزامی است .

نکاتی درباره جرم جعل

نکاتی درباره جرم جعل

در خصوص مشاوره حقوقی جعل باید گفت اساساً جرم جعل به دو صورت جعل مادی و جعل معنوی یا همان جعل مفادی قابل تقسیم است مطابق قانون جعل و تزویر برابر یکدیگر و تحت یک عنوان مجرمانه به کار رفته است جعل با افعالی از قبیل اضافه کردن ، از بین بردن، پاک کردن و نگارش بر روی اسناد اعم از رسمی و غیررسمی صورت می گیرد که در واقع جاعل حقیقتی را از بین برده و موضوع کذبی را در سند ایجاد می کند .

جعل مفادی یا همان جعل معنوی عباراتی را به صورت فیزیکی در متن سند ایجاد و یا محو نمیکند ولی جاعل در زمان تحریر سند مواردی را بر خلاف واقع در سند اضافه میکندو این جرم بیشتر در اسناد رسمی و توسط شخصی که مفاد سند را تنظیم می نماید صورت می گیرد.
عنصر مادی

عنصر مادی در جرم جعل و تزویر در قانون به صراحت بیان شده که بیشتر آن توسط کارشناسان خبره دادگستری و کارآگاهان ویژه تشخیص اصالت اسناد قابل تشخیص است و به دو صورت اضافه کردن متن و یا خارج کردن متن و یا تغییر نوشته صورت می گیرد.
2- عنصر معنوی

در خصوص عنصر معنوی جرم همانطور که بیان شد شخص می بایست نیت مجرمانه داشته باشد و با این اقدام ، حقیقتی را مخفی نماید و البته مطابق رویه قضایی در جرم جعل ورود ضرر می بایست به اثبات برسد .
3- عنصر قانونی

در خصوص مشاوره حقوقی جعل می‌بایست بیان شود در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از ماده ۵۲۳ لغایت ۵۴۲ مصادیق و مجازات این جرم مشخص گردیده است .
مراحل رسیدگی

جهت مشاوره حقوقی و بیان روند رسیدگی این جرم باید اشاره شود همانند الباقی جرائم طرح شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب صورت‌گرفته موضوع تحقیقات حسب مورد به کارشناس خبره دادگستری و یا اداره آگاهی مربوطه ارجاع می گردد پس از اثبات جعلی بودن سند و مبنای ورود ضرر توسط مرجع محترم تحقیق ، متهم حسب مقررات قانونی به دادسرا جهت تفهیم اتهام احضار می‌شود که پس از تفهیم اتهام قرار تامین کیفری متناسب با جرم و ضرر حاصله آن برابر قانون جدید آیین دادرسی تعیین میگردد و پس از تکمیل تحقیقات بازپرس پرونده ضمن صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را جهت تصمیم گیری به دادیار اظهار نظر ارسال می نماید پس از تایید دادیار مربوط ، پرونده با کیفرخواست دادستان به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد رای دادگاه کیفری ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است .

در انتها لازم به ذکر است عنوان نماییم شکایت شاکی خصوصی در خصوص جرم شرط لازم نبوده و مدعی العموم می ‌توانند در صورت کشف اسناد جعلی نسبت به طرح شکایت در این خصوص اقدام نمایند اسناد مجعول به رای دادگاه ابطال شده و اعاده به وضع سابق صورت می گیرد .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت طرح شکایت و یا اقدام توسط وکیل نادری ارائه اسناد مجعول و یا رونوشت آنها ، مدارک مثبته ورود ضرر دلایل و مستندات انتساب جرم به متهم و هم چنین ثبت نام در سیستم ثنا به همراه ارائه کارت شناسایی معتبر می باشد .

نکاتی درباره توهین

نکاتی درباره توهین

در خصوص مشاوره حقوقی جرم توهین در ابتدا باید معنی کلمه توهین را بیان نماییم توهین در لغت به معنی سبک کردن و خوار کردن بیان شده است ولی باید در خصوص جرم توهین قائل به تفکیک بود چرا که در شرع عنوانِ مجرمان مشابه توهین که دارای مجازات حدی میباشد مشخص شده است که به آن قذف میگویند .

در جهت تفکیک توهین و جرم قذف باید بیان داشت مطابق قانون قذف نسبت دادن عمل شنیع زنا و یا لواط به شخص دیگری می باشد اما جرم توهین استفاده از الفاظ زشت و اهانت آمیز به مخاطب دیگر می باشد باید توجه داشت ملاک در الفاظ توهین آمیز جایگاه اجتماعی طرف مقابل و عرف منطقه خواهد بود چه بسا ممکن است عبارتی در شهری و فرهنگی متداول بوده لیکن در شهر و یا فرهنگی دیگر آن عبارت توهین آمیز تلقی شود آنچه مشخص است توهین آمیز بودن یک عبارت و یا لفظ توسط مقام قضایی استنباط استفاده خواهد شد و البته احساس حقارت و یا ایجاد حقارت در شخص مورد مخاطب توهین ملاک در وقوع جرم نخواهد بود.

برای مشاوره حقوقی توهین می‌بایست در ابتدا عنصر مادی جرم به عبارتی افعال مجرمانه سپس عنصر معنوی جرم که همان قصد و نیت مرتکب جرم می باشد سپس عنصر قانونی که همان ماده قانونی مجازات این جرم بوده بررسی شود و سپس مراحل رسیدگی به این جرم و مدارک مورد نیاز جهت اعطای وکالت بیان گردد.
1- عنصر مادی

به صورت کلام عمل نوشته حرکات مشابه و اعمالی دور از شخصیت انسانی و یا انجام عملی همراه با خشونت باشد به عنوان مثال فحاشی کردن ، نوشتن متن های توهین آمیز و اقداماتی از قبیل اشاره کردن با انگشت دست و یا پرتاب کردن آب دهان عنصر مادی جرم توهین تلقی می شود.
2- عنصر معنوی

در خصوص عنصر معنوی جرم باید گفت مرتکب این عمل باید بدانند عملش توهین‌آمیز است و با این اقدام می خواهد طرف مقابل را تحقیر و شخصیت او را مورد آسیب قرار دهد.
3- عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم توهین در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان شده است مطابق این قانون توهین با به کار بردن و الفاظ زشت مشمول شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

و البته در خصوص قذف در ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرع مقدس ۸۰ ضربه تازیانه را به عنوان حد شرعی این جرم در نظر گرفته است بیان این نکته ضروری است که مجازات شلاق تعزیری در جرم توهین با مجازات شلاق حدی جرم قذف متفاوت بوده و نحوی اجرای آن نیز با یکدیگر متفاوت است و همانطور که اساتید حقوق جزا عنوان داشته اند شلاق تعزیری جنبه مجازات جسمی نداشته و فقط مرتکب جرم را از لحاظ روحی و شخصیتی مورد جزا قرار میدهد .
مراحل رسیدگی

آخرین مرحله مشاوره حقوقی جرم توهین رسیدگی قضایی جرم می باشد باید توجه داشت توهین نیز مانند بیشتر جرایم نیازمند طرح شکایت کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب بوده تحقیقات در این خصوص در کلانتری مربوطه صورت می‌گیرد اثبات وقوع جرم ممکن است از طریق شهادت شهود و یا پرینت متن پیامک ها و یا ضبط صدای متهم صورت گیرد لیکن بعد از محرز شدن وقوع جرم بازپرس محترم ضمن احضار متهم پس از تفهیم اتهام قرار تامین مناسب کیفری را صادر می نماید و پس از اقناع وجدان نسبت به انتساب جرم به متهم با صدور قرار جلب به دادرسی موافقت دادستان در جهت صدور کیفرخواست را طلب می‌نماید بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده رای دادگاه در این خصوص ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
مدارک مورد نیاز

اشخاصی که به عنوان مشاوره حقوقی جرم توهین مراجعه می نمایند باید بدانند مدارک مورد نیاز جهت اعطای وکالت به وکیل نادری مانند الباقی جرایم بوده و می توان گزارش پلیس ۱۱۰ شهادت شهود متن پیامک های توهین آمیز و یا فیلم دوربین مداربسته را برای اثبات جرم کافی دانست، اعطای وکالت به وکیل دادگستری در طرح شکواییه ، کپی کارت ملی

نکاتی درباره انواع تهدید

نکاتی درباره انواع تهدید

در خصوص مشاوره حقوقی جرم تهدید می‌توان اینطور بیان کرد که این جرم در مواردی بسیار شبیه به جرم توهین می باشد لیکن در مواردی نیز ‌باجرم توهین تفاوت‌های اساسی دارد در ابتدا معنی عبارت تهدید بیان می شود با این توضیح که تهدید ممکن است به شکل گفتار و نوشتار و یا انجام عملی محقق شود و نتیجه آن ایجاد ترس و وحشت به صورت نامشروع و غیر قانونی در طرف مقابل باشد

در جهت بررسی تمام جوانب جرم تهدید می بایست ابتدا عنصر مادی این جرم و سپس عنصر معنوی و یا همان سوءنیت مرتکب سپس عنصر قانونی این جرم را بررسی نماییم و سپس مراحل و روند رسیدگی قضایی را شرح داده و در انتها مدارک و دلایل مورد نیاز در جهت اثبات این جرم را مختصراً ذکر خواهیم کرد.
1- عنصر مادی

مطابق قانون جرم تهدید به هر شکل و به هر نحو محقق می شود فلذا می‌توان گفتار نوشتار اقدام عملی و افعال مختلفی را برای تحقق جرم کافی دانست لیکن این اقدامات و یا افعال باید به گونه‌ای باشد که در مخاطب ایجاد ترس نماید به دیگر سخن عباراتی که از نظر عرفی تهدید تلقی نمی شود قابل مجازات نیست .
2- عنصر معنوی

در خصوص عنصر معنوی جرم تهدید باید بیان کرد مرتکب تهدید می بایست به تهدید آمیز بودن اقدامات خود آگاهی کافی داشته باشد و با این تهدید کسب امتیازی غیر مشروع و غیر قانونی را طلب نماید.
3- عنصر قانونی

در خصوص عنصر قانونی جرم می بایست به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مراجعه نمود در ماده ۶۶۸ قانون مجازات شخص مرتکب تهدید را از ۳ ماه تا ۲ سال به همراه ۱ تا ۷۴ ضربه شلاق مقرر نموده است باید توجه داشت جرم تهدید نیز مانند جرم توهین قابل گذشت بوده و در صورت جلب رضایت شاکی مطابق قانون پرونده با قرار مربوطه مختومه می گردد.
مراحل رسیدگی

در جهت مشاوره حقوقی جرم تهدید باید بیان کرد نحوه رسیدگی به این جرم نیز مانند بیشتر جرائم نیازمند طرح شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع تهدید بوده و پس از ارائه دلایل وقوع جرم مانند شهادت شهود فیلم دوربین مداربسته گزارش پلیس ۱۱۰ و یا متن نامه و یا پیامک های ارسالی احضار متهم را از بازپرس محترم تعقیب درخواست نمود پس از محرز شدن وقوع جرم با احضار متهم قرار تامین کیفری متناسب با جرم مربوطه از متهم اخذ شده و با تفهیم اتهام تحقیقات مبسوط در جهت انتساب جرم به متهم صورت گرفته با اقناع بازپرس در مجرم بودن متهم قرار جلب به دادرسی صادر شده پرونده به نظر دادیار اظهارنظر رسیده و پس از تایید ایشان با کیفرخواست دادستان پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد پس از تعیین مجازات توسط قاضی محترم شعبه متهم ظرف ۲۰ روز می توانند به رای صادره اعتراض نماید البته در صورت صدور حکم برائت ، شاکی و یا نماینده دادستان می‌توانند به این رای اعتراض نموده مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.
مدارک مورد نیاز

متقاضی مشاوره حقوقی تهدید باید بدانند دلایل وقوع این جرم باید آنچنان محکم و بدون شک و تردید باشد به گونه‌ای که مقام محترم قضایی بتوانند آن اقدامات را مجرمانه تلقی نماید مدارک مورد نیاز می تواند شامل متن پیام و اقداماتی که از طریق شهادت شهود اثبات می شود باشد برای ثبت شکایت ثبت نام در سامانه ثنا ارائه اوراق شناسایی معتبر به همراه مدارک شناسایی معتبر ضرورری بوده و با اعطای وکالت به وکیل نادری از حمایت حقوقی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند خواهید شد .

نکاتی درباره استفاده از سند مجعول

نکاتی درباره استفاده از سند مجعول

در خصوص مشاوره حقوقی استفاده از سند مجعول میبایست ابتدا اسناد مجعول را تعریف کنیم عناصر و ارکان جرم استفاده از سند مجعول را به تفکیک بیان کرده و سپس نحوه رسیدگی به آن را در دادسرا و دادگاه بیان نمایید البته مشخص است هدف از ایجاد یک سند مجعول سوء استفاده از مفاد آن می‌باشد که به این طریق شخص یا اشخاصی سند مجعول را مورد سوء استفاده قرار داده و حق یا امتیازی را بر خلاف واقع برای خود ایجاد می نمایند .
عنصر مادی

اولین نکته در مشاوره جرم استفاده از سند مجعول عنصر مادی جرم می باشد که همان استفاده از سند جعل شده است به نحوی که رفتار فیزیکی مجرم دال بر سوء استفاده باشد و البته آگاهی شخص از جعلی بودن سند در این موضوع ضروری می باشد. باید توجه داشت استفاده از سند مجعول ممکن است در مواردی کلاهبرداری تلقی گردد فلذا تفکیک این موضوع که مجرم کلاهبردار بوده و یا صرفاً استفاده کننده غیر مجاز از سند مجعول بر عهده بازپرس ، دادیار اظهار نظر و در نهایت قاضی شعبه کیفری می باشد .
عنصر معنوی

دومین نکته در خصوص مشاوره جرم استفاده از سند مجعول عنصر معنوی بوده به این ترتیب که استفاده کننده از سند می بایست قصد و نیت ضرر زدن به غیر با اقدام غیر قانونی و استفاده بر خلاف واقعیت از سند جعل شده داشته باشد
عنصر قانونی

سومین نکته در خصوص مشاوره جرم استفاده از سند مجعول عنصر قانونی یا همان مواد قانونی که مجازات این جرم را مشخص کرده است می باشد مطابق قانون مجازات اسلامی مواد ۵۲۳ لغایت ۵۴۲ مجازات استفاده از سند مجعول را مشخص نموده است
مراحل رسیدگی

استفاده از سند مجعول مطابق تمامی جرائم نیازمند طرح شکواییه در دادسرای عمومی و انقلاب می باشد تحقیقات در خصوص استفاده از سند مجعول در اداره آگاهی و کلانتری مربوطه صورت خواهد گرفت پس از تکمیل تحقیقات حسب مورد ضمن تفهیم اتهام به متهم و قرار تامین کیفری صادر خواهد شد و پس از اقناع بازپرس به وقوع جرم ضمن صدور قرار جلب به دادرسی و تایید دادیار اظهارنظر کیفرخواست توسط دادستان صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال می شود رای دادگاه در این خصوص ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

مشاوره حقوقی تغییر نام

خواسته تغییر نام شاخه ای از علم حقوق در دعاوی مربوط به خواسته های مردم از ارگان های دولتی بوده که به این گرایش حقوق،حقوق عمومی گفته میشود.هرچند دادخواست تغییر نام به طرفیت اداره ثبت بوده لیکن این عنوان از جمله مباحث حقوق عمومی طبقه بندی نشده ودر زیر مجموعه حقوق خصوصی و امور ثبتی میباشد .

جهت مطالعه بیشتر نسبت به تغییر نام می توانید به مقاله نحوه چگونگی طرح دادخواست تغییر نام مراجعه نمایید .

جهت بررسی دادنامه مربوط به تغییر نام می توانید به نمونه آراء قضایی تغییر نام مراجعه نمایید .

جهت بهره مندی از مشاوره تلفنی رایگان می توانید به صفحه مشاوره تلفنی مراجعه نمایید .