وکیل طلاق به درخواست زن

وکیل طلاق به درخواست زن: طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کشور ایران حق طلاق با مرد است و شوهر می تواند باتوجه به شرایط و مقررات تمام حقوقی که زن دارد را بپردازد و او را طلاق دهدکه جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید به مقالات وکیل طلاق به درخواست مرد و همچنین […]

وکیل طلاق به درخواست مرد

وکیل طلاق به درخواست مرد : در حقوق ایران طلاق با مرد است و مرد می تواند با توجه به شرایطی که موجود است به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق از همسرش را  توسط وکیل طلاق به درخواست مرد طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بنماید اما بعدها این ماده قانونی اصلاح گردید و به […]

وکیل طلاق

وکیل طلاق : طلاق به معنای انحلال نکاح دائم از طرف یک فرد یا وکیل وی است. جدایی زمانی اتفاق می افتد که رابطه زناشویی در بین زوجین کمرنگ تر و سست شده و زندگی مشترک دچار تنش وناسازگاری می شود. عواملی که این تنش ها را تشدید می کنند نداشتن تفاهم و اختلاف طبقاتی […]

وکیل برای حق حبس زن

وکیل برای حق حبس زن:حق حبس زن بدین معناست که زوجه میتواند تا زمانیکه مهریه وی به صورت کامل پرداخت نگردیده است از وظایف زناشویی امتناع نماید که ابته این حق ریشه در فقه ما دارد. حال باید بدانیم که زن در مقابل شوهر خود چه وظایفی برعهده دارد؟ وظایف زن در مقابل شوهر عبارت […]

وکیل حضانت فرزند

وکیل حضانت فرزند : کودکان برای رشد و نمو خود نیازمند پرورش در محیط امن و چارچوبی بنام خانواده هستند و اهمیت این موضوع بحدی است که قانونگذار مواد 40 تا 47 قانون حمایت از خانواده و همچنین 1168 الی 1179 قانون مدنی را در مورد شرایط حضانت فرزند بدان اختصاص داده است اما قبل […]

وکیل نفقه زن

وکیل نفقه زن: نفقه زن از جمله مسائلی است که پس از ازدواج مطرح میشود و شوهر برای رفع نیاز های زن مانند خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث و غیره موظف به پرداخت آن است. به طور کلی تأمین هزینه خانواده از جمله کلیه مخارج شخصی زوجه دائم برعهده ی شوهر است و زوجه در این […]