وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت خیانت در امانت جزو جرایمی است که به صورت مستقیم و بدون هرگونه تغییری از آن استفاده می شود و به صورت واضح و ساده بیان شده است در قانون این جرم با ماده ی 647 قانون تعزیرات اسلامی که در سال 1375 تصویب شده است شناخته می شود و می […]

علم قاضی

علم قاضی : در علم حقوق ادله اثبات محدود می باشد و الیته در خصوص پرونده های حقوقی و پرونده های کیفری نیز ادله اثبات تا حدودی با یکدیگر متفاوت است . در دعاوی حقوقی که با کمک وکیل حقوقی انجام می گیرد ، ادله اثبات عبارتند از شهادت شهود ، اقرار ، قسم ، […]

نکاتی درباره رد ترکه

نکاتی درباره رد ترکه نکاتی درباره رد ترکه :قبل از ورود به بحث رد ترکه می بایست مشخص نماییم رد ترکه ، چه مزیت و فایده ای میتواند داشته باشد در این خصوص باید به قانون امور حسبی مراجعه کنیم . در شرع اسلام کلیه دارایی فرد پس از مرگ به ورثه او منتقل می […]

مهر موم ترکه

مهر موم ترکه : در تعریف علم حقوق، مهروموم ترکه اقداماتی است که از طرف قوای حاکمیت انجام میگیرد ، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه (آنچه که از شخص مرحوم به جا می ماند) ممنوع ‌شوند بدیهی است هدف از این امر حفظ اموال و رعایت عدالت می باشد […]

وکیل ارث

وکیل ارث وکیل ارث ارث در معنای حقوقی به معنی انتقال قهری(جبری وبدون اختیار) اموال و دارایی های فردی است که فوت شده به وراث وبازماندگان او که با توجه به میزان نزدیکی و دوری از شخص متوفی سهم هر یک تعیین میگردد . ارث بری قواعدی است که در شرع مقدس اسلام آمده و […]

وکیل تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ترکه: مفهوم ترکه آنچه از متوفی به عنوان دارائی و مال و اموال و بدهی و دیون برای وراث به جا می ماند به نام ترکه از آن یاد می شود منظور از ترکه ، دارایی مثبت می باشد. دارایی عبارت است از اموال عینی، منفعت، طلب و کلیه حقوق مالی فقط دارایی […]

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث یکی از انواع مالیات های مستقیمی می باشد که دولت از افراد دریافت مینماید که به شرح زیر است: مالیات بر ارث چیست ؟ هر گاه فردی فوت نماید و ورثه داشته باشد، وراث باید ابتدا  درخواست انحصار وراثت کنند و همچنین باید به مدت حداکثر یک سال از تاریخ فوت، به […]

لعان

لعان را به مراسمی که در آن زن و شوهر به یکدیگر لعنت می‌فرستند می‌گویند، در این مراسم، شوهر براساس سوگندهای خاص، بیان می‌کند که همسرش کار زنا را انجام داده و همسرش نیز با سوگندهای خاص خود که شبیه سوگندهای شوهرش است، اتهامات شوهر را رد می‌کند. زمانی که این چنین مراسمی به پایان […]

وکیل طلاق غیابی

وکیل طلاق غیابی : در مقاله وکیل طلاق به تفصیل به شرح واقعه طلاق و مباحث مربوطه به آن پرداختیم در این مقاله به شرح مبحث طلاق غیابی میپردازیم اما قبل از آن لازم بر آن دیدیم که جهت روشن شدن موضوع رأی غیابی را تعریف کنیم. رأی در صورتی غیابی میباشد که که مشخصه […]