شرط عدم مسئولیت شرکت بیمه در صورت قصور بیمه گذار

شرط عدم مسئولیت شرکت بیمه در صورت قصور بیمه گذار  : همانطور که میدانیم قرارداد بیمه به نوعی پذیرش مسئولیت جبران خساراتی است که میزان آن دقیقاً مشخص نشده اما بیمه گر و بیمه گذار از حداکثر جبران خسارت مطلع هستند و علم اجمالی نسبت به شرایط آن داشته اند . بیمه تکمیلی درمان به […]

وکیل رباخواری و ربا

وکیل رباخواری و ربا : حتما تا کنون کلمه ربا را شنیده اید اما متوجه معنی دقیق آن نشدید .مثلا نمیدانید به چه کسی ربا خوار میگویند یا اینکه ربا دارای چندنوع است ویا معاملات ربوی چه مجازاتی دارند ،یا چطور تشخیص دهیم قرارداد و یا معامله ای که انجام میدهیم ربوی است و مشمول […]

وكيل تامين خواسته

وكيل تامين خواسته : تامین در لغت به معنی ایمن کردن هست و مانند هر مفهوم حقوقی که معنی لغوی کلمه بر تعريف آن تاثیر گذاشته به معنا حفظ کردن و در امنیت قراردادن خواسته است. چگونه می توان خواسته خواهان را در امنیت قرار داد؟ به وسیله بازداشت اموال خوانده از محاکم دادگستری به […]