روش های به اجرا گذاشتن مهریه در ایران

روش های به اجرا گذاشتن مهریه در ایران ماهیت مهریه مهریه تعهد مالی مردی نسبت به زنی میباشد که به موجب عقد غیرمالی نکاح بوجود می آید.مهریه مال است و میتواند شامل تمامی اموال باشد چه اموال منقول و چه اموال غیرمنقول چه یک شاخه گل رز باشد چه هزاران سکه طلا باشد. برای توضیحات […]

حضانت فرزندان پس از طلاق

حضانت فرزندان پس از طلاق : مروری بر قانون خانواده , مطابق قانون حمایت خانواده دادگاه زمانی که رای درباره طلاق صادر میکند درباره چگونگی حضانت فرزندان نیز تعیین تکلیف میکند. همچنین اگر هر یک از پدر و مادر هر کدام مانع اجرای حکم حضانت بشود به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم بازداشت می […]

بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا

بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا رؤسای محترم دادگستری کل استان­ های سراسر کشور سلام علیکم؛ احتراماً؛ در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۵۹۵/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای آن، دستور فرمایید ضمن اجرای دقیق و کامل آن بخشنامه، اقدامات […]