انواع سند ملکی – بخش دوم

مقایسه انواع سند ملکی – بخش دوم با وکیل نادری سند تک برگ این نوع سندها، اسنادی هستند که یک برگ دارند. این نوع سند ملک، از سوی نهادهای رسمی کشور طراحی شده و به تأیید رسیده‌اند. طراحی این نوع سند ملکی به نحوی است که در وهله اول میتوان آنچه در آن درج شده […]

انواع سند ملکی – بخش اول

مقایسه انواع سند ملکی با وکیل نادری – بخش اول سند چیست؟ به هر نوشته مکتوبی که در مقام دعوا یا دفاع از دعوا بتوان به آن استناد کرد، سند گفته میشود. سند را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: سند عادی و سند رسمی سند رسمی مطابق قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت […]

سهم الارث جنین ، شرایط و ضوابط

تعلق ارث به محض تولد , سهم الارث جنین  : نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد، به او ارث تعلق میگیرد. قانون مدنی در ماده 875 چنین گفته است که شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است. و اگر حمل باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او […]

مال و مفهوم حقوقی آن + نکات مهم

مال و مفهوم حقوقی آن با وکیل نادری : مال و مفهوم حقوقی آنشاید مفهوم مال به نظر ساده برسد و در عمل مصادیق بسیاری را مردم نشان دهند ولی زمانی که از آنها خواسته شود تعریف مشخصی از آن ارائه کنند دچار مشکل شوند. از سوی دیگر ماهیت مال کمک‌ میکند که در بسیاری […]

اخذ سند مالکیت رسمی برای ساختمان بدون سند

شرایط گرفتن سند رسمی برای ساختمان بدون سند : متصرفین ساختمان‌هایی که بر روی زمین‌هایی احداث شده‌اند که دارای سند مالکیت رسمی یا سابقه ثبتی می‌باشند. و منشاء تصرفات این متصرفین قانونی است ولی بعلت محدودیت‌هایی امکان گرفتن سند برایشان از طریق قواعد عمومی ثبت وجود ندارد. میتوانند به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی […]

نحله چیست ؟ نکات مهم حقوقی

تعریف نحله چیست ؟  نحله در لغت به معنای بخشش و در اصطلاح حقوقی به معنای مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی که ذکر می‌گردد، تعیین میکند که زوج به زوجه بپردازد. مستند شرعی آن آیه چهارم سوره نساء می‌باشد. البته این حق تنها از منظر شرعی معتبر نبوده و قانونگذار نیز آن را […]

معرفی انواع دادسرا ها

معرفی انواع دادسرا ها دادسرای عمومی و انقلاب در هر شهرستانی، دادسرایی برای رسیدگی به همه جرایمی که در حوزه قضایی آن شهرستان رخ میدهد، تشکیل میشود. این دادسرا در کنار دادگاه آن شهرستان تشکیل میشود و عنوان آنها دادسرای عمومی و انقلاب است. دادسرای عمومی و انقلاب وظیفه رسیدگی به همه جرایم در صلاحیت […]

نیم نگاهی به دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک

معرفی اجمالی دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک : تا قبل از سال 1392، دادگـاه کیفـری دو با نام دادگاه عمومی جزایی شناخته میشد و همچنین دادگـاه کیفـری یک با نام دادگـاه کـیفـری استان وجود داشت اما با تصویب قانون آیین دادرسی جدید در سال 1392، به نام فعلی تغییر کردند. در ادامه با […]

مجازات شریک جرم و نکات مهم حقوقی

انواع مجازات های شریک جرم :  همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم بطوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود و در اصطلاح جرم مستند به رفتار همه‌ی آنها باشد، در این وضعیت، به تمامی مرتکبین آن جرم، شریک جرم گفته می‌شود. شرط تحقق شرکت در جرم: باید عمل، منتسب […]

ماهیت حقوقی قرار بازداشت موقت

ماهیت قرار بازداشت موقت : یک قرار قضایی است که از سوی دادسرا یا دادگاه صادر می‌شود و بطور موقت متهم پرونده را بازداشت می‌کند. بازداشت موقت مهم‌ترین قرار تأمین کیفری است که قانون برای متهم در نظر گرفته است. در ادامه با وکیل کیفری همراه باشید… قرار بازداشت موقت و اصل برائت شاید به […]