آزادی مشروط و شرایط آن

آزادی مشروط و شرایط آن : نهاد آزادی مشروط در راستای کاهش و تخفیف و چه بسا از بین بردن مجازات حبس تاسیس شده است . به همین منظور قانون گذار محترم این نهاد را تاسیس کرده است تا محبوسین از آلام و درد مجازات زندان کمی خلاصی پیدا کنند. موارد استفاده از نهاد آزادی […]

وکیل چک , بهترین وکیل متخصص چک برگشتی در غرب تهران 💵⚖️

مزاحمت همسایه

مزاحمت همسایه : امروزه در مراجع قضایی دعاوی متعددی مطرح میشود که طرفین آنها ، با یکدیگر همسایه هستند. تفاوتی نمیکند چه از بعد حقوقی باشد چه از بعد کیفری باشد. به عنوان مثال از لحاظ کیفری شخصی از همسایه خود به خاطر سر و صداهای نابهنجاری که ایجاد میکنند ، دست به تنظیم شکواییه […]