نکات کلیدی قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت چیست و چگونه بسته می شود ؟  یکی از قراردادهای مدنی که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد میشود و احتیاج به رعایت بسیاری از مسایل حقوقی دارد ، قرارداد مشارکت در ساخت میباشد که در تعریف آن به زبان ساده آمده است که قراردادی فی‌مابین مالک زمین و سازنده در […]

قرار منع تعقیب و قرار ترک تعقیب چیست و چگونه صادر می شود ؟

مجازات های پیرامون مواد مخدر

مجازات های پیرامون مواد مخدر : پخش موادمخدر ، نگهداری موادمخدر و سایر اعمال مرتبط به موادمخدر از سوی قانونگذار محترم ، به دلیل قبح بسیار بالای این عمل قبیح ، مورد عنایت قرار گرفته است و برای مرتکبان این اعمال ، مجازات سنگین پیش‌بینی کرده است. در ادامه با توضیحات وکیل مواد مخدر همراه […]