دانستنیهای مهم قولنامه

دانستنیهای مهم قولنامه با وکیل نادری : گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی مانند اتومبیل را دارند ولی مقدمات لازم در حال حاضر وجود ندارد. مثلاً خریدار نمیتواند مبلغ را یک جا بپردازد و یا فروشنده نمیتواند مال را تحویل خریدار دهد. اما هر دو بر سر فروش مال توافق دارند. در نتیجه قولنامه […]

جداسازی یا افراز املاک مشاعی

جداسازی یا افراز املاک مشاعی : افراز همان جداکردن چیزی از چیز دیگر و جداکردن چیزی برای کسی است. همچنین معنای افراز از نظر حقوقی یعنی دعوای شریک ملک مشاع بر شریک دیگر به منظور تقسیم مال مزبور است در صورتی که توافقی در مورد تقسیم صورت نگیرد. بنابراین سهم مشاع شریک شما یا سایر […]

آپارتمان نشینی و مسائل حقوقی آن

نکات و مسائل حقوقی آپارتمان نشینی : آپارتمان نشینی در کنار مزیت هایی که دارا میباشد ، شامل معضلات و مشکلاتی میباشد که گاه منجر به درگیری و نزاع بین همسایگان و ساکنان مجتمع های مسکونی، تجاری یا اداری میشود که اغلب به دلیل ناآگاهی افراد از حقوق و تکالیف خود میباشد و منجر به […]