مفهوم حق انتفاع بخش اول

مفهوم حق انتفاع : همانطور که میدانید در عقد اجاره، مستأجر مالک منفعت ملک است و از آن استفاده می‌کند. در حق انتفاع، منتفع مالک منفعت نیست بلکه فقط حق استفاده دارد. بعبارت دیگر مالک منفعت به منتفع اجازه استفاده داده است. بطورمثال شهروز، خانه‌ی خود را به بهروز داده است تا صرفاً به مدت […]

نکات قانونی رهن

نکات قانونی رهن با وکیل نادری : به بیان ساده، شخصی که بدهکار است، یکی از اموال خود را نزد طلبکار گرو می‌گذارد تا اگر بدهی‌اش را نپرداخت، طلبکار با فروش مالی که از او در دستش دارد، طلب خود را وصول کند. به چنین اتفاقی عقد رهن گفته می‌شود و به رهن، وثیقه هم […]

قواعد وکالت

قواعد وکالت و نکات مهم آن : وکالت عقدی است که به موجب آن موکل به وکیل نمایندگی می‌دهد که به نیابت از او عمل حقوقی انجام دهد. بطورمثال وکالت دادن در طلاق همسر، وکالت دادن در فروش، وکالت در اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و … اختیارات وکیل حدود اختیارات وکیل را […]

اصول ضمانت کردن قانونی

اصول ضمانت کردن قانونی : بررسی چند واژه، برای درک بهتر مطالب پیرامون ضمانت بررسی معنی چند واژه ضروری است: عقد ضمان : عقدی است که به موجب آن شخص، مالی را که بر عهده دیگری است، بعهده می‌گیرد. ضامن : متعهد در عقد ضمان را گویند و با مسامحه به کسی که مسئول خسارت […]

تفاوت قرض و عاریه + نکات کلیدی مهم

تفاوت قرض و عاریه + نکات کلیدی مهم : معمولاً در بین مردم، قرض و عاریه در یک مفهوم بکارگرفته می‌شود و تفاوتی بین آنها قائل نیستند ولی در عالم حقوق که هر کلمه بارحقوقی مخصوص بخود را دارد و اصولاً کلمات مترادف و هم‌ معنا پیدا نمی‌شود، قرض و عاریه دو مفهوم جدا از […]

ویژگی های امین و امانت در قانون

تعریف امین و امانت در قانون و ویژگی های کلیدی آن : امانت قراردادی امانت قراردادی بدین شرح است که امین شدن شخص بواسطه‌ی انعقاد قرارداد با مالک بوده است که به دو دسته تقسیم می‌شود: مال جهت نگاهداری به امین سپرده شده است و نگاهداری در این قرارداد جنبه اصلی دارد که همان عقد […]

انعقاد تمام عقود در قالب عقد صلح

مفهوم عقد صلح امروزه برای اینکه اشخاص از قواعد سخت و غیرمنعطف عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و … رهایی یابند، آن عقود را در قالب عقد صلح می‌آورند تا از رعایت احکام خاص آن معامله معاف شوند و در عین حال از آثار آن عقود نیز استفاده کنند. مثلاً دو طرف بجای عنوان […]

نکات حقوقی عقد اجاره

باید ها و نباید های عقد اجاره : به بیان ساده‌ی حقوقی، هنگامی که شخصی منفعت مال خود را در ازای وجهی، برای مدتی مشخص به طرف مقابل واگذار ‌کند، عقد اجاره به منصه‌ی ظهور رسیده است. به شخص مالک منفعت “موجر” و به شخصی که منفعت به او واگذار شده، “مستأجر” گفته می‌شود. به […]

خیارات مختص عقد بیع

خیارات مختص عقد بیع : طبق قانون، 3خیار وجود دارند که تنها در عقد بیع جاری می‌شوند و در هیچ قرارداد دیگری ورود پیدا نخواهند کرد. البته عقد بیع علاوه براین 3خیار، خیارات دیگری نیز در آن راه خواهد داشت. خیار مجلس خیار مجلس از خیارات مختص عقد بیع می‌باشد؛ بدین معنا که خریدار و […]

قواعد اختصاصی خیارات بخش دوم

خیار غبن هر قراردادی که یکی از دو طرف مالی دهد و در مقابل مالی دریافت نماید، چنانچه بین عوض و معوض، عدم تعادل فاحش وجود داشته باشد، برای زیان‌ دیده خیار غبن ایجاد خواهد شد. بطورمثال خریدار ملکی را بسیار ارزان از فروشنده خریداری کرده است و در نتیجه فروشنده مغبون شده است و […]