تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه

تعریف حق سرقفلی و تعریف حق کسب و پیشه : حق سرقفلی وجهی است معین که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستأجر دریافت می‌کند تا مکان تجاری را به وی واگذار کند. ولی حـق کسـب و پـیشه حقی است نامعین که به تدریج و به مرور زمان برای مستأجر بوجود می‌آید […]

مفهوم جلب ثالث و جریان دادرسی جلب ثالث

مفهوم جلب ثالث با وکیل نادری : طرفی که ثالث را جلب می‌نماید جالب و ثالثی که جلب می‌شود مجلوب ثالث گفته می‌شود. مثلاً بهروز منزلی را خریداری کرده است. شهروز بعنوان اینکه مالک منزل است طرح دعوا علیه بهروز می‌نماید. بهروز که مدعی ‌علیه قرار گرفته است، گلروز که فروشنده است را به دادرسی […]

سیر تا پیاز سرقفلی + نکات طلایی

سیر تا پیاز سرقفلی و ماهیت آن : سرقفلی که در قدیم با نام حق کسب و پیشه شناخته می‌شد حقی است که قانونگذار مخصوص مستأجرین اماکن تجاری مقرر کرده است. و در مورد اماکن مسکونی کاربردی ندارد. بطورمثال وقتی فردی مغازه‌ای را از فرد دیگری اجاره می‌نماید و در آن مغازه اقدام به فروش […]

دعوای مطالبه سهم‌الارث و نحوه رسیدگی به آن

دعوای مطالبه سهم‌الارث و نحوه رسیدگی به آن با وکیل نادری : وقتی فردی فوت می‌کند بستگان و خویشاوندان وی به ترتیب از اموال و ماترک متوفی ارث ‌می‌برند. در صورتی که همه وراث در خصوص نحوه تقسیم ارث و سهم خود با یکدیگر توافق داشته باشند. اصولاً مشکلی بوجود نمی‌آید و مشکل مربوط به […]

چک بلامحل و نحوه شکایت کیفری از آن

مراحل شکایت از چک بلامحل : خیلی از افرادی که چک دارند و هنگام مراجعه به بانک با عدم موجودی مواجه می‌شوند. برای وصول طلب خود اقدام به طرح شکایت کیفری با عنوان مجرمانه‌ی صدور چک بلامحل می‌نمایند. اما پس از پیگیری‌های بسیار و اتلاف وقت، شکایت مطرح شده رد می‌شود. زیرا شکایت طرح شده […]

ابطال رأی داوری در چه شرایطی ممکن است ؟

ابطال رأی داوری در چه شرایطی ممکن است ؟ مفهوم حقوقی داوری : مفهوم حقوقی داوری عبارت است از رفع اختلاف بین طرفین دعوا در خارج از دادگاه بوسیله اشخاص حقوقی یا حقیقی مرضی الطرفین انتخابی. داوری به این معناست که طرفین دعوا با میل و اراده خود توافق نمایند. به جای آنکه دعوای آنها […]

توضیح کامل دعاوی ورود ثالث

تعریف دعوای ورود ثالث : ورود ثالث عنوان دعوایی است که طی آن فردی غیر از طرفین اصلی، وارد دعوایی می‌شود. که در دادگاه در حال رسیدگی می‌باشد. ورود ثالث و شرایط آن در مواد 130 تا 143 قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مطابق ماده 130 قانون یاد شده: «هرگاه […]

ولی قهری کیست؟

ولی قهری به چه کسی گفته می شود ؟ اهلیت و محجوریت : بلوغ و رشد و عقل دروازه‌های ورود به اهلیت محسوب می شود. و اشخاصی که حائز این صفات نباشند محجور تلقی و ناتوان از انجام معامله خواهند بود. به این اعتبار ماده 1207 قانون مدنی مقرر داشته است که:«اشخاص ذیل محجور و […]

مجازات قتل غیر عمد و شبه عمد

مجازات قتل غیر عمد و شبه عمد در قانون ایران : از جنایاتی که در جامعه رخ می‌دهد و معمولاً هم بازتاب وسیعی از احساسات، اخبار و نیز تعقیب قضایی را به همراه خود دارد قتل است. قتل ممکن است عمد یا غیرعمد رخ دهد. فردی که دست به قتل عمد بزند به قصاص نفس […]

جعل اسناد ملکی چه مجازاتی دارد ؟

شرط تحقق جرم استفاده از سند مجعول در خرید ملک , جعل اسناد ملکی چه مجازاتی دارد ؟  : باید دانست که در اسناد رسمی ملک، اصل بر صحت و درستی و قانونی بودن آن است. آنچه که در مورد اسناد ملکی مجعول مطرح می‌شود بیشتر مربوط به اسناد عادی است. در هر حال برای […]