نگاهی دیگر بر ممنوع الخروجی

نکات مهم مفهوم ممنوع الخروجی : افراد برای خروج از مرزهای کشور نیازمند مدارکی از جمله گذرنامه هستند که این گذرنامه در واقع اجازه خروج آنها از کشور به شمار می‌رود. ماده 2 قانون گذرنامه : «اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید […]

رهن در قرارداد های بانکی

مفهوم رهن در قرارداد بانکی : رهن در قراردادهای بانکی یک نوع وثیقه عینی می‌باشد. که تا وصول طلب و دین، در گرو بانک می‌ماند. در اینصورت بانک، هنگام وصول طلب، بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. و می‌تواند ملک را در دست هرکس بیابد توقیف کند و از حاصل فروش مال، طلب خود را […]

دعاوی مربوط به چک – بخش دوم

در ادامه بحث دعاوی مربوط به چک همراه ما باشید … اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت : چک‌های صادره بر عهده بانکها در حکم سند لازم‌الاجرا می‌باشد. و دارنده چک می‌تواند در صورت عدم پرداخت چک از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب را نماید. برای صدور اجرائیه […]

دعاوی مربوط به چک – بخش اول (شکایت کیفری)

دعاوی مربوط به چک و اقدامات لازم با وکیل نادری : یکی از مشکلات حقوقی که خیلی از شهروندان با آن درگیر هستند دعاوی مربوط به چک است. در پاسخ به این سؤال که چک ‌چیست؟ میتوان گفت مطابق با ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که […]

تقسیم ترکه و مفهوم حقوقی آن

مفهوم حقوقی تقسیم ترکه و نکات مهمی که باید بدانید : ترکه در لغت به معنی اموالی است که یک فرد پس از فوت خود بجا می‌گذارد. در اصطلاح حقوقی ترکه به اموال و حقوقی گفته می‌شود که از متوفی باقی می‌ماند. ترکه باقیمانده مانند یک مال مشاع است و تمام وارثین دارای حق مالکیت […]

قتل عمد و شرایط تحقق آن

قتل عمد و نکات حقوقی مهم آن با وکیل نادری : فقهای اسلامی از صدر اسلام تاکنون جنایت را به سه دسته‌ی عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض تقسیم می‌کردند. توضیحات تکمیلی در ادامه توسط وکیل متخصص قتل … قوانین مجازات اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به تبع این تقسیم‌بندی در قوانین مربوط به […]

مجازات سرقت در قانون بخش دوم

مجازات سرقت در قانون بخش دوم عوامل تشدید مجازات سرقت عوامل تشدید مجازات که در مواد 651 تا 660 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بیان شده است. شامل: سرقت در شب. تعدد سارقان. سرقت مسلحانه. بالا رفتن از دیوار. شکستن حرز. استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت. مأمور دولتی قلمداد کردن. […]

وکیل سرقت و مجازات آن در قانون بخش اول

مجازات کیفری سرقت در قانون با وکیل متخصص- بخش اول : برای اینکه یک جرم صورت بگیرد باید سه رکن یا بعبارت دیگر سه عنصر داشته باشد تا یک عمل مجرمانه تلقی شود. و قانونگذار محترم برای آن مجازات تعیین کند. مجرم به جزای رفتار نابهنجار خود برسد. عناصر جرم سرقت این سه عنصر عبارتند […]