همسایه آزاری + نحوه شکایت و مجازات ها

همسایه آزاری چه مجازاتی در قانون دارد و چگونه برای آن باید شکایت کنیم ؟ با ازدیاد و تعدد برج ها و واحد های مسکونی بحث همسایه آزاری و حقوق و وظایف متقابل بیش از پیش مطرح شده است. رونق و توسعه ی فرهنگ آپارتمان نشینی به خصوص در شهرهای بزرگ با مشکلات متعددی همراه […]

جرم جیب بری +مجازات و نحوه اقدام برای شکایت

جیب بری از جرایم زیرمجموعه ی جرم سرقت شناخته می شود. جرمی با جنبه های حقوقی متعدد که این روزها به کررات شاهد آن هستیم . به خصوص در کلان شهرها که مکان های شلوغ و پر رفت و آمد آنها بسیار است. مسلم است که جیب بری از جرایم تهدید کننده ی نظم عمومی […]

اسناد مالکیت اراضی ساحلی

اسناد مالکیت اراضی ساحلی : در مورد اعتبار سند مالکیتی که به نام افراد نسبت به اراضی ساحلی علیرغم مالکیت دولت و ممنوعیت درخواست ثبت افراد ثبت شده است. و اعتراضی هم در مهلت مقرر قانونی به درخواست ثبت صورت نپذیرفته است. موضوع مبتلابه در محاکم دادگستری است. باید خاطر نشان کرد که مبحث مورد […]

امین و اداره‌ی اموال غایب مفقودالاثر

امین و اداره‌ی اموال غایب مفقودالاثر : کسی غایب مفقودالاثر شناخته میشود که مدت بالنسبه مدیدی از محل خود غایب باشد. و از او هیچگونه خبری نرسیده باشد که او زنده یا مرده است و الّا هرگاه مدت بالنسبه کوتاهی غایب باشد و یا اینکه بدانند زنده است. ولی محل او معلوم نباشد غایب مفقودالاثر […]

وادار کردن مالک آپارتمان بدهکار به پرداخت بدهی

وادار کردن مالک آپارتمان بدهکار به پرداخت بدهی : شخصی مالک یک واحد آپارتمان در ساختمان ده واحدی است‌ که با وجود استفاده از خدمات عمومی ساختمان از قبیل سرایدار، هزینه موتورخانه و برق، مستنکف از پرداخت ماهیانه این خدمات می‌باشد. و با این عمل خود، ساکنین مجموعه را ناراحت نموده است. برای اینکه شخص […]

اختیارات و تکالیف قیم در قانون 1401 ایران

تقسیم‌بندی اختیارات ، وظایف و تکالیف قیم در قانون ایران – توضیحات تکمیلی با وکیل نادری : چنانکه ماده 1235 قانون مدنی مصوب سال 1313 و ماده 79 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 مقرر میدارند. تکالیف قیم به دو قسم تقسیم میشود: مواظبت از شخص مولی‌علیه اداره‌ی اموال و حقوق مالی مولی‌علیه باید توجه […]

مجازات فحاشی در اینستاگرام

مجازات فحاشی در اینستاگرام چیست ؟ فحاشی و توهین یکی از مرسوم ترین و رایج ترین جرایمیست که در سطح جامعه مشاهده می شود. به طوریکه بسیاری از ما در طول زندگی ، آن را به اشکال مختلفی تجربه کرده ایم. اما شدت گرفتن این امر با توسعه و گسترش فضای مجازی رابطه ی معناداری […]

چگونگی تشخیص سفیه از غیرسفیه

سفیه کیست؟ سفیه یــا غیررشید به کسی گفته میشود که توانایی اداره امور مالی خود را ندارد. و قادر نیست که در چنین اعمالی توفیق یابد. به تعبیری سفیه عقل معاش ندارد و مجنون در امور مالی زندگی خود است. و این در حالی است که شخص دیوانه، هم در امور مالی و هم در […]

تعارض وصیت نامه رسمی و وصیت نامه عادی

تعریف وصیت نامه رسمی و وصیت نامه عادی : وصیت نامه رسمی به وصیت نامه‌ ای گفته میشود که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. و به مانند سایر اسناد رسمی دارای قدرت اثباتی بالایی است. امــا وصیت نامه عادی به وصیت نامه‌ای گفته میشود که در دفتر اسناد رسمی یا توسط مأمورین دولتی […]

حدود اختیارات ولی و موارد سقوط ولایت قهری

سقوط ولایت قهری و مفهوم آن : پدر و جدپدری اشخاصی هستند که بر طفل صغیر و شخص مجنون و غیررشید در صورتی که متصل به صغر باشد ولایت همیشگی و قهری دارند. و مادامی که هر کدام از آنها در قید حیات باشند عهده‌دار سرپرستی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه هستند. […]