مسئولیت تضامنی چک و شرایط آن

مسئولیت تضامنی چک : چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری به حساب می آید. سندی که به موجب آن صادرکننده ی چک موظف است در موعد زمانی مشخصی مبلغ روی چک را به دارنده ی آن پرداخت نماید. همانطور که می دانید چک به دو صورت قبض و اقباض و ظهرنویسی برای […]

وکیل جرایم سایبری + پیگیری پرونده

بهترین وکیل جرایم سایبری در تهران – وکیل نادری : با پیشرفت علم و تکنولوژی و توسعه ی علم شاهد بعد جدیدی در زندگی بشر هستیم. بعدی که با دنیای حقیقی متفاوت است. و ما آن را به نام بعد مجازی و دیجیتال می شناسیم.  در کنار تمامی نکات مثبت این قضیه بایستی به جنبه […]

شرایط و میزان مهریه زن نازا

شرایط و میزان مهریه زن نازا  در قانون : مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق زن پس از ازدواج شناخته می شود. در واقع به محض وقوع عقد نکاح زن مستحق دریافت مهـریه ی خود می باشد. مرد هم تحت هر شرایطی موظف به پرداخت مهریه ی همسر خویش است. حتی در صورت […]

اظهارنامه الزام به تمکین

اظهارنامه الزام به تمکین : با وقوع عقد نکاح وظایف و تعهدات دوجانبه ای بر عهده ی زوجین قرار می گیرد. یکی از مهم ترین این تعهدات قانونی الزام به تمکین زن می باشد. تمکین معانی گسترده ای را در بر می گیرد اما در حالت کلی به معنای اطاعت از دستورات شوهر در زندگی […]

شکایت از خودرو مزاحم

نحوه شکایت از خودرو مزاحم : امروزه خودرو به عنوان یکی از مهم ترین ملزومات زندگی افراد شناخته می شود . به طوری که در عصر جدید با حجم فزاینده ای از خودروهای مختلف در سطح شهر مواجه هستیم. بالتبع با این روند افزایش خودرو شاهد مسائل و مشکلات مختلفی نیز خواهیم بود. ایجاد مزاحمت […]

اعتراض به قرار منع تعقیب + 5 نکته طلایی

شرایط و نحوه اعتراض به قرار منع تعقیب :  هنگامی که پرونده برای بررسی و انجام تحقیقات بیشتر به دادسرا ارسال می گردد قرارهای متفاوتی حسب مورد صادر می گردد. یکی از قرارهای نهایی صادر شده از سمت دادسرا قرار منع تعقیب است. قرار منع تعقیب دو دو حالت زیر صادر می گردد: عمل انجام […]

شرایط اخذ سند مالکیت به نام وراث + 5 مورد مهم

اخذ سند مالکیت به نام وراث : بر اساس قانون پس از فوت افراد تمامی اموال و دارایی های متوفی برای وراث به ارث می رسد. در حقیقت با نوعی انتقال مالکیت قهری مواجه هستیم که با حکم صریح قانون صورت پذیرفته است. اما زمانی مالکیت افراد به رسمیت شناخته می شود که با صدور […]

تعریف دعوای متقابل + 6 نکته کلیدی و مهم

دعوای متقابل یا دعوای تقابل می تواند دادرسی را با شرایط پیچیده ای روبرو کند. در اصلاح حقوقی دعـوای متـقابـل دعواییست که در مقابل دعوای مطروحه اقامه می گردد. دعوای متقابل زمانی مطرح می گردد که در ارتباط با دعوای قبلی باشد. به عبارت دیگر دعـوای متقـابل به این معناست که پس از طرح دعوا […]

نحوه ممنوع الخروج کردن زوجه (زن) و 4 نکته مهم

نحوه ممنوع الخروج کردن زوجه : از نظر حقوقی ممنوع الخروجی به این معناست که فردی به دلیل وجود موانع قانونی نمی تواند از کشور خود خارج شده و به سایر کشورها سفر کند. در واقع اجاره ی خروج قانونی از مرزهای کشور را ندارد شاید در نگاه اول چنین چیزی نقض آزادی های فردی […]