انواع وکالت در طلاق و 5 نکته مهم

انواع وکالت در طلاق در قانون ایران : طلاق یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) است که همواره راسا توسط مرد(زوج) صورت نمی گیرد. فلذا وکالت در طلاق انواع و اقسامی دارد. بطور مثال زمانی که زن دچار عسر و حرج و سختی و مشقت چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی شود می […]

روش های قانونی اثبات زوجیت (ازدواج موقت و دائم)

دعوای اثبات زوجیت از مهمترین دعاوی است که در دادگاه خانواده مطرح می شود. ثبوت نکاح زمانی مطرح می شود که زن و شوهر بعد از عقد ازدواج اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت هر گونه رابطه زوجیت را انکار می کنند. معمولاً در مناطقی که ازدواج موقت وجود دارد یا ازدواج دائم ثبت […]

نکاتی در خصوص اقرار و 6 شرط مهم

نکاتی در خصوص اقرار و شرایط قانونی آن با وکیل نادری : در دعاوی حقوقی و کیفری همیشه یک فرد مدعی وجود دارد که موظف است دعوا را اثبات نموده و ادله ی کافی را در این زمینه ارائه نماید. در مقابل مدعی علیه هیچ گونه وظیفه ای مبنی بر اثبات بی گناهی خود در […]

مفهوم و ماهیت مال مشاع در قانون

تعریف مال مشاع در قانون : مال مشاع در مقابل مال مفروز است. اگر مالی فقط متعلق به یک نفر باشد به آن مال مفروز می گویند. و اگر حداقل دو نفر شریک داشته باشد به آن مال مشاع گفته می ‌شود. مال مشاع از نظر تعداد شرکاء محدودیتی ندارد و ممکن است شرکاء 100 […]

7 تفاوت مجازات حدی و تعزیری

مجازات حدی و تعزیری چه فرقی باهم دارند؟ وکیل نادری : بطور کلی قانون مجازات اسلامی شامل چهار نوع مجازات است : حد قصاص دیه تعزیرات هر نوع از مجازاتهای مذکور دارای ویژگیهای مختص به خود هستند و به جرایمی اختصاص دارند. بطور مثال مجازات قصاص ، با بوجود آمدن شرایطی، مربوط به جنایت علیه […]

آزادی مشروط و 4 شرط لازم

آزادی مشروط و شرایط آن در قانون با وکیل نادری : نهاد آزادی مشروط در راستای کاهش و تخفیف و چه بسا از بین بردن مجازات حبس تاسیس شده است . به همین منظور قانون گذار محترم این نهاد را تاسیس کرده است تا محبوسین از آلام و درد مجازات زندان کمی خلاصی پیدا کنند. […]

فرزند خوانده و پیدا شدن پدر واقعی او

شرایط فرزند خوانده و پیدا شدن پدر واقعی او + نکات حقوق مهم با وکیل نادری  : فرزند به کسی گفته می شود که حاصل زندگی زن و شوهر است. و به عبارت ساده تر فرزند رابطه خونی و طبیعی با والدین خود دارد. در یک حالت ممکن است که طفل با عدم وجود رابطه […]

وکیل حق حبس زن در عقد نکاح (شرایط و قوانین)

پیگیری حق حبس زن در عقد نکاح با وکیل نادری : یکی از حقوقی که می‌توان برای زوجه به رسمیت شناخت حق حبس در نکاح است . بدین معنا که زوجه میتواند تا زمان دریافت کامل مهریه از انجام وظایفی که در قبال زوج دارد امتناع نماید.این حق (حق حبس) نام دارد. در واقع حق […]

4 نکته مهم تنصیف دارایی در طلاق

تنصیف دارایی چیست ؟ شرایط و قوانین مربوطه با وکیل نادری : تنصیف دارایی بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی : طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نیست را در ضمن عقد ازدواج خود لحاظ کنند.  شرایط ضمن عقدمطابق با بند الف در سند ازدواج : چنانچه طلاق به درخواست […]

وکیل تنصیف اموال و 6 شرط لازم

وکیل شرط تنصیف اموال در طلاق + پیگیری صفر تا 100 پرونده با وکیل نادری : به هنگامی که زوجین سند نکاحیه را به هنگام عقد نکاح امضاء مینمایند یکی از شروطی که در سند ازدواج موجود میباشد شرط تنصیف اموال میباشد. که تنصیف اموال بدین معناست که زن و شوهر توافق میکنند که زوجه […]