اعتبار امر مختومه + استثناء های مربوطه

چند نکته مهم در رابطه با اعتبار امر مختومه ، با وکیل نادری : اگر فردی اقدام به طرح دعوا کند و باتوجه به طی مراحل بدوی ، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی محکوم به بی‌حقی بشود. دیگر قادر نیست مجددا طرح دعوا کند و دوباره مراحل بدوی ، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی را بگذراند. زیرا اصل اعتبار […]

دادسرا و دادگاه نظامی و شرایط برگزاری آن در قانون

دادگاه نظامی چگونه و کجا تشکیل می گردد ؟ برای چه جرایمی باید به دادسرای نظامی مراجعه کرد ؟ در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها حسب نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل میشود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین میشود. در […]

وکیل ترک انفاق و نفقه

وکیل ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه در تهران : پس از انعقاد عقد نکاح مطابق قانون پرداخت نفقه زن و پس از آن فرزندان برعهده زوج میباشد. اما ممکن  است  که مرد زمانی به این وظیفه خود عمل نکند که ترک انفاق نامیده میشود. و قانونگذار ترک انفاق را در  ماده 642 بخش تعزیرات […]

6 مورد از مستثنیات دین

مستثنیات دین چیست و شامل چه مواردی است ؟ مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مدیون ملزم است در مدت 10 روز نسبت به پرداخت دین و بدهی خود اقدام کند و چنانچه اقدام به پرداخت نکند. طلبکار می تواند از واحد اجرای احکام دادگاه، درخواست توقیف اموال بدهکار را […]

حق شفعه چیست ؟ 8 شرط مهم

تکات کلیدی و مهم حق شفعه با وکیل نادری : یکی از اسباب تملک طبق ماده 140 قانون مدنی «اخذ به شفعه» است. اخذ به شفعه همان اِعمال یا اجرای «حق شفعه» است. بعبارت دیگر برای اخذ به شفعه، نخست باید حق شـفعه‌ ای وجود داشته باشد. حق شـفعه از حقوق مالی و مربوط به […]

وضعیت مهریه بعد از فوت همسر + نحوه مطالبه