وکیل پولشویی + پیگیری پرونده و مجازات های قانونی 1401

وکیل مجرب پولشویی در تهران ، پیگیری 0 تا 100 پرونده با وکیل نادری :  منظور از جرم پول شویی یعنی پنهان‌ کردن خاستگاه غیر قانونی پول . به عبارت اخری همان طور که از واژه پول شویی هویدا است پول شویی یعنی شستن پول و تطهیر پول می باشد. تا پی به کثیف ‌بودن […]

وکیل طلاق به درخواست مرد و از طرف زوج

وکیل طلاق به درخواست مرد و از طرف زوج در کمترین زمان و با هزینه مناسب – وکیل نادری : در حقوق ایران طلاق با مرد است. و مرد می تواند با توجه به شرایطی که موجود است به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق از همسرش را  توسط وکیل طلاق به درخواست مرد طبق […]

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی + طرح شکایت

سهم الارث خاله عمو دایی عمه در قانون

سهم الارث خاله عمو دایی عمه در قانون : به طور کلی در مبحث ارث سه طبقه وجود دارد. بدین شرح که در صورت وجود افرادی در طبقه نخست، افراد حاضر در طبقه دوم ارث نمی برند. و یا در صورت وجود افرادی در طبقه دوم، افراد موجود در طبقه سوم ارث نخواهند برد. بنابراین […]