مطالب توسط معین مطلق

وکیل تغییر جنسیت + 5 شرط لازم

وکیل برای تغییر جنسیت در تهران : منظور از تغییر جنسیت همان تبدیل هویت و جنسیت اشخاص به جنس مخالف است که طی شرایطی گاهاً برای افراد رخ میدهد. شرایط تغییر جنسیت : برای تغییر جنسیت شرایطی وجود دارد که واجد بودن آنها ضروری است داشتن حداقل ۱۸ سال سن. مجرد بودن متقاضی. اثبات واجد […]

وکیل رشوه خواری ( رشا و ارتشا )

وکیل برای رشوه و جرم رشا و ارتشا – وکیل نادری : در این مطلب میخواهیم به مفهوم این موضوع ونحوه شکایت و دادرسی ارتشا یا همان رشوه خواری بپردازیم . معنی و مفهوم رشا و ارتشا رشوه خواری از جمله جرائم کهن و قدیمی است که سابقه زیادی دارد و توسط دو نفر صورت […]

وکیل رفع تصرف عدوانی

بهترین وکیل رفع تصرف عدوانی – وکیل نادری : اگر خواهان به اعتبار تصرفات سابق بر حق موضوع و منشا دعوا و ادعای علیه خوانده دایر بر استفاده عملی و مادی و یا تحت اختیار داشتن شی یا حق مورد ادعا را نماید دعوا دعوای تصرف است، در این راستا مقنن به متصرف سابق مال […]

شرایط و نحوه شهادت خویشاوندان در دادگاه

همواره پرسشی که ذهن عموم را به خود معطوف کرده این است که آیا شهادت بستگان و خویشاوندان در محاکم قضایی پذیرفته می‌شود یا خیر به عنوان مثال آیا شخصی می تواند به حمایت از برادر خود در محکمه حاضر شود و اقدام به شهادت به نفع او کند؟ پاسخ به این سوال در وهله […]

مرور زمان جرایم قابل گذشت و مدت زمان لازم

مرور زمان جرایم قابل گذشت طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری : در مطالب قبل سلسله مباحثی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری داشته و ویژگی‌های این قانون را تا مواردی بیان کردیم و واکنون میخواهیم در خصوص مرور زمان در پرونده های کیفریبحث نماییم. در نظام کیفری ، نهادی داریم به عنوان مرور […]

قانون تخفیف مجازات درخصوص تعدد و تکرار

بررسی قانون تخفیف مجازات درخصوص تعدد و تکرار با وکیل نادری : موضوعی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد بحث تخفیف مجازات در جرائمی است که مشمول تعدد و تکرار جرم شده . در حال حاضر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مقام اصلاح برخی از مواد قانون مجازات برآمده و هدف از […]

وکیل رابطه نامشروع + نحوه اثبات

بهترین وکیل رابطه نامشروع در تهران : رابطه نامشروع ازجمله جرایم غیر قابل گذشت است. زیرا سبب بر هم خوردن نظم عمومی می شود و حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد مجازاتش از بین نمیرود. این جرم منافی عفت عمومی است و قانونگذار آن را جرم دانسته است و برای آن مجازات تعیین کرده است. […]

تصرف عدوانی چیست؟

دعوای تصرف به چه دعاوی اطلاق می گردد ؟ اگر خواهان به اعتبار تصرفات سابق بر حق موضوع و منشا دعوا و ادعای علیه خوانده دایر بر استفاده عملی و مادی و یا تحت اختیار داشتن شی یا حق مورد ادعا را نماید دعوا دعوای تصرف است. در این راستا مقنن به متصرف سابق مال […]

اعسار از پرداخت مبلغ بدهی و انواع آن

اعسار از پرداخت یعنی حالتی‌ که فرد به‌واسطه نداشتن ویا کمبود سرمایه یا عدم دسترسی به مال، توانایی پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود را نداشته. وبه همین دلیل دعوا اعـسار از پرداخـت اقامه می نماید. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در ابتدا اقامه هر دعوا خواهان باید مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی […]