مطالب توسط معین مطلق

وکیل تغییر جنسیت + 5 شرط لازم

وکیل برای تغییر جنسیت در تهران : منظور از تغییر جنسیت همان تبدیل هویت و جنسیت اشخاص به جنس مخالف است که طی شرایطی گاهاً برای افراد رخ میدهد. شرایط تغییر جنسیت : برای تغییر جنسیت شرایطی وجود دارد که واجد بودن آنها ضروری است داشتن حداقل ۱۸ سال سن. مجرد بودن متقاضی. اثبات واجد […]

وکیل رشوه خواری ( رشا و ارتشا )

وکیل برای رشوه و جرم رشا و ارتشا – وکیل نادری : در این مطلب میخواهیم به مفهوم این موضوع ونحوه شکایت و دادرسی ارتشا یا همان رشوه خواری بپردازیم . معنی و مفهوم رشا و ارتشا رشوه خواری از جمله جرائم کهن و قدیمی است که سابقه زیادی دارد و توسط دو نفر صورت […]

وکیل رفع تصرف عدوانی

بهترین وکیل رفع تصرف عدوانی – وکیل نادری : اگر خواهان به اعتبار تصرفات سابق بر حق موضوع و منشا دعوا و ادعای علیه خوانده دایر بر استفاده عملی و مادی و یا تحت اختیار داشتن شی یا حق مورد ادعا را نماید دعوا دعوای تصرف است، در این راستا مقنن به متصرف سابق مال […]

شرایط و نحوه شهادت خویشاوندان در دادگاه

همواره پرسشی که ذهن عموم را به خود معطوف کرده این است که آیا شهادت بستگان و خویشاوندان در محاکم قضایی پذیرفته می‌شود یا خیر به عنوان مثال آیا شخصی می تواند به حمایت از برادر خود در محکمه حاضر شود و اقدام به شهادت به نفع او کند؟ پاسخ به این سوال در وهله […]

مرور زمان جرایم قابل گذشت و مدت زمان لازم

مرور زمان جرایم قابل گذشت طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری : در مطالب قبل سلسله مباحثی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری داشته و ویژگی‌های این قانون را تا مواردی بیان کردیم و واکنون میخواهیم در خصوص مرور زمان در پرونده های کیفریبحث نماییم. در نظام کیفری ، نهادی داریم به عنوان مرور […]

قانون تخفیف مجازات درخصوص تعدد و تکرار

بررسی قانون تخفیف مجازات درخصوص تعدد و تکرار با وکیل نادری : موضوعی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد بحث تخفیف مجازات در جرائمی است که مشمول تعدد و تکرار جرم شده . در حال حاضر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مقام اصلاح برخی از مواد قانون مجازات برآمده و هدف از […]

وکیل رابطه نامشروع + نحوه اثبات

بهترین وکیل رابطه نامشروع در تهران : رابطه نامشروع ازجمله جرایم غیر قابل گذشت است. زیرا سبب بر هم خوردن نظم عمومی می شود و حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد مجازاتش از بین نمیرود. این جرم منافی عفت عمومی است و قانونگذار آن را جرم دانسته است و برای آن مجازات تعیین کرده است. […]

تصرف عدوانی چیست؟

دعوای تصرف به چه دعاوی اطلاق می گردد ؟ اگر خواهان به اعتبار تصرفات سابق بر حق موضوع و منشا دعوا و ادعای علیه خوانده دایر بر استفاده عملی و مادی و یا تحت اختیار داشتن شی یا حق مورد ادعا را نماید دعوا دعوای تصرف است. در این راستا مقنن به متصرف سابق مال […]