مطالب توسط Naderi

بهترین وکیل قاچاق و مجازات این جرم

بهترین وکیل متخصص برای جرم قاچاق و مجازات آن : حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای ، خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ، خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج باشد ، برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل ، بطوریکه این عمل ناقض ممنوعیت […]

اعاده حیثیت چیست و چگونه باید پیگیری کنیم ؟

وکیل اعاده حیثیت در تهران : امروزه بسیار مرسوم است که با کوچکترین اتفاقی که بین افراد رخ میدهد، بدون اینکه در حقیقت جرمی بوقوع پیوسته باشد و صرفا فقط بخاطر توهم فرد ، اقدام به طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی میشود و این آفتی است که گریبان‌گیر نظام قضایی شده است . برای […]

تخفیف در مجازات چگونه انجام می شود ؟

تخفیف در مجازات در معنای عام شامل تبدیل نوع مجازات یا کاهش میزان مجازات است . برای اینکه به هدف تخفیف مجازات دست یافت ، نیازمند اشراف کامل بر قوانین جزایی است . در همین راستا با به‌کارگیری یک وکیل حقوقی متخصص میتوان به تبدیل یا کاهش مجازات نایل شد. موارد مجاز در تبدیل مجازات […]

محارب ، باغی و مفسد فی الارض

محارب ، باغی و مفسد فی الارض : در نگاه اول شاید به نظر برسد که محارب و مفسدفی‌الارض به‌مانند هم هستند ولی باید در نظر داشت اگرچه محاربه و افسادفی‌الارض هر یک در زمره‌ی جرایم حدی میباشند ولی دو نوع جرم متفاوت هستند . همچنین جرم بغی نیز از جمله جرایم حدی میباشد که […]

مجازات خرابکاری

مجازات خرابکاری : خرابکاری در لغت‌نامه‌ی دهخدا به معنیِ تباهی ، تخریب ، ویرانی ، انهدام ، فساد ، عیب ، نقص ، زیان ، ضرر ، آسیب آمده است . در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 بدین فعل نابهنجار اشاره شده است و مرتکب آن مجرم شناخته میشود . خرابکاری […]

مال خری و مجازات آن

مال خری و مجازات آن در قانون : متاسفانه در سطح شهر مکانهایی وجود دارد که مشهور به خرید و فروش اموال مسروقه میباشند و از سوی نهادهای نظارتی هیچ ‌عکس‌عمل شایسته‌ای در این خصوص انجام نمیشود . وانگهی گاهی اوقات نیز افرادی ناخواسته وارد معاملات اموال مسروقه می شوند و گرفتار مسائل حادی میشوند […]

نکات مهم حقوقی در رابطه با املاک وقفی

نکات مهم حقوقی در رابطه با املاک وقفی به همراه قوانین خرید و فروش ملک وقفی  : هر مالی که با بقای آن بشود از منافع آن استفاده کرد را میتوان وقف کرد. بنابراین از یک عدد خودکار تا هزاران هکتار زمین را میتوان وقف کرد.  وقف از جمله وقف‌ِملک در اصطلاح عرف خاص وکلاء […]

نکات حقوقی عسر و حرج

نکات حقوقی عسر و حرج : عسر به معنای سختی و مشقت است و حرج به معنای تنگی و فشار است که در قوانین از دو جنبه مورد اشاره قرار میگیرند . اول از جهت معنای عام آن که همان معانی اخیر‌الذکر میباشد و بطور مثال در مبحث مستثنیات دین به آن اشاره شده است. […]