تقسیم ارث توسط دادگاه + راهکار های قانونی

تقسیم ارث توسط دادگاه : با فوت شخص اموال و دارایی های او به صورت قهری برای وراث باقی می ماند. یکی از مهم ترین چالش های حقوقی که برای بازماندگان فرد متوفی به وجود می آید نحوه ی تقسیم ارث است. تقسیم ارث به معنای انتقال قهری اموال و دارایی های فرد متوفی می […]

وکیل انحصار وراثت + نکات حصر وراثت 1401

وکیل متخصص حصر وراثت و امور انحصار وراثت در غرب تهران ، انجام 0 تا 100 امور مربوطه :  پوریا نادری وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در امور حسبی آماده قبول پرونده و ارائه راهکار های خاص برای شماست. حصر وراثت چیست ؟ همانطور که از معانی کلمات مشخص است حصر وراثت محصور و […]

تقسیم ترکه و مفهوم حقوقی آن

مفهوم حقوقی تقسیم ترکه و نکات مهمی که باید بدانید : ترکه در لغت به معنی اموالی است که یک فرد پس از فوت خود بجا می‌گذارد. در اصطلاح حقوقی ترکه به اموال و حقوقی گفته می‌شود که از متوفی باقی می‌ماند. ترکه باقیمانده مانند یک مال مشاع است و تمام وارثین دارای حق مالکیت […]

دعوای مطالبه سهم‌الارث و نحوه رسیدگی به آن

دعوای مطالبه سهم‌الارث و نحوه رسیدگی به آن با وکیل نادری : وقتی فردی فوت می‌کند بستگان و خویشاوندان وی به ترتیب از اموال و ماترک متوفی ارث ‌می‌برند. در صورتی که همه وراث در خصوص نحوه تقسیم ارث و سهم خود با یکدیگر توافق داشته باشند. اصولاً مشکلی بوجود نمی‌آید و مشکل مربوط به […]

ولی قهری کیست؟

ولی قهری به چه کسی گفته می شود ؟ اهلیت و محجوریت : بلوغ و رشد و عقل دروازه‌های ورود به اهلیت محسوب می شود. و اشخاصی که حائز این صفات نباشند محجور تلقی و ناتوان از انجام معامله خواهند بود. به این اعتبار ماده 1207 قانون مدنی مقرر داشته است که:«اشخاص ذیل محجور و […]

غایب مفقودالاثر و وضعیت حقوقی آن

وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر و موارد مهمی که باید بدانید ، با وکیل نادری : غایب مفقودالاثر از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. برای امور مالی غایب، قانونگذار چهار مرحله را پیش‌بینی نموده است: مرحـله […]

سهم الارث جنین ، شرایط و ضوابط

تعلق ارث به محض تولد , سهم الارث جنین  : نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد، به او ارث تعلق میگیرد. قانون مدنی در ماده 875 چنین گفته است که شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است. و اگر حمل باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او […]

وضعیت ارث فرزند نامشروع

بررسی وضعیت کلی ارث فرزند نامشروع در قانون ایران : ولدالزنا ممنوع از ارث با عنایت به احکام فقهی و قانون، یکی از موانع ارث بردن، ولادت از زنا می‌باشد. براساس آنچه که در ماده 861 قانون مدنی آمده است، موجب ارث بردن اشخاص از هم دو چیز است: نسب(مشروع) سبب. فرزند نامشروع در قانون […]

وکیل اثبات نسب و اقدامات لازم

وکیل اثبات نسب و اقدامات لازم , نسب چیست؟ تولد هر انسانی ناشی از ارتباط زن و مردی است که او را بوجود آورده‌اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و بوجود‌ آورندگان او ایجاد می‌کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می‌شود. نسب قانونی یکی از اقسام نسب، نسب قانونی است. مبنای […]

صفر تا 100 ارث و نحوه تقسیم آن

نکات مهم حقوقی در رابطه با ارث و تقسیم ارثیه : عد از اینکه فردی فوت می‌کند رابطه‌ی وی با اموالش قطع می‌شود و بطور غیرارادی اموال وی به ورثه او تعلق می‌گیرد. ورثه به خویشاوندی گفته می‌شود که از نزدیکترین درجه شروع و تا دورترین درجات خویشاوندی پیش می‌رود و وجود هر درجه از […]