4 شرط عزل قیم در قانون

شرایط عزل قیم در قانون : قیم شخصی که امور مالی شخص محجور را مدیریت میکند. به عبارت دیگر سرپرستی امور مالی شخص محجور را برعهده دارد. همچنان که برای نصب قیم شرایطی باید وجود داشته باشد. و در صورت واجد شرایط بودن فرد، قـیم نامه از سوی دادگاه تنظیم میشود. که مدرک مثبت سمت […]

شرایط دعوا علیه میت

قرار عدم استماع دعوا در دعوا علیه میت : ابتدا باید به این نکته پر اهمیت توجه کرد که در اینجا دعوی به معنای خاص کلمه نمی باشد. زیرا طبق مقررات اگر خوانده در زمان اقامه دعوی در قید حیات نباشد. موجب می ‌شود که دعوا پیگیری نشود. و قاضی به عنوان مقام رسیدگی کننده، […]

وکیل تقسیم ترکه و ارث + مدارک لازم و نحوه اقدام

بهترین وکیل تقسیم ترکه و ارث در تهران – 1401 :  آنچه از متوفی به عنوان دارائی و مال و اموال و بدهی و دیون برای وراث به جا می ماند به نام ترکه از آن یاد می شود منظور از ترکه ، دارایی مثبت می باشد. دارایی عبارت است از اموال عینی، منفعت، طلب […]

محجوریت و حکم حجر در قانون

محجوریت و حکم حجر در قانون – با وکیل نادری : حجر در لغت به معنای دور افتادن از چیزی میباشد. و در اصطلاح حقوق و قانون، قانونگذار محترم برای حمایت از محجورین، آنها را از مجموعه‌ای از کارها و امور دور کرده است. تا به محجوران ضرر و زیانی وارد نیاید. وانگهی این محدودیت […]

شرایط اخذ سند مالکیت به نام وراث + 5 مورد مهم

اخذ سند مالکیت به نام وراث : بر اساس قانون پس از فوت افراد تمامی اموال و دارایی های متوفی برای وراث به ارث می رسد. در حقیقت با نوعی انتقال مالکیت قهری مواجه هستیم که با حکم صریح قانون صورت پذیرفته است. اما زمانی مالکیت افراد به رسمیت شناخته می شود که با صدور […]

امین و اداره‌ی اموال غایب مفقودالاثر

امین و اداره‌ی اموال غایب مفقودالاثر : کسی غایب مفقودالاثر شناخته میشود که مدت بالنسبه مدیدی از محل خود غایب باشد. و از او هیچگونه خبری نرسیده باشد که او زنده یا مرده است و الّا هرگاه مدت بالنسبه کوتاهی غایب باشد و یا اینکه بدانند زنده است. ولی محل او معلوم نباشد غایب مفقودالاثر […]

اختیارات و تکالیف قیم در قانون 1401 ایران

تقسیم‌بندی اختیارات ، وظایف و تکالیف قیم در قانون ایران – توضیحات تکمیلی با وکیل نادری : چنانکه ماده 1235 قانون مدنی مصوب سال 1313 و ماده 79 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 مقرر میدارند. تکالیف قیم به دو قسم تقسیم میشود: مواظبت از شخص مولی‌علیه اداره‌ی اموال و حقوق مالی مولی‌علیه باید توجه […]

چگونگی تشخیص سفیه از غیرسفیه

سفیه کیست؟ سفیه یــا غیررشید به کسی گفته میشود که توانایی اداره امور مالی خود را ندارد. و قادر نیست که در چنین اعمالی توفیق یابد. به تعبیری سفیه عقل معاش ندارد و مجنون در امور مالی زندگی خود است. و این در حالی است که شخص دیوانه، هم در امور مالی و هم در […]

تعارض وصیت نامه رسمی و وصیت نامه عادی

تعریف وصیت نامه رسمی و وصیت نامه عادی : وصیت نامه رسمی به وصیت نامه‌ ای گفته میشود که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. و به مانند سایر اسناد رسمی دارای قدرت اثباتی بالایی است. امــا وصیت نامه عادی به وصیت نامه‌ای گفته میشود که در دفتر اسناد رسمی یا توسط مأمورین دولتی […]

حدود اختیارات ولی و موارد سقوط ولایت قهری

سقوط ولایت قهری و مفهوم آن : پدر و جدپدری اشخاصی هستند که بر طفل صغیر و شخص مجنون و غیررشید در صورتی که متصل به صغر باشد ولایت همیشگی و قهری دارند. و مادامی که هر کدام از آنها در قید حیات باشند عهده‌دار سرپرستی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه هستند. […]