وکیل چک , بهترین وکیل متخصص چک برگشتی در غرب تهران 💵⚖️

مزاحمت همسایه

مزاحمت همسایه : امروزه در مراجع قضایی دعاوی متعددی مطرح میشود که طرفین آنها ، با یکدیگر همسایه هستند. تفاوتی نمیکند چه از بعد حقوقی باشد چه از بعد کیفری باشد. به عنوان مثال از لحاظ کیفری شخصی از همسایه خود به خاطر سر و صداهای نابهنجاری که ایجاد میکنند ، دست به تنظیم شکواییه […]

وکیل تجدید نظر خواهی – متخصص در تهران

وکیل تجدید نظر خواهی – متخصص در تهران : قصد داریم در این مقاله شما را با موضوع حقوقی وکیل و مرحله تجدید نظرخواهی آشنا کنیم با وکیل نادری همراه باشید… توجه داشته باشید که زمانی که از تجدید نظرخواهی صحبت به میان می آید این نکته مهم است که حقوق شاخه هایی دارد که […]

وكيل تامين خواسته

وكيل تامين خواسته : تامین در لغت به معنی ایمن کردن هست و مانند هر مفهوم حقوقی که معنی لغوی کلمه بر تعريف آن تاثیر گذاشته به معنا حفظ کردن و در امنیت قراردادن خواسته است. چگونه می توان خواسته خواهان را در امنیت قرار داد؟ به وسیله بازداشت اموال خوانده از محاکم دادگستری به […]