مجازات های پیرامون مواد مخدر

مجازات های پیرامون مواد مخدر : پخش موادمخدر ، نگهداری موادمخدر و سایر اعمال مرتبط به موادمخدر از سوی قانونگذار محترم ، به دلیل قبح بسیار بالای این عمل قبیح ، مورد عنایت قرار گرفته است و برای مرتکبان این اعمال ، مجازات سنگین پیش‌بینی کرده است. در ادامه با توضیحات وکیل مواد مخدر همراه […]

وکیل متخصص کلاهبرداری اینترنتی

وکیل متخصص کلاهبرداری اینترنتی : همانطور که از نام کلاهبرداری اینترنتی پیداست ، این جرم در محدوده‌ای خاص قابل ارتکاب است و آن هم در بستر اینترنت و فضای مجازی و بین داده‌های رایانه‌ای و سامانه‌های کامپیوتری است. تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی در کلاهبرداری سنتی باید جرم در دنیای حقیقی رخ دهد و […]

مجازات لواط و همجنس‌گرایی

مجازات لواط و همجنس‌گرایی : امروزه در برخی جوامع غربی اعمال منافی عفت مانند همجنس‌گرایی بدون اینکه جرم‌انگاری شده باشند ، انجام می شود و هیچ مجازاتی برای آن منظور نشده است اما در کشور ایران توسط شارع مقدس جرم‌انگاری شده است و امری مذموم و ناپسند در جامعه به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. گروهی از اعمال […]

مساحقه چیست ؟ توضیح + مجازات

مساحقه چیست ؟ مساحقه در لغت از ریشه سحق به معنای کوبیدن ، مالیدن ، نرم و له کردن است و در اصطلاح به معنای همجنس بازی زنان را از آن جهت مساحقه می نامند که زنان آلت تناسلی خود را به یکدیگر می مالند. عنصر قانونی جرم مساحقه مساحقه چیست ؟ در ماده 338 […]

مجازات قاچاق در ایران

مجازات قاچاق : حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای ، خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ، خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج باشد ، برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل ، بطوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانونا مقرر شده […]