وکیل رشوه خواری ( رشا و ارتشا )

وکیل برای رشوه و جرم رشا و ارتشا – وکیل نادری : در این مطلب میخواهیم به مفهوم این موضوع ونحوه شکایت و دادرسی ارتشا یا همان رشوه خواری بپردازیم . معنی و مفهوم رشا و ارتشا رشوه خواری از جمله جرائم کهن و قدیمی است که سابقه زیادی دارد و توسط دو نفر صورت […]

مجازات حمل سلاح غیرمجاز (سرد و گرم) + وکیل برای این جرم

مرور زمان جرایم قابل گذشت و مدت زمان لازم

مرور زمان جرایم قابل گذشت طبق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری : در مطالب قبل سلسله مباحثی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری داشته و ویژگی‌های این قانون را تا مواردی بیان کردیم و واکنون میخواهیم در خصوص مرور زمان در پرونده های کیفریبحث نماییم. در نظام کیفری ، نهادی داریم به عنوان مرور […]

وکیل رابطه نامشروع + نحوه اثبات

بهترین وکیل رابطه نامشروع در تهران : رابطه نامشروع ازجمله جرایم غیر قابل گذشت است. زیرا سبب بر هم خوردن نظم عمومی می شود و حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد مجازاتش از بین نمیرود. این جرم منافی عفت عمومی است و قانونگذار آن را جرم دانسته است و برای آن مجازات تعیین کرده است. […]

مفهوم حقوقی هتک حرمت و تبعات قانونی آن

در ادبيات راجع به هتک حرمت ،حرمت اشخاص به دو گونه تقسيم مي شود : گاهي منظور از حرمت احترامي است كه يك شخص به صرف انسان بودن از آن برخوردار است كه جنبه شخصي و ذاتي دارد. و معمولا به (آبرو) تعبير ميشود كه عمدتا جنبه معنوي دارد و تنها اشخاص حقيقي ميتوانند از […]

وکیل زنا + 4 شرط خاص تحقق

زنا چیست ؟ چگونه اثبات می شود ؟ و چه مجازاتی در قانون دارد ؟ پاسخ به همه سوالات در ادامه این مقاله توسط وکیل زنا :  زنـا یکی از جرایم منافی عفت است که در اسلام حرام شمرده شده است برای اینکه عملی زنا محسوب شود شرایط خاصی لازم به تحقق است: ابتدا اینکه […]