پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: مشاوره حقوقیجعل مفادی توسط بازپرس تحقیق
بدون نام 5 سال قبل

اگربازپرس پرونده درحین رسیدگی اقدام به تحریف وتغییر در اظهارات افراد برعلیه متهم نماید وبااین شرایط کیفرخواست صادر شود ودرپیرو آن حکم دادگاه بدوی چه اقدامی باید صورت بپذیرد.

1 پاسخ
Naderi عضو سایت 4 سال قبل

شما می بایست در همان مرحله از تحقیقات ایراد میگرفتید و شکایت مطرح میکردید
چاره ای جز شکایت کیفری مبنی بر جعل ندارید