پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: مشاوره حقوقیگرفتن دستور تخلیه از اپارتمان با چند شریک
بدون نام 5 سال قبل

سلام و عرض ادب:
دو نفر در یک واحد اپارتمان بصورت سه دانگ- سه دانگ مالکیت داریم.
اپارتمان توسط ما دو شریک به اجاره داده شده بود والان مهلت اجاره به پایان رسیده است.
مستاجر با شریکم برای تمدید به توافق رسیده اما من رضایت ندارم و می خواهم در شورای حل اختلاف دادخواست دستور تخلیه بدهم. حال سوالاتم در این رابطه بقرار زیر است
۱- اپارتمان قولنامه ای و سند رسمی ندارد ولی حکم دادگاه در الزام فروشنده اپارتمان به تنظیم سند رسمی را داریم( هر شریک به نسبت سه دانگ). آیا این حکم را می‌توان بدل از سند رسمی مالکیت ضمیمه دادخواست کرد و به شورا ارایه کرد.
۲- شریکم در خارج کشور است و اگر مبلغ ودیعه دریافتی سهم خود به نسبت سه دانگ را حاضر به پرداخت به صندوق دولت نباشد، تکلیف چیست ‌؟ آیا شورا فقط با پرداخت نصف مبلغ ودیعه مستاجر توسط، دستور تخلیه را می‌دهد؟
واصولا آیا اپارتمان تنها به من پس از تخلیه در صورت عدم حضور شریکم و عدم واریز ودیعه مستاجر تحویل خواهد شد؟
ممنون منتظر راهنمایی شما هستم.