آدم ربایی

 

جرم آدم ربایی در اصطلاح به مخفی و دزدیدن فردی با قصد قبلی و به جهت آزردن و سلب آزادی فرد صورت می گیرد.این جرم بجز عمل رخ داده، وجهه ی عمومی نیز دارد و همین نکته باعث  تغییر رویه ی پردازش به پرونده می شود.

 

نوشته‌ها

پاسخ به سوالات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399

پاسخ به برخی سوالات در خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب خرداد 1399 در این مطلب می‌خواهیم به تعدادی از سوالات و ابهاماتی که ممکن است در خصوص اصلاحات جدید قانون مجازات اسلامی پیش بیاید پاسخ داده و به آنها بپردازیم. 1) آیا پرونده هایی که به دادگاه کیفری ۱ ارجاع داده شده است […]