آیین دادرسی

 

به مجموعه قوانین و مقرراتی که به دعاوی و شکایت های قضایی افراد می پردازد و برای حل این دعاوی به کار می رود آیین دادرسی گفته می شود که.
به زبان عامیانه به روند رسیدگی به پرونده و چگونگی ایجاد و طرح دعاوی در محضر دادگاه، آیین دادرسی گفته می شود.
در هر کشوری به نسبت قوانین تصویب شده در آن کشور، آیین رسیدگی به دعاوی متفاوت می شود و هر کشوری موظف به رعایت دادرسی زیرنظر قوانین و مقررات کشور مدنظر می باشد.

نوشته‌ها

نکاتی درباره نهاد داوری و حکمیت

نهاد داوری و حکمیت : موضوعی که اکنون مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد در خصوص نهاد داوری یا همان حکمیت میباشد. همانطور که میدانید بعضی از افراد در صورت بروز اختلافاتی که برایشان ایجاد میشود موضوع خود را به دادگاه نمی برند و مسئله را ما بین خود با صلح و سازش و حکمیت […]