اجاره بها

 

به مقدار معین پول و یا بهایی که برای اجاره ی یک ملک یا شیء ذکر می شود و موجر موظف به پرداخت آن تا مدت معین شده برای اجاره بوده، اجاره بها گفته می شود که در قانون دارای شرایط و ضوابط خاصی است که نیاز به دقت و بررسی دقیق دارد. برای تعیین مقدار اجاره بها مواردی نظیر مقدار ارزش مالی شی ء یا موقعیت مکانی ملک از موضوعات بسیار تاثیرگذار در معین کردن اجاره بها می باشند  و به طور مستقیم بر افزایش و یا کاهش آن تاثیر می گذارند.

نوشته‌ها

نکاتی درباره دریافت حکم تخلیه

نکاتی درباره دریافت حکم تخلیه : همانطور که متون مشاوره های قبلی بیان گردید دعاوی که موضوع آن در اختیار گرفتن ملک می باشد انواع مختلف داشته و از لحاظ حقوقی بسیاری از آنها دارای شباهت های فراوان با یکدیگر هستند ازین رو موارد در هر گونه اقدام می بایست تمامی جزییات به دقت بررسی […]