اجاره رسمی

 

 

به هرگونه سند اعتباری ای که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند سند رسمی گفته می شود و همین نکته باعث بوجود آمدن تفاوت میان اجاره های رسمی و عادی میباشد

از نظر قانون در کل تنها اجاره های رسمی هستند که قانونی شمرده شده و  میتوانند در صورت لازم مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.

نوشته‌ها

نکاتی درباره دریافت حکم تخلیه

نکاتی درباره دریافت حکم تخلیه : همانطور که متون مشاوره های قبلی بیان گردید دعاوی که موضوع آن در اختیار گرفتن ملک می باشد انواع مختلف داشته و از لحاظ حقوقی بسیاری از آنها دارای شباهت های فراوان با یکدیگر هستند ازین رو موارد در هر گونه اقدام می بایست تمامی جزییات به دقت بررسی […]