اجازه

 

اذن و اعلام احترام برای انجام کاری که در فعالیت های حقوقی با نصب قراردادی میان افراد برای انجام کاری صورت می گیرد

نوشته‌ها

مشاوره منع اشتغال زن

منع اشتغال زن منع اشتغال زوجه: همان طور که می دانید اسلام و جامعه امروزی مانع کار و حضور فعال زنان در محیط بیرون از خانه در کنار مردان نمی باشد . حتی این حضور را تحسین و حمایت نیز می‌کند. لکن به علت اینکه مواد قانون مدنی در قسمت خانواده اکثرا متاثر از فقه […]