احراز هویت

 

به طور کلی، احراز هویت به معنی مشخص کردن و شناساندن یک ویژگی یا یک نهاد گفته می شود و ممکن است این تعریف ،تشخیص هویت اشخاص و شناختن سابقه ی تاریخی نهاد ها نیز دربرگیرد
این فرآند با دستور دادگاه و برای پیشروی در موضوعات مختلف صورت میگیرد

نوشته‌ها

وکیل اثبات مالکیت

وکیل اثبات مالکیت : یکی از متداول ترین و رایج ترین دعاوی ملکی دعوی اثبات مالکیت است که افراد با ان مواجه هستند در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه و روند قانونی آن خواهیم پرداخت مالکیت شش دانگ یک دارایی (ملک، زمین، خودرو و …)، به معنای تصرف کامل یک شخص بر روی […]