اذن استفاده از منافع مالی

 

 

هر زمانی که فرد بخواهد از سود و یا وجهه ی فردی برای سود بردن و دستیابی به مال و ثروت استفاده کند باید برگه ای به عنوان اجازه نامه ی کتبی تهیه کرده و به صاحب مال و یا حق اعطا کند و در صورت نداشتن این اجازه نامه فرد محکوم به مجازاتی به اندازه ی عمل انجامی اش می شود

نوشته‌ها

نکاتی درباره استرداد لاشه چک

در خصوص مشاوره حقوقی استرداد لاشه چک می بایست در ابتدا مطالبی در خصوص علت استرداد چک مطرح گردد . همانطور که میدانیم در بسیاری از قرارداد های فی مابین افراد ممکن است یک یا چند فقره چک به عنوان تضمین انجام معامله در اختیار طرف مقابل قرار گیرد و مقرر شود بعد از انجام […]