اراضی

 

اراضی در زبان عربی به معنای زمین ها واز ریشه ارض به معنای زمین گفته میشود.در اصطلاحات حقوقی کلمه اراضی کاربرد های فراوانی دارد.
نظیر اراضی موات وکشاورزی و……..
زمین های موات: به زمین های بدون مالک ویا مجهول المالکاست ویا زمینی است که سابقه مالکیت نداشته است
ممکن است مالک زمین هیچ وارثی نداشته باشد وهیچ یک از طبقات وراث در قید حیات نباشن بنابر این به اینگونه زمین ها موات گفته میشود.
زمین های کشاورزی : زمین هایی که مالکان آنها زمین را برای کشاورزی اختصاص داده ویا برای این امر اجاره داده اند

نوشته‌ها

وکیل الزام به تفکیک ملک

وکیل الزام به تفکیک ملک : تفکیک به معنای تقسیم کردن زمین یا ملک به قسمت های کوچک تر توسط مالک و یا شرکاء یک ملک می باشد. بعضی از افراد در ارتباط با زمینی که می‌خواهند تقسیم کنند با مشکلاتی مواجه می‌شوند و در نهایت مجبور به طرح دعوی الزام به تفکیک ملک می‌گردند […]