ارتکاب بزه

 

بزه به معنی جرم و جنایت است و هنگامی که فرد به انجام جرمی می پردازد مرتکب بزه شده است

انجام بزه در قانون دارای شرایط و مجازات های خاصی است و به طور دقیق مورد بررسی قرار میگیرد

نوشته‌ها

رای دادگاه در خصوص پولشویی

رای دادگاه در خصوص پولشویی همانطور که در عنوان مشاوره این جرم بیان گردید پولشویی در عمل به مجموعه اقداماتی گفته می شود که مبالغ تحصیل شده از جرم را به نحوی از پیگیری قضایی خارج می نماید به عبارتی پولشویی عملکردی ماهرانه است که از طریق آن امکان ردیابی مبلغ بدست آمده از جرم […]